Summary Biogeography An Ecological and Evolutionary Approach

-
ISBN-10 0470637943 ISBN-13 9780470637944
197 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biogeography An Ecological and Evolutionary Approach". The author(s) of the book is/are C Barry Cox Peter D Moore. The ISBN of the book is 9780470637944 or 0470637943. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Biogeography An Ecological and Evolutionary Approach

 • 1 a history of biogeography

 • Wat is biogeography?
  Biogeography is de wetenschap die spreiding en diversiteit van soorten probeert te documenteren en begrijpen. 
 • Waarom is de studie biogeography een tijdje tot stilstand gekomen?
  Omdat de theorie van de platentektoniek nog niet erkent was, de evolutietheorie kon daardoor niet verder.
 • De meteoroloog Alfred Wegener gaf in 1912 aan dat de vele patronen zowel biologische als geologische niet overeen komen met de moderne geografie. Volgens welke theorie zouden deze problemen volgens Alfred Wegener verdwijnen?
  Hij noemde het continental drift, als alle continenten aan elkaar hadden vast gezeten.

 • Platentektoniek was een paradigma. Wat is een paradigma?
  Een paradigma is een stelsel van aan elkaar samenhangende  wetenschappelijke theorieën 
 • Leg uit dat platentektoniek een paradigma is.
  Platentektoniek is een paradigma omdat de theorie gebaseerd is op een grote verscheidenheid van  onafhankelijke wetenschappelijke 
  bewijzen.
 • Biogeography kun je verdelen in:
  Biogeography kun je verdelen in historische biogeography en ecologische biogeography
 • Wat is historische biogeography?
  Historische biogeography behandeld de reconstructie van de  historie, de verspreiding en de extinctie van biota.

 • Welke vragen stelt een historische biogeograaf?
  *Hoe heeft de taxon zich begrenst tot de huidige ruimte?
  *Waarom zijn dieren van grote regio's zoals Australië en Madagaskar zo goed te onderscheiden?
  *Wat zijn de directe familieleden van de organismen en waar zijn ze gevonden?
  *Wanneer zijn de dieren gestopt met verspreiden, wat is de invloed van bodem en klimaat op de spreiding geweest?
 • Welke vragen stelt een ecologische biogeograaf? Noem er 4.
  * Waarom leeft een organisme in een bepaald gebied en waarom verspreid het zich niet verder naar andere regio's?
  *Waarom is een bepaald organisme begrenst tot een bepaald gebied?
  *Welke rol spelen bodem, klimaat, latitude en de interacties tussen organisme in het wel of niet verspreiden?
  *Wat zorgt voor diversiteit tussen organismen?

 • Wat is ecologische biogeografie?
  Ecologische biogeografie is de studie naar huidige verspreiding door interactie tussen organismen en hun ecosystemen.
 • Ontstaan ecologische biogeografie.
  1735 Linneaus. benoeming platen en dieren
  1761 Buffon: gelijke milieu's, verschillende regio's., verschillende soorten.
  1772 Forster: horizontale gradienten, dichter bij de evenaar meer planten.
  1792 Willdenow: God heeft op verschillende regio's hetzelfde gecreëerd.
  1799 Humfold: verticale gradienten: hoe hoger, hoe minder plantensoorten
  1802 Lamark, geen extinctie, maar verbetering oude soorten naar nieuwe soorten
  1805 Lamarck en Candolle: spreiding van flora competitie en barriere ( endemische soorten)
  1831 Darwin Beagle
   Wallace lijn 
  1858 Natuurijke selectie

 • Noem 2  ontwikkelingen die de biogeografie in 1802 en in 1805 heeft meegemaakt.
  In 1802 constateerde Canolle competitie limiteert  verspreiding van flora

