Summary Bijzondere Farmacologie DEEL 3

-
556 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Bijzondere Farmacologie DEEL 3

 • 1.1 Antiseptica en desinfectantia

 • Wat is een antisepticum?
  germicide voor levend weefsel, meestal bacteriostatisch
 • Wat is een desinfectans?
  germicide voor voorwerpen en opp, niet selectief toxische verbindingen met meestal bactericiede werking
 • Wat zijn de indicaties voor antiseptica en desinfectans?
  • Pre-chirurgische voorbereiding
  • Catheterisatie, implants …
  • Immuundefecten
  • Cytostatische therapie
  • Huidbeschadiging (wonde, brand)
 • Welke alcoholen kan je gebruiken?
  • ethylalcohol (70 %)
  • isopropylalcohol (50 %)
  • methanol
 • Wat is de werking van alcoholen?
  Lossen lipide celmembraan op en denatureren cellulaire proteïnen
 • Wat is het spectrum van de alcoholen?
  Spectrum: Gr+ en - , tuberkelbacillen, fungi en virussen
 • Waarvoor wordt alcohol gebruikt?
  Reinigen huid
 • Wat zijn de nadelen van alcohol?
  • Niet actief tegen bacteriële spores
  • Soms lokale irritatie, ontvlambaar, corrosief
  • Snel verdampen -> korte activiteit
 • Wat is het voordeel van alcohol?
  • Eleminatie van 80 % organismen in 1-3 min
  • Goedkoop
 • Wat is de werking van halogenen?
  Antibacterieel, fugicied, virusdodend, zelfs actief tegen protozoa
 • Welke Chloor en anorganische verbindingen zijn er onder de halogenen?
  hypochlorieten
  -calciumhypochloriet
  -natriumhypochloriet
 • Wat is een voordeel van natriumhypochloriet?
  (javelwater) lost necrotisch weefsel/fibrine op
 • Wat is een nadeel van de hypochlorieten?
  -> bij hoge conc irriterend voor de huid
  -> slechte geur vh product zelf
 • Welke Organische chloorverbindingen zijn er onder de halogenen?
  • chlooramines
  • chloorhexidine
 • Wat gebeurd er als de chlooramines in water komen?
  vorming van hypochloorzuur en vrij Cl-
 • Wat is een voordeel van de chlooramines?
  Minder irriterend, minder toxisch
 • Wat zijn de nadelen van de chloor amines?
  • Niet zeer stabiel
  • In alkalisch milieu worden ze afgebroken
 • Wat is de werking van chloorhexidine?
  - Inactivering en precipitatie van eiwitten (enzymes)
  - Verstoring permeabiliteit van membranen
 • Wat is het spectrum van chloorhexidine?
  • Actief tegen fungi en bac (Gr+ > Gr- (Staphylococcus))
  • Weinig actief tov virussen
 • Wat zijn de voordelen van chloorhexidine?
  • Hoge residuele activiteit
  • Lage toxiciteit
  • Geen irritatie (oa op mucosae gebruiken)
  • Geen resistentie ertegen
 • Voor welke indicatie wordt chloorhexidine gebruikt?
  • Vooral gebruikt als pre-chirurgisch antisepticum
  • Niet gebruikt als desinfectans (te zwak ervoor)
 • Welke Jodium en derivaten zijn er onder de halogenen?
  • jodiumtinctuur (alcohjodiumoplossing)
  • jodoforen + solubilisator(povidone jood)

 • Wat is het werkingsmechanisme van jodium?
  Diffusie in cel en openbreken proteïnestructuren
 • Wat is het spectrum van jodium?
  Actief tov Gr+ en -, sporen, schimmels, virussen
 • Wat is het voordeel van joodtinctuur?
  • Goedkoop
  • Weinig toxisch
  • Verdampt zonder residuvorming
 • Wat zijn de nadelen van joodtinctuur?
  • Mogelijkheid tot absorptie met nierintoxicatie
  • Onoplosbaar in water, wel in alcohol:
  • Instabiel, pijnlijk, allergeen, corrosie, verkleuring
 • Wat zijn de voordelen van jodoforen + solubilisator?
  • Verlengde werking
  • Niet corrosief, niet irriterend (op mucosae)
  • Wateroplosbaar
  • Geen allergisch effect
 • Hoeveel % oplosing werkt het beste bij jodoforen?
  1 % opl: maximaal effect en geen toxiciteit
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de nadelen van groei inhibitoren?
In hoge dosis: neurotoxisch
Wat zijn de voordelen?
 • Werkingsduur tot 6 mdn> Stapelt zich op in vetweefsel -> vertraagde vrijstelling
 • Geen bijwerkingen voor gastheer
Aan welke dieren worden groei inhibitoren geven? hoe wordt het toegediend?
Tablet en suspensie voor hond, kat (p.o gaat door lage toxiciteit)
Wat is het werkingsmechanisme van een groei inhibitor?
 • Remming chitine synthese > geen opbouw chitine in exoskelet
 • Remt bij volwassen vlo ook ontw vd eieren
Noem een groei inhibitor?
Lufenuron
Wat zijn de voordelen van isect growth regulatoren?
 • Nog geen R aangetoond
 • Zeer weinig toxisch voor zoogdieren
 • Zo daling gebruik adulticiden
Hoe worden insect growth regulatoren toegediend?
Altijd combinatiepreparaten!
Wat is het werkingsmechanisme van insect growth regulatoren?
- interferen id hormonale regulatie vh vervellingsproces > verhinderen de verpopping en ontwikkeling tot volwassen parasiet
Noem 3 insect growth regulatoren?
-Methopreen
-Fenoxycarb
-Cyromazine
In combinatie met welke preparaat wordt metaflumizon toegediend?
Combi met amitraz -> synergisme (niet bij kat!)