Summary bij

-
ISBN-13 9789034582652
293 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "bij". The author(s) of the book is/are Arteunis Bos. The ISBN of the book is 9789034582652. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - bij

 • 5.1 Genotype en fenotype

 • Wat zijn chromosomen?
  Chromosomen zijn langgerekte dunne 'draden' in elke celkern.
 • Wat komt er voor in de chromosomen?
  In deze draden komt DNA voor.
 • Wat bevat DNA?
  DNA bevat de informatie voor erfelijke eigenschappen.
 • Wat bevat elke celkern?
  Elke celkern bevat de complete informatie voor alle erfelijke eigenschappen van een organisme.
 • Hoeveel chromosomen bevat de kern van elke lichaamscel bij de mens?
  Bij een mens bevat de kern van elke lichaamscel 46 chromosomen.
 • Hoe komen chromosomen voor in lichaamscellen?
  In lichaamscellen komen de chromosomen in paren voor. De twee chromosomen van een paar zijn aan elkaar gelijk.
 • Hoeveel paren bevat de kern van elke lichaamscel bij een mens?
  Bij een mens bevat de kern van elke lichaamscel 23 paren chromosomen.
 • Wat is genotype?
  Genotype is de informatie voor de erfelijke eigenschappen van een organisme.
 • Waar ligt het genotype?
  Deze informatie ligt in de chromosomen in de kern van elke lichaamscel.
 • Wat vormt het genotype?
  Alle genen in een celkern samen vormen het genotype.
 • Wanneer komt het genotype van een organisme tot stand?
  Het genotype van een organisme komt tot stand op het moment van de bevruchting.
 • Wat is fenotype?
  Het uiterlijk (de zichtbare eigenschappen) van een organisme.
 • Waaruit is DNA opgebouwd?
  DNA is opgebouwd uit vier verschillende bouwstenen: C, G, A en T. De bouwstenen C en G liggen steeds tegenover elkaar, net als de bouwstenen A en T.
 • Wat ontstaat er doordat de bouwstenen van DNA in een specifieke volgorde achter elkaar staan?
  Hierdoor ontstaat een code met de informatie voor het maken van een specifiek eiwit.
 • Door wat word het fenotype zichtbaar?
  Door eiwitten wordt het fenotype zichtbaar. Door spiereiwitten worden bijvoorbeeld eigenschappen van spieren zichtbaar in het fenotype.
 • Wat is DNA-sequentie?
  DNA-sequentie is de volgorde waarin de bouwstenen C, G, A en T staan.
 • Wat zijn lichaamscellen?
  Alle cellen waaruit het lichaam van een mens is opgebouwd.
 • Hoe komt het fenotype tot stand?
  Het fenotype komt tot stand door het genotype en door invloeden uit het milieu.
 • 5.2 Chromosomen, genen en genexpressie

 • Wat is gen?
  Gen is een deel van een chromosoom dat de informatie bevat voor één erfelijke eigenschap.
 • Wat bevat eén allelenpaar?
  Eén allelenpaar bevat de informatie voor één erfelijkeeigenschap.
 • Wat bevatten in lichaamscellen informatie voor dezelfde erfelijke eigenschap?
  In lichaamscellen bevatten twee allelen van een allelenpaar (gen) informatie voor dezelfde erfelijke eigenschap.
 • Waardoor komen bij geslachtscellen veel verschillende genotype voor?
  Doordat bij de vorming van geslachtscellen komt van elk allelenpaar één allel in een geslachtscel terecht.
 • Wanneer komt het genotype van een organisme tot stand?
  Het genotype van een organisme komt tot stand op het moment van bevruchting.
 • Waardoor vind de vorming van nieuwe lichaamscellen plaats?
  De vorming van nieuwe lichaamscellen vind plaats door gewone celdeling.
 • Hoe word de vorming van nieuwe lichaamscellen door gewone celdeling genoemd?
  Mitose.
 • Hoeveel chromosomen bevat de kern van elke geslachtscel bij een mens?
  Bij een mens bevat de kern van elke geslachtscel 23 chromosomen.
 • Hoe komen chromosomen voor in geslachtscellen?
  In geslachtscellen komen de chromosomen enkelvoudig voor.
 • Wat is mitose?
  Mitose is de (gewone) celdeling van lichaamscellen.
 • Wat is genexpressie?
  Genexpressie is, het gen komt tot uiting (het gen staat aan). Genen kunnen ook uit staan.
 • Waarmee hangt genexpressie samen?
  Genexpressie hangt samen met de functie van een cel.
 • Wat wordt er zichtbaar door eiwitten?
  Door eiwitten wordt het fenotype zichtbaar. Door spiereiwitten worden bijvoorbeeld eigenschappen van spieren zichtbaar in het fenotype.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Je hebt een weiland en daar in komen 6 dingen voor:• gras• haas• paddenstoel• vos• poep van de haas• poep van de vosnoem de voedselkringloop.
Gras -> haas -> vos -> paddenstoel -> gras -> haas -> vos -> paddenstoel -> enz.
Je hebt een weiland en daar in komen 6 dingen voor:• gras• haas• paddenstoel• vos• poep van de haas• poep van de vosnoem de voedselketen.
Gras -> haas -> vos
Wat is een heterotroof?
Een heterotroof is een dier
Wat is een autotroof?
Een autotroof is een plant
Wat is autotroof?
een autotroof is zelf voedend
Wat is heterotroof?
een heterotroof is ander voedend
Wat zijn consumenten van de 2e orde? Noem 2 voorbeelden.
 • Vleeseter
 • alleseter
Wat zijn de consumenten uit de 1e orde? Noem 2 voorbeelden.
 • planteneter
 • alleseter
Waarom noemen we dieren consumenten?
Omdat dieren andere organismen eten (consumeren)
Waarom noemen we planten producenten?
Omdat planten zelf voedingsstoffen kunnen produceren