  In 1805 Lamarcke/ de canolle zagen dat er een barrière was voor sommige flora, maar ook dat er competitie was.
 • Onder welke omstandigheden is het eerste leven ontstaan?
  Onder anaerobe omstandigheden, hoge druk, hoge temperatuur en lage pH. oceaan
 • Wat bedoelde Lamarck en de Candolle met een barrière voor de flora?
  Bepaalde soorten komen volgens hem alleen voor in een bepaalde regio.
  Endemische soorten.
 • Wat bedoelden  Lamarck en deCandolle in 1805 met competitie onder de flora?
  Sommige soorten waren overal, terwijl anderen vreemd gescheiden waren.
  Zij vonden ook relicten van een dominante soort die nu weg geconcureerd was.
 • De ontwikkeling van het leven verliep in 4 stappen/dimensies. Welke stappen zijn het?
  * Eerste leven onder anaerobe omstandigheden, onder hoge druk en temperatuur, lage pH in oceaan.3,8 miljard
  *organische fotosynthese, 2 miljard jaar geleden
  * evolutie versneld
  * tijdsindeling geologische tijdschaal gebaseerd op biostratigrafie
 • Wat betekent taxa?
  Taxa betekent groepen.
 • Waarom worden dieren en planten ingedeeld in taxa?
  Noem 2 redenen.
  Het dieren en plantenrijk  is ingedeeld in taxa, zodat er minder verschillen tussen dieren en planten onderling optreden.
  Zodat je verschillende soorten met overeenkomstige kenmerken kan samenvoegen tot een geslacht.
 • Noem de eerste drie elementen van de taxa?
  leven, domein en rijk
 • Noem van boven naar beneden de 4,5,6 in de taxa.
  stam, klasse, orde
 • Noem de laatste drie taxa.
  soort, geslacht, familie
 • Wat kun je zeggen van de stam van het dierenrijk?
  Het omvat gewervelden en ongewervelden
 • Welke bevinding deed Lamarck in 1802 en wie was zijn tegenstander hierin?
  Volgens Lamarck was er geen extensie, maar verbetering van oude lage soorten naar nieuwere hogere soorten.
  Cuvier zijn theorie was catastrofale extinctie.
 • Lamarck vs Cuvier, wat heeft geloof hiermee te maken en wat was zij theorie.
  Cuvier was de tegenstander van Lamarck, allebei Frans
  Engeland+ evolutie is atheïstisch dus slecht, Frankrijk( religie en wetenschap gescheiden.  

 • Verklaar waarom historische biogeografie later dan ecologische biogeografie een wetenschap werd.
  Men keek niet naar de dimensie tijd, omdat men ervan uitging dat wat in de bijbel stond over het ontstaan van dieren en planten klopte.
 • Benoem de paradigma van de aardwetenschappen en de biologische wetenschappen.
  plaattektoniek en evolutie
 • Wat zorgt voor diversiteit op aarde?
  Geleidelijke continue verandering door evolutie en platentektoniek
 • Welke vorm van biogeography wordt hier beschreven?
  groot schaalniveau, grote tijdsperiode, hoog niveau taxon
  Historische biogeografie
 • In 1805 kwamen Lamarck en de Candolle tot twee ontdekkingen betreffende de indeling in florarijken. Zij spraken over barriere en competitie. Leg uit
  1) endemische soorten, bepaalde soorten komen alleen voor in een bepaalde regio.
  2) sommige soorten zijn overal, anderen vreemd gescheiden ( relicten van een eerdere dominante soort die nu weggeconcurreerd wordt)
 • 1831 Darwin Beagle. Wat betekent dit?
  Darwin mag 6 jaar lang via de overheidsschip Beagle naar de Galapagos eilanden( 960 km bij Zuid- Amerika vandaan) om onderzoek te doen.
 • Welke ontdekkingen doet Darwin op de Galapagos eilanden.
  Door zijn waarnemingen en vondsten, fossielen, kan hij alleen maar evolutie concluderen, maar dat conflicteerde met het idee van vast en onveranderlijk.
 • Wallace en Darwin ontdekten beiden het bestaan van de evolutie door....
  door de verspreiding van individuele soorten. 
 • Wat is natuurlijke selectie?
  Organismen die beter in hun omgeving passen zullen meer kans hebben om te overleven dan hun broers of zussen, die minder goed aangepast zijn. 
  Hierdoor zal de best aangepaste de overhand in de populatie nemen.
 • Indeling in 6 florarijken. Benoem de florarijken.
  Neotropis, Capensis, Antarktis, Australis, Paleotropis, Holarktis
 • Wat geeft de Wallace lijn aan?
  Abrupte overgang tussen fauna Azië en Australië
 • Wat dacht men over de verspreiding van soorten toen de theorie van de platentektoniek nog niet bekend was, maar de evolutie theorie wel.

  Nieuwe soorten ontstaan op een bepaalde plek en van daaruit vindt verspreiding plaats over het huidig geografisch patroon.
 • Wiens bevindingen leidde weer tot Alfred Wegener's platentektoniek?
  Hooker, sporen van ijstijden op verschillende continenten, gelijkenissen in de aard en data van  gesteenten aan de kustlijnen van Zuid-Amerika en Afrika
 • Leg de dispersie theorie uit. Wat komt vaker voor? dispersie of vicariantie?
  Soorten verspreiden zich over gebieden ongeacht de obstakels.
  Kolonisatie vindt na de vorming van een barrière plaats

  dispersie
 • Verklaar de vicariantie theorie. Leg een verband tussen vicariantie en plaattektoniek.
  Organismen leefden altijd op de plek waar zij  gevestigd waren. De taxa hebben de gebieden voor de barrières gekoloniseerd zodat zij er nooit over heen hoefden.

  Gekoloniseerd door spreiding over contiuous land,  waar later obstakels tussen zijn gekomen.
 • Wie is Leon Croizat en wat houdt zijn theorie de Panbiogeografie in?
  Leon Croizat was een Italiaanse botanist 1894-1982.

