Summary Bijzondere Farmacologie DEEL 2

-
328 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Bijzondere Farmacologie DEEL 2

 • 1.1 Antihistaminica

 • Wat is de werking van anti histaminica?
  H1-antihistaminica -> beletten niet de synthese, noch de uitstorting van histamine

  antagonisten van de H1 receptor
 • Wat zijn de effecten van anti histaminica?
  • Bronchodilatatie (nt wnr allergische astma)
  • Daling permeabiliteit capillairen (traag) = jeuk en oedeem gaan dalen
  • Darmcontractie (braken) onderdrukken
  • Lokaal anesthesie -> synergistisch effect door gedeeltelijke blokkering Na kanalen
 • Wat zijn de voordelen van antihistaminica?
  Anti-emetisch door blokkade cholinerge synapsen in nuclei vestibulares (reisziekte)
 • Wat zijn de bijwerkingen van antihistaminica
  Centrale sedatie!
  Anti-cholinerge effecten
  Anti-adrenerg
 • Bij welke dieren worden Cetirizine, astemizole, loratidine, terfenadine gebruikt?
  “ Humane preparaten, goede werking
  KHD
 • Waarvoor wordt Hydroxyzine gebruikt?
  Behandeling allergische dermatitis hond?
 • Waarvoor wordt Chloorfenaminemaleaat gebruikt?
  + codeine + efedrine als hoestsiroop
 • Wat is de werking van de H2 antihistaminica?
  -> competitief antagonisme voor H2-R op pariëtale cellen maag > inhibitie maagzuursecretie
 • Wat zijn de indicaties voor het gebruikt van H2 antihistaminica?
  • Ulcus duodeni en maagulcus
  • Refluxoesophagitis
  • Gastro-duodenale bloedingen
  • Preventie stressulcera bij shock en sepsis
 • Wat is een bijwerking van cimetidine?
  Cimetidine bindt op cyt P450 -> inhibitie -> ook daling afbraak andere geneesmiddelen
 • 1.2 Serotonine antagonisten

 • Wat is de werking van ketanserin?
  Antagonist 5HT2AReceptor
 • Wat is het effect van ketanserin?
  Wondheling paard (VD en remming fibroblasten)
 • 1.3 Prostaglandines

 • Wat zijn bijwerkingen van prostaglandines?
  Ho & kat zeer gevoelig (braken, diarree, ...)
 • Wat is het effect van PG's bij herkauwer en paard?
  Luteolystisch effect bij HK en paard (niet bij hond en kat)
 • Wat zijn de indicaties van PG's?
  • Oestrussynchronisatie bij Ru, Sch; Pa (bij verlengde dioestrus -> want er is dan verlengd CL aanwezig )
  • Behandeling suboestrus 
  • Partusinductie bij Ru, geit, Va (niet bij Sch en Pa: CL verdwenen op einde dracht > oxytocine)
 • Waarvoor wordt PGF2sQqocRNFAAAAAElFTkSuQmCC gebruikt bij het rund?
  • ongewenste en juveniele dracht tussen dag 7 en100
  • pathologische dracht (hydroallantois,mummificatie, pyometra; graviditas prolongata door bv hypofunctie hypothalamus foetus)
  • normale graviditeit pas vanaf 270d dracht anders AHst neonati en retenio kans is 100%
 • Wat is een nadeel bij gebruik van PGF2sQqocRNFAAAAAElFTkSuQmCC bij het rund?
  altijd kans op retentio
 • Waarvoor wordt PGF2sQqocRNFAAAAAElFTkSuQmCC gebruikt bij het varken?
  - effect als ook + oxytocine -> induceren partus
  (tussen dag 112 en 114 geven)
 • Waarvoor wordt PGF2sQqocRNFAAAAAElFTkSuQmCC gebruikt bij het paard?
  • Vroegtijdige abortus bij bv tweelingdracht (tot vijf weken)
  • einde dracht: met of enkel oxytocine
 • Wat is Misoprostol?
  PG analoog
 • Wat is de indicatie voor misoprostol?
  maagerosies en ulcera (-> bij bv. NSAID intoxicatie)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de bijwerkingen?
 • Immunosuppresief
 • Keratoconjunctivitis sicca bij de hond
 • Traanproductie valt weg
(vooral door resorptie sulfapyridine)
Bij welke indicaties wordt het gegeven?
 • Colitis ulcerosa
 • Ziekte van Crohn (malabsorptiesyndroom)
Wat is het werkingsmechanisme?
 • Weinig resorptie in dd -> splitsing in DD door bact
 • flora -> vooral 5-ASA is verantwoordelijk voor lokaal effect
 • Mechanisme ?
 • Captatie vrije radicalen, inhibitie PG-synthese in DD?
Welk preparaat?
Sulfasalazine
Bij welke dieren worden opioidderivaten aangewend?
KHD
-> werking is verwaarloosbaar
Wat is het effect van opioidderivaten?
Stimulatie opioid receptor op cholinerge neuronen -> verminderde peristaltiek
Wat zijn difenoxylaat en loperamide?
Opioidderivaten
Wat is het werkingsmechanisme van Tannine?
Precipitatie van proteïnen en vorming van beschermende laag op mucosa
Wat is Tannine (oa in wijn en thee)?
Adstringentia
Wat is het werkingsmechanisme van absorbantia?
Absorptie toxische bestanddelen zoals bact., virussen, toxines …