Summary Biologie

-
138 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Biologie

 • 3.1 Cytologie

 • Het celmembraan is een levende structuur die een onderdeel is van het cytoplasma. Waar bestaat een cytoplasma uit?
  Het cytoplasma bestaat uit een waterige, gleiachtige oplossing met daarin allerlei structuren, de organellen
 • De organellen zijn de structuren van het cytoplasma. Wat is een organel?
  Een organel is een deel van een cel met een eigen bouw en functie
 • Met behulp van een lichtmicroscoop zijn bij een plantaardige cel meer structuren te zien, namelijk de celwand, de vacuole en de plastiden. Beschrijf voor elk van deze 3 structuren waar ze voor dienen
  - De celwand is een stevige wand van materiaal dat aan de buitenzijde van het celmembraan is afgezet
  - De vacuole is een ruimte in de cel die gevuld is met vacuolