Summary bij

-
ISBN-13 9789034582652
242 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "bij". The author(s) of the book is/are Arteunis Bos. The ISBN of the book is 9789034582652. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - bij

 • 5.1 Genotype en fenotype

 • Wat zijn chromosomen?
  Chromosomen zijn langgerekte dunne 'draden' in elke celkern.
 • Wat komt er voor in de chromosomen?
  In deze draden komt DNA voor.
 • Wat bevat DNA?
  DNA bevat de informatie voor erfelijke eigenschappen.
 • Wat bevat elke celkern?
  Elke celkern bevat de complete informatie voor alle erfelijke eigenschappen van een organisme.
 • Hoeveel chromosomen bevat de kern van elke lichaamscel bij de mens?
  Bij een mens bevat de kern van elke lichaamscel 46 chromosomen.
 • Hoe komen chromosomen voor in lichaamscellen?
  In lichaamscellen komen de chromosomen in paren voor. De twee chromosomen van een paar zijn aan elkaar gelijk.
 • Hoeveel paren bevat de kern van elke lichaamscel bij een mens?
  Bij een mens bevat de kern van elke lichaamscel 23 paren chromosomen.
 • Wat is mitose?
  Mitose is de (gewone) celdeling van lichaamscellen.
 • Wat is meiose?
  Meiose is de celdeling waarbij uit een lichaamscel (moedercel) geslachtscellen (dochtercellen) ontstaan.
 • Wat gebeurd er met de chromosomen per celkern in de geslachtscellen?
  Het aantal chromosomen per celkern wordt in de geslachtscellen (eicellen en zaadcellen) verminderd tot de helft.
 • Hoe komen chromosomen voor in geslachtscellen?
  In geslachtscellen komen de chromosomen enkelvoudig voor.
 • Hoeveel chromosomen bevat de kern van elke geslachtscel bij een mens?
  Bij een mens bevat de kern van elke geslachtscel 23 chromosomen.
 • Wat is genotype?
  Genotype is de informatie voor de erfelijke eigenschappen van een organisme.
 • Waar ligt het genotype?
  Deze informatie ligt in de chromosomen in de kern van elke lichaamscel.
 • Wat vormt het genotype?
  Alle genen in een celkern samen vormen het genotype.
 • Wanneer komt het genotype van een organisme tot stand?
  Het genotype van een organisme komt tot stand op het moment van de bevruchting.
 • Wat is fenotype?
  Het uiterlijk (de zichtbare eigenschappen) van een organisme.
 • Wat is gen?
  Gen is een deel van een chromosoom dat de informatie bevat voor één erfelijke eigenschap.
 • Waaruit is DNA opgebouwd?
  DNA is opgebouwd uit vier verschillende bouwstenen: C, G, A en T. De bouwstenen C en G liggen steeds tegenover elkaar, net als de bouwstenen A en T.
 • Wat ontstaat er doordat de bouwstenen van DNA in een specifieke volgorde achter elkaar staan?
  Hierdoor ontstaat een code met de informatie voor het maken van een specifiek eiwit.
 • Wat is DNA-sequentie?
  DNA-sequentie is de volgorde waarin de bouwstenen C, G, A en T staan.
 • Door wat word het fenotype zichtbaar?
  Door eiwitten wordt het fenotype zichtbaar. Door spiereiwitten worden bijvoorbeeld eigenschappen van spieren zichtbaar in het fenotype.
 • Wat wordt er zichtbaar door eiwitten?
  Door eiwitten wordt het fenotype zichtbaar. Door spiereiwitten worden bijvoorbeeld eigenschappen van spieren zichtbaar in het fenotype.
 • Wat is genexpressie?
  Genexpressie is, het gen komt tot uiting (het gen staat aan). Genen kunnen ook uit staan.
 • Waarmee hangt genexpressie samen?
  Genexpressie hangt samen met de functie van een cel.
 • Wat zijn lichaamscellen?
  Alle cellen waaruit het lichaam van een mens is opgebouwd.
 • Hoe komt het fenotype tot stand?
  Het fenotype komt tot stand door het genotype en door invloeden uit het milieu.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.