Summary Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaring op zee

-
122 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaring op zee

 • 1 Algemeen

 • Wat wordt er in voorschrift 1 over toepassing van het BVA gezegd?
  • BVA geldt voor schepen op alle waterwegen en die daarmee in verbinding staan, mits bevaarbaar voorzeegaande schepen.
  • Lokale regels gaan voor het BVA (BPR bijv.) 
  • Bij afwijking BVA, dient men toch zoveel mogeijk te proberen te voldoen aan BVA 
 • Wat wordt er in voorschrift 2 over de verantwoordelijkheid van de kapitein gezegd?
  • Verder kijken dan alleen de bepalingen (goed zeemanschap/gewone zeemansgebruik)
  • Afwijken van bepalingen tijdens bijzondere omstandigheden en onmiddellijk gevaar (ten alle tijden aanvaring voorkomen)
 • Schip
  Gebruikt/geschikt om te worden gebruikt als eem middel van vervoer te water
 • Werktuigelijk voortbewogen schip
  Schip voortbewogen door machines
 • Zeilschip
  Elk schip onder zeil, mits geen gebruik voorstuwingsmachines
 • Schip bezig met de uitoefening van visserij
  Schip dat vist met materiaal dat de manoeuvreerbaarheid beperken
 • Watervliegtuig
  Elk luchtvaartuig ontworpen om op het water te manoeuvreren
 • Wat is het verschil tussen een onmanoeuvreerbaar en beperkt manoeuvreerbaar schip?
  Onman. Is niet in staat om te manoeuvreren/ uit te wijken & beperkt man. Is door werkzaamheden beperk in mogelijkheid manoeuvreren/uit te wijken (keuze!)
 • Een schip beperkt door zijn diepgang kan niet of nauwelijks van koers veranderen
 • Wat is het verschil tussen een varende en een vaart lopende?
  Een varende is (drijvend) niet gemeerd, niet ten anker en niet a/d grond. Een vaart lopend schip maakt vaart door het water.
 • Wanneer zijn schepen 'in zicht' van elkaar? En wanneer is er sprake van beperkt zicht?
  Schepen zijn in zich van elkaar wanneer de ene de ander met het oog kan waarnemen.
  Er is sprake van beperkt zicht in elke situatie waarin het zicht wordt beperkt
 • 2.1 Gedrag van schepen bij elk soort zicht

