Summary Biochemie voor mondzorgkundigen

-
193 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biochemie voor mondzorgkundigen". The author(s) of the book is/are Dr A J M Ligtenberg. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Biochemie voor mondzorgkundigen

 • 1 Moleculaire samenstelling en opbouw van het menselijk lichaam

 • Hoorcollege - PP

  Bio:             leer van het leven

  Chemie:     Leer van samenstelling van stoffen

   

  Alle chemische reacties bij elkaar heet:     Metabolisme

   

  homeopathie werkt niet: het bevat geen werkzame moleculen.

  het wordt 10x 10 verdund dus er blijft niets over van de moleculen.

   

  Levende organismen bestaan uit cellen:

  Een cel bestaat uit:

   

  - Het celmembraan is het omhulsel om de cel, het is een vetlaagje en geeft o.a. bescherming

  - Daarin zit het cytoplasma

  - In het cytoplasma bevindt zich de celkern 

  - De celkern bevat DNA en DNA bevat de erfelijke informatie.

   

  Rode bloedcellen (zorgen voor zuurstof transport) bevatten geen DNA!

   

  Bouwstenen van een cel:

  - DNA/RNA(kopie)

  - eiwitten

  - koolhydraten --> halen we energie uit

  - vetten --> opbouwen van membraan + energie

  - water --> 70/80%

  - mineralen --> om water bij elkaar te houden

   

  DNA --> RNA --> EIWIT --> PHENOTYPE (MAN/VROUW)

  - in elke cel zit DNA, van DNA wordt een kopie gemaakt --> RNA

  - RNA gebruiken we om eiwitten te maken

  - eiwitten bepalen hoe wij er uit zien --> PHENOTYPE

   

  Mens/chimpansee: 97% DNA overeenkomst

   

  bij PCR: Vermenigvuldigen van DNA stukjes

  - betrouwbaar

  - snel

   

  * Verschillende cellen bevatten HETZELFDE DNA maar andere eiwitten

   

  Belangrijkste component (onderdeel) van een cel is H2O (water)

  - oplosmiddel

  - transport --> in bloed zit water

  - chemische reacties --> vinden plaats in water

  - afkoeling --> wanneer je het warm hebt, koel je af

   

  H20:

  - is een slecht oplosmiddel voor vetten en olie

  - goed oplosmiddel voor zouten en suikers

  - het heeft een hoog kookpunt: 100 graden

   

  Waterstofbrug = negatief geladen waterstof die tegen + positief geladen waterstof gaat zitten (zuurstof/stikstof)

   

  Hydrofoob - stoot water af (olie)

  Hydrofiel - houdt van water (zout/suiker)

  Amfiphatisch - zowel afstotend als aangetrokken

   

  Uit koolhydraten en vetten halen we onze energie.

  Die energie kunnen we niet zomaar gebruiken.

  ATP à dat maak je constant en dat breek je constant ook af.

  Reservevoorraad van ATP = 10 sec.

  Dit wordt omgezet in groei, beweging, warmte en reserve.

   

  Samenvatting:

  - alle levende verschijnselen bestaan uit chemische reacties

   

  - informatie om een levend organisme te maken/aansturen ligt op het DNA. Die informatie wordt gebruikt om eiwitten te maken

   

  - de energie voor levensverschijnselen wordt geleverd door ATP

   

   

   

 • Wat zijn bio elementen?

  waterstof (ch)

  zuurstof (o)

  koolstof (c)

  stikstof (n)

  fosfor (p)

  zwavel (s)

 • welke vier zijn de belangrijkste?

  waterstof (ch)

  zuurstof (o)

  koolstof (c)

  stikstof (n)

 • wat zijn de functies van de verschillende biopolymeren?

  eiwitten zijn de bouwstenen van een organisme en chemische reacties worden geregeld door eiwitten

  koolhydraten haal je energie uit

  lipiden zijn reservestoffen

  nucleinezuren slaan erfelijke informatie op

 • wat is een hydrolyse reactie?

  hydrolyse reactie is een splitsing van een polymeer (stof)

 • Komt er bij een hydrolyse reactie metabolisch water vrij?

  ja

 • als de waterbalans in evenwicht is betekent dat er evenveel wordt opgenomen als uitgescheiden. als de wateropname toeneemt welk onderdeel van de uitscheiding zal dan corrigeren voor die toegenomen wateropname?

  urine

 • uit welke monomeren zijn de biopolyeren opgebouwd?

  eiwitten - aminozuren

  koolhydraten -  monosacchariden

  lipiden - vetzuren en glycerol

  nucleinezuren - nucleotiden

 • wat is de lading van natrium, calcium, chloor en kalium in een organisme?

  NA+

  CA2+

  CL-

  K+

 • Alles in het menselijke lichaam is opgebouwd uit atomen

  juist

 • atomen zijn de bouwstenen van moleculen

  juist

 • Waaruit zijn eiwitten opgebouwd?

   

  aminozuren

 • waaruit zijn koolhydraten opgebouwd?

  monosacchariden

 • hoe worden de simpelste cellen genoemd?

  prokaryoten

 • hoe noemen we organismen met een celkern?

  eukaryoten

 • 1.1 wat is biochemie?

 • Biochemie gaat ervan uit dat alle verschijnselen in levende organismen kunnen worden verklaard door scheikundige processen

 • 1.2 kenmerken van leven

 • een eenheid van leven noemen we een organisme

   

  alle organismen zijn opgebouwd uit levenloze moleculen

   

  Levende organismen onderscheiden zich van levenloze dingen door:

  • een hoge mate van ordening
  • het zelf in stand houden van die ordening en uitbreiding door groei en voortplanting.

  Stofwisseling/metabolisme:

  Op moleculair niveau betekent dit dat een organisme continue bezig is met de aanmaak van moleculen die voor zijn bestaan belangrijk zijn.

   

  Levende organismen zijn opgebouwd uit cellen.

  Een cel is het kleinste eenheid van leven.

   

  Er zijn 1cellige organismen die hun functies in 1 cel bezitten

  • simpelste cellen: bacterien/prokaryoten (chemische reacties vinden plaats in 1 ruimte die door een membraan gescheiden is van de buitenwereld)
  • organismen met een celkern: eukaryoten ''karyon = kern''

  **andere cellen hebben aparte ruimtes waar verschillende chemische reacties onder verschillende omstandigheden kunnen plaatsvinden.

  Celorganen/organellen: Deze ruimtes worden van elkaar gescheiden door membranen

   

  het belangrijkste organel in een cel is de kern, waar alle informatie ligt op de cel aan te sturen!

   

   

   

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is puntmutatie?
dat het basepaar wordt vervangen voor een ander basepaar
initatie houdt in dat de peptide synthese wordt gestart
ja
HF 9.DNA is complementair
ja
Nadat de RNA's zijn gemaakt in de celkern worden ze getransporteerd naar de mitocondrien.
NEE, naar het cytoplasma --> vervullen daar belangrijke rol bij eiwitsynthese
worden alle RNA's gemaakt in de celkern?
ja
bij mRNA wordt de volgorde van basen op het mRNA vertaald naar een aminozuurvolgorde
ja
rRNA vormt een onderdeel van de ribosomen, die eiwitten synthetiseren
ja
tRNA speelt een rol bij het transporteren van aminozuren naar ribosomen
juist
DNA is dubbelstreng en RNA is enkelstrengs
ja
Bij RNA is 1 stikstofbasen anders, benoem deze?
Thymine (T) is vervangen voor Uracil (U)