Summary Bij de tijd.

-
ISBN-10 9020815482 ISBN-13 9789020815481
148 Flashcards & Notes
9 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Bij de tijd.
 • concept Henk Wagenaar Frans van Baal, Marlies Hagers Frans van Baal Bob Brobbel
 • 9789020815481 or 9020815482
 • 2000

Summary - Bij de tijd.

 • 1 Prehistorische volken in de 20e eeuw

 • Ik heb geleerd dat de Yonimami indianen in Zuid-Amerika leven
 • Waarom denken de Yanomami dat de witte man niet als een mens kan praten?

  yanomami denken dat iedereen het zelfde is en hetzelfde praat.

 • 1.1 Groot Voorhoofd

 • Waarom staart Groot Voorhoofd met open  mond naar  Yamira?

  Omdat hij dat gebruik (het versieren van je gezicht met stokjes) niet kent. Ze leren van elkaar

 • waar wonen de Yanomami-indianen

  langs de amazone rivier

 • Waar licht de amazone?

  Zuid-Amerika.

 • Waarom denken de yanomami dat de witte man niet als een mens kan praten?

  Omdat de witte man zijn eigen taal spreekt en niet de taal van de Yanomami. De taal van de witte man kennen ze niet.

 • Waaruit kun je afleiden dat de yanomami als een prehistorisch volk leven?

  Zij leven nog zoals hun voorvaderen al vele duizenden jaren hebben gedaan.

 • Wat zou Groot Voorhoofd denken bij wat de kinderen zeggen en doen?

  Hij zal denken dat de ze een andere taal spreken. En  verder dat ze op een andere manier gekleed zijn. En misschien wel bang voor hem zijn. En dat ze zich raar aankleden als ze gaan dansen.

 • 1.2 Indianen in Noord-Amerika

 • Naar wie werd uiteindelijk Amerika vernoemd?

  Amerika werd uiteindelijk vernoemd naar de ontdekkingsreiziger Amerigo Vespucci.

 • hoe werd Amerika ontdekt?

  Columbus ging in 1492 opzoek naar een kortere zee route naar indie en kwam toen eigenlijk in Amerika .

 • waarom was de manier van leven niet overal het zelfde?

  ze waren afhangkelijk van de mogelijk heden die het landschap bood

   

 • wat waren de twee jacht technieken van de indianen?

  de buffels werden in een ravijn gejaagd en ze trokken een wolfs kop over hun hoofd en kroppen naar de bizzons en dode enkele met hun pijl en boog

   

   

 • 1.3 De strijd tussen kolonisten en indianen

 • Waar komen de schepen van de kolonisten aan?

  De schepen uit Europa van de kolonisten kwamen aan aan de oostkust.

 • Wat zal er door het ruilen van huiden en bont tegen paarden en wapens aan de indiaanse manier van leven veranderd zijn.

  Ik denk dat deze gebruikt zullen gaan worden om tegen andere gaan vechten.

 • Wat zijn kolonisten?

  Mensen die uit delen van Europa naar Noord-Amerika trokken om daar een nieuw leven te beginnen.

 • Wat zijn nomaden?

  Indianen die rond trokken

 • Waarom betekende een contract niets in de ogen van de indianen

  Zij snapten niet dat grond iets was dat je kon bezitten. Voor hen was grond, net als water en  lucht, van iedereen. Ze leefden als nomaden en trokken rond. Ze hadden geen behoefden aan eigen grond. Een stukje papier met tekst er op, betekende niets in hun ogen.  

 • Is het volgens jou terecht als gezegd word: de indianen waren goed en de blanken waren slecht? 

  Nee dat is niet terecht ze werden weggejaagd door de kolonisten het was de oorspronkelijke leef plek van de indianen.

 • Waar konden indianen ongestoord leven?

  In gebieden die reservaten heetten.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Bij de tijd.
 • concept Henk Wagenaar Frans van Baal, Adriaan Maters, Jacques van der Pijl Hans Bishoff Van Dijk vormgeving & kartografie ' s Anne Frank Stichting
 • 9789034517470 or 9034517470
 • 1e dr.

Summary - Bij de tijd.

 • 1.1 voor de leeuwen

 • Wanneer werd Jezus Christus van Nazareth geboren?

  Ongeveer 2000 jaar geleden.

   

 • hoelang geleden preekte jezus christes?

  tweeduizend jaar geleden

 • Door wie is de christelijke kerk ontstaan?

  Door Jezus Christus van Nazareth.

 •  hoe heet het land waar hij preekte nu?

  Israël

 • Wanneer  werd de Christelijke jaartelling ingevoerd?

  Toen het romeinse rijk verdwenen was.

 • hoe heetten de volgelingen van Jezus?

  christenen

 • Waarom had keizer Nero een hekel aan christenen?

  Want ze geloven dat er maar een ware god bestaat, en Nero vond dat hij een god was.

 • waar komt het woord christenen vandaan?

  van de naam Jezus Christus

 • Begrippenlijst

  • Christenen = mensen die in één God geloven
  • Keizer = heerser over een land
  • Romeinen = aanhangers van het Romeinse rijk
  • Romeinse rijk = het gebied dat wordt beheerst door de romeinen
 • wie moesten de romeinen als een god vereren?

  de Romeinse keizer

 • waarom wilden  de christenen de romeinse keizer niet eren als een god ?

   

  volgens de christenen hadden ze maar een god , hun god.

 • wat gebeurde er met de christenen in het amfitheater?

  ze werden door de leeuwen gedood.

 • 1.2 een slimme, machtige keizer

 • Waar keken de burgers graag naar?

  Naar gevechten en paardenraces.

 • Hoelang geleden regeerde keizer Augustus?

  Tweeduizend jaar geleden

 • waarom riepen de gladiatoren : zij die gaat sterven groeten u?

  omdat ze niet zeker wisten of ze het gevecht zouden overleven.

 • Waarom waren de arme mensen tevreden over de keizer?

  Hij gaf ze brood en ze mochten gratis naar gevechten en spelen in een stadion

 • Met welk gebaar besliste Caesar over het leven van een gladiator? 

  Met zijn duim, naar boven = leven. naar beneden = dood.

 • Waarom zorgde keizer Augustus dat de arme meensen tevreden bleven?

  Omdat ze anders misschien in opstand zouden komen

 • Waarmee hielt keizer Augustus het volk koest?

  met brood en spelen.

 • Met wie bestuurde keizer Augustus het Romeinse Rijk?

  Met de senatoren

 • Wat is een senaat?

  De senaat adviseerde het Romeinse staatshoofd

 • Waarom gaf de senaat de keizer altijd gelijk?

  Als ze dat niet deden dan werden ze gevangen en zelfs vermoord, omdat het zijn regels waren.

 • Hoelang regeerde keizer Augustus?

  41 jaar (van 27 voor christus tot 14 na christus.)

 • Hoe zorgde keizer Augustus voor vrede in het Romeinse Rijk?

  Door sterke legers

 • Wat gaf vrede en veiligheid de romeinen?

  Welvaart.

 • Waarom kan in tijd van vrede de welvaart toenemen?

  De mensen kunnen dan zonder problemen werken en handel drijven

 •  

  Wat liet keizer Augustus door heel het rijk aanleggen?

  Wegen.

 • Wat was het nut van de wegen?

  Dan konden de soldaten overal snel naartoe marcheren.

 • Wat was de taal van de romeinen?

  Latijn.

 • Welke talen lijken op het latijn?

  Italiaans, Frans en Spaans.

 • Waarom lijkt het Nederlands niet op Latijn?

  Er zijn niet zoveel Romeinen in Nederland geweest.

 • Begrippenlijst:

  • Macht = over veel zaken de baas zijn
  • Gladiator = iemand die in de arena vecht
  • Bestuurder = iemand die een deel van een land bestuurt
  • Aquaduct = waterweg dat water vervoert
  • Senaat = groep mensen die de koning/keizer helpt met besturen
  • Dictator = iemand die de baas speelt
  • Welvaart = de mensen hebben een goed leven
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom was het uiteindelijk geen goed idee om de mensen uit Turkije en Marokko hier te laten werken?
Het was de bedoeling dat die mensen na een aantal jaar weer terug zouden gaan naar hun eigen land. Maar dat deden ze niet ze vonden het zo fijn in Nederland dat ze hun familie naar hier lieten komen.
Waar haalden Nederlandse fabrieken tussen 1960 en 1970 arbeiders vandaan om in hun fabriek te komen werken?
Ze nodigde mensen uit Turkije en Marokko uit om hier te komen werken
Hoe kwam het dat in 1980 het niet zo goed meer ging met suriname?
Er was veel armoede, er vond ook een staatsgreep plaats
Waarom besloten in 1975 veel Surinamers in Nederland te gaan wonen?
Ze dachten dat ze hier een betere toekomst zouden hebben
hoe heet een buitenlander die naar ons land verhuist?
Een immigrant
Naar welk land vertrokken boeren nog meer?
Nieuw-Zeeland
Waarom is emigreren niet altijd gemakkelijk?
De mensen spreken een andere taal en hebben andere gewoontes en ze merken dat ze vaak niet welkom zijn.
Hoe gaan boeren weg uit hun eigen land?
Ze doen dat vrijwillig of worden gedwongen
Waarom ging Evert van Benthem naar Canada?

Hij kon zijn melkveeboerderij in Nederland niet uitbereiden.

Hoe kwam het dat de kolonies steeds groter werden?
Dat kwam doordat er langs de grenzen voortdurend oorlogen uitbraken tussen Afrikaanse stammen en Europese kolonisten