 • Wat houdt een goede uitkijk in?
  Uiteindelijk een volledige beoordeling van de situatie van het GvA te kunnen maken
  • kijken
  • luisteren
  • alle beschikbare middelen die passend zijn in de heersende omstandigheden
   • bv. Verrekijken, radar, AIS, dieptemeter, extra uitkijk, zonnebril, VHF-radio 
 • Waarmee dient rekening gehouden te worden bij de bepaling van een veilige vaart?
  • Het zicht (evt. Vaart minderen)
  • verkeersdichtheid: hoe druk is het?
  • manoeuvreerbaarheid: hoeveel ruimte om te stoppen?
  • aanwezigheid van achtergrondlichten (zicht)
  • toestand van zee/stroom en wind 
  • nabijheid van gevaren
  • diepgang tov beschikbare waterdiepte (sturen)
  • schip met radar? Ken mogelijkheden en beperkingen van de radar
 • Als je twijfelt over GvA, wordt van je verwacht dat je ervan uitgaat dat zodanig gevaar bestaat
 • Wat wordt er van je verwacht bij het bepalen van GvA?
  • Gebruikmaken van de radar om ook (mbv plotten) vroegtijdig echo's te zien
  • geen gevolgtrekkingen halen uit enkele gegevens, altijd verschillende middelen tot je beschikking hebben
  • GvA, wanneer kompaspeiling v/h schip niet veranderd of zelfs wanneer wel veranderd GvA bij bijv sleep of groot schip (neem de tijd om te peilen)
 • Alle maatregelen ter vermijden van aanvaringen moeten doelmatig, ruim op tijd zijn. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de gebruiken van goed zeemanschap.
 • Wat voor actie dien je te nemen bij GvA?
  Maatregelen nemen om het schip op veilige afstand voorbij te varen. De maatregelen blijven controleren totdat het andere schip volledig gepasseerd en goed vrij is.
  • De meest doeltreffende maatregel is een duidelijke koersverandering (wanneer mogelijk) die met het blote oog/radar door de ander waargenomen kan worden
   • opeenvolging kleine veranderingen vermijden
  • Wanneer koersverandering niet genoeg is, is de tweede optie om vaart te minderen/stoppen/achteruit slaan wanneer dit vereist is
 • Het schip dat de ander niet mag belemmeren dient bijtijds maatregelen te nemen voor een veilige doorvaart van de ander. Ook wanneer het niet te belemmeren schip GvA veroorzaakt, dient de ander maatregelen te blijven nemen.
  Het niet te belemmeren schip moet wel maatregelen nemen als het lijkt alsof GvA ontstaat.
 • Waar moet men varen in nauw vaarwater?
  Het schip moet zijn stuurboordzijde aan de buitenzijde van het nauwe vaarwater houden en de richting van het vaarwater volgen.
 • Wat zijn de regels voor de belemmering van een schip dat slechts in het nauwe vaarwater varen kan?
  Een schip
  • bezig met uitoefening van visserij
  • zeilschip
  • schip met lengte <20m
  • dat het vaarwater kruist
  mag het schip dat slecht in het nauwe vaarwater kan varen niet belemmeren.
 • Wanneer iemand een ander wil oplopen in nauw vaarwater, maar hiervoor is medewerking van het op te lopen schip nodig, dient men een passend signaal te geven aan elkaar en daarna veilige doorvaart mogelijk te maken.
 • Een bocht in nauw vaarwater (waarbij belemmering zicht op andere schepen) dient zeer voorzichtig en waakzaam genomen te worden. Er moet een passend sein worden gegeven.
 • In nauw vaarwater mag men, indien omstandigheden het toelaten, niet ankeren.
 • Welke schepen zijn vrijgesteld van de voorschriften voor VSS?
  • BMS wanneer het werkzaamheden doet voor instandhouding van veilige navigatie in VSS en de voorschriften dat belemmeren
  • BMS, bezig met leggen/onderhoud/opnemen van onderzeese kabels
 • Wanneer mag er in de scheidingszones van VSS gevaren worden?
  • In noodgevallen/voorkoming van onmiddellijk gevaar
  • uitoefening van visserij
  • een schip dat het VSS (loodrecht) kruist
 • Wie mag er ook in de zone voor kustverkeer varen? Hoe te varen wanneer niet binnen VSS?
  Schepen lengte <20m, zeilschepen, schepen met de uitoefening v/d visserij of bestemmingsverkeer (schepen onderweg naar haven/constructie/etc.) mogen de zone voor kustverkeer gebruiken.

  Bij het niet gebruiken van VSS dient men deze met zo'n ruim mogelijke marge te mijden
 • Welke schepen mogen anderen niet belemmeren binnen een VSS?
  Schepen met uitoefening van visserij mogen doorvaart WVS niet belemmeren (alleen binnen VSS in verkeersrichting meevaren)
  Schepen <20m lengte / zeilschip mag WVS binnen VSS niet belemmeren
 • Wat zijn de voorschriften voor voorzorgsgebieden/ precautionary area (uiteindes/samenkomst/kruising/begin van het VSS)?
  • In dit gebied varen het bijzondere voorzichtigheid
  • In dit gebied probeer het ankeren te vermijden
 • Wanneer gaan de voorschriften in werking voor een VSS?
  Als het VSS aangenomen is door de Organisatie (IMO)
 • Waarom bestaan VSS?
  • Om kop op op situaties in drukbevaren gebieden te voorkomen
  • vereenvoudigen/controleren verkeersstromen
  • vrijhouden van beschermde gebieden (zoals bv. kustverkeerszone)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.