Summary Bij de tijd.

-
ISBN-10 9020815482 ISBN-13 9789020815481
148 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bij de tijd.". The author(s) of the book is/are concept Henk Wagenaar Frans van Baal, Marlies Hagers Frans van Baal Bob Brobbel. The ISBN of the book is 9789020815481 or 9020815482. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Bij de tijd.

 • 1 Prehistorische volken in de 20e eeuw

 • Ik heb geleerd dat de Yonimami indianen in Zuid-Amerika leven
 • Waarom denken de Yanomami dat de witte man niet als een mens kan praten?

  yanomami denken dat iedereen het zelfde is en hetzelfde praat.

 • 1.1 Groot Voorhoofd

 • Waarom staart Groot Voorhoofd met open  mond naar  Yamira?

  Omdat hij dat gebruik (het versieren van je gezicht met stokjes) niet kent. Ze leren van elkaar

 • waar wonen de Yanomami-indianen

  langs de amazone rivier

 • Waar licht de amazone?

  Zuid-Amerika.

 • Waarom denken de yanomami dat de witte man niet als een mens kan praten?

  Omdat de witte man zijn eigen taal spreekt en niet de taal van de Yanomami. De taal van de witte man kennen ze niet.

 • Waaruit kun je afleiden dat de yanomami als een prehistorisch volk leven?

  Zij leven nog zoals hun voorvaderen al vele duizenden jaren hebben gedaan.

 • Wat zou Groot Voorhoofd denken bij wat de kinderen zeggen en doen?

  Hij zal denken dat de ze een andere taal spreken. En  verder dat ze op een andere manier gekleed zijn. En misschien wel bang voor hem zijn. En dat ze zich raar aankleden als ze gaan dansen.

 • 1.2 Indianen in Noord-Amerika

 • Naar wie werd uiteindelijk Amerika vernoemd?

  Amerika werd uiteindelijk vernoemd naar de ontdekkingsreiziger Amerigo Vespucci.

 • hoe werd Amerika ontdekt?

  Columbus ging in 1492 opzoek naar een kortere zee route naar indie en kwam toen eigenlijk in Amerika .

 • waarom was de manier van leven niet overal het zelfde?

  ze waren afhangkelijk van de mogelijk heden die het landschap bood

   

 • wat waren de twee jacht technieken van de indianen?

  de buffels werden in een ravijn gejaagd en ze trokken een wolfs kop over hun hoofd en kroppen naar de bizzons en dode enkele met hun pijl en boog

   

   

 • 1.3 De strijd tussen kolonisten en indianen

 • Waar komen de schepen van de kolonisten aan?

  De schepen uit Europa van de kolonisten kwamen aan aan de oostkust.

 • Wat zal er door het ruilen van huiden en bont tegen paarden en wapens aan de indiaanse manier van leven veranderd zijn.

  Ik denk dat deze gebruikt zullen gaan worden om tegen andere gaan vechten.

 • Wat zijn kolonisten?

  Mensen die uit delen van Europa naar Noord-Amerika trokken om daar een nieuw leven te beginnen.

 • Wat zijn nomaden?

  Indianen die rond trokken

 • Waarom betekende een contract niets in de ogen van de indianen

  Zij snapten niet dat grond iets was dat je kon bezitten. Voor hen was grond, net als water en  lucht, van iedereen. Ze leefden als nomaden en trokken rond. Ze hadden geen behoefden aan eigen grond. Een stukje papier met tekst er op, betekende niets in hun ogen.  

 • Is het volgens jou terecht als gezegd word: de indianen waren goed en de blanken waren slecht? 

  Nee dat is niet terecht ze werden weggejaagd door de kolonisten het was de oorspronkelijke leef plek van de indianen.

 • Waar konden indianen ongestoord leven?

  In gebieden die reservaten heetten.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.