  Panbiogeografie is de studie naar de verspreiding van ongerelateerde taxa en voor iedere taxa trok hij lijnen op  kaart en linkte de gebieden waar zij gevonden werden aan elkaar,  in veel gevallen  leken de lijnen zodanig op elkaar dat het Generelized tracks waren. Fig 1.5
 • Wat heeft Croizat bewezen met zijn Panbiogeografietheorie?
  Croizat heeft met zijn theorie bewezen dat bepaalde soorten zich alleen konden verplaatsen als de platen aan elkaar vast hadden gezeten.
 • Welke 4 begrippen/ zinnen  horen bij Croizat en zijn theorie.
  1) Tracks/ generalized tracks, (Voor iedere gevonden  taxa trok hij lijnen en linkte gebieden waar zij gevonden waren aan elkaar.)
  2)Panbiogeografie 1958
  3)Vicariantie (Barrieres zoals we ze nu zien zijn na patroon van spreiding ontstaan, dus soorten hebben zich voor de barrière verplaatst.)
  4) Plaattektoniek
 • Wat tonen de nieuwe molekulaire ontwikkelingen van de 21e eeuw aan?Benoem 2 ontwikkelingen.
  De molekulaire ontwikkelingen tonen aan dat dispersal veel vaker voorkomt dan vicariantie
  Geen Noach's ark, maar onlangs kolonisatie door soorten uit Australië.
 • Nog even op een rijtje studieveld ontstaan biogeografie.
  Noem 6 punten:

  1)Ecologische biogeografie eerder dan historische
  2)Linneaus welk milieu, welke plant
  3) Forster: gradienten door breedteligging
  4) Humboldt Gradienten door hoogteligging
  5) Candolle: competitie limiteert verspreiding
  6) echte ontwikkeling biogeografie door ontwikkelingen in genetica en chemie, natuurkunde in de 20e eeuw

 • Biogeografie versterkte de theorie van platentektoniek en van de evolutie. Geef hier een voorbeeld van.
  Hawaii, het ontstaan van de eilanden is evolutionair en geologisch getest en de tijden komen overeen.
 • In de huidige tijd maakt men steeds minder verschil tussen historische biogeografie en ecologische biogeografie. Verklaar.
  Moderne molekulaire methoden analyseren de genetische basis van de taxo van vele levende soorten ,
  Computeranalyses van data over meerdere tijdschalen.
 • Welke vraag kan beantwoord worden met de moderne molekulaire data?
  Wanneer zijn gerelateerde geslachten, die in verschillende gebieden leven, van elkaar gescheiden geraakt?
 • Evolutie, korte tijdschaal, lange tijdschaal?
  evolutie korte tijdschaal, immuun worden tegen pesticiden
  evolutie lange tiijdschaal, ontwikkeling van het leven
 • Waarom is het lastig evolutielijnen aan te geven?
  a) geen overgangsvormen
  b) Niet alles wordt een fossiel, sommige vergaan ook
  c)sommige extincties door plotselinge catastrofe
 • Noem 6 mijlpalen voor het ontstaan en evolueren van het "leven".
  a) organische fotosynthese 
  b)harde skeletdelen Cambrium
  c)water-land amfibiën Devoon
  d)amnoite ei Carboon 
  e)warmbloedigheid Perm/trias
  f) denkvermogen ( tertiair)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

gondwana 
los van
Leg uit
pangea, gondwana, laurasia
Gondwana. Welke continenten braken 84 en 80 miljoen jaar geleden los van Gondwana?
84 milj Madagascar komt los van India
80 milj nieuw Caledonia/ Nieuw Zeeland  komt los van Antarctica/ Australië
gondwanaland .wat ging 135 miljoen jaar geleden uit elkaar?
afrika los van madagascar en india
Welke vragen stelt een historische biogeograaf?
*Hoe heeft de taxon zich begrenst tot de huidige ruimte?
*Waarom zijn dieren van grote regio's zoals Australië en Madagaskar zo goed te onderscheiden?
*Wat zijn de directe familieleden van de organismen en waar zijn ze gevonden?
*Wanneer zijn de dieren gestopt met verspreiden, wat is de invloed van bodem en klimaat op de spreiding geweest?
Waarom heeft austraië weinig carnivoren en veel reptielen?
weinig carnivoren omdat : aride lage productiviteit El Nino
reptielen gewonnen van roofdieren, eten niet veel
ongeveer zelfde ecologische niches, verschillende zoögeografische regio's
Austraië en N- Zuid Amerika: Zelfde geslachten in bomen terwijl austraië minder bebost is.
Vergelijken zoölogische regio met ecologische niche. voorbeel Oost  afrika en Zuid- Amerika
Oost-Afrika, veel savanne en graslanden, zoogdier graast
Zuid Amerika  veel fruitbomen, zoogdier eet fruitbomen
Waarom zijn er zebra's in Afrika?
Begon in Euramerica (Noord_amerika)via bering  landbrug naar Eurazie en daarna naar Afrika
Door glaciaties weinig soorten, veel extincties . waar?
Eurazie en Noord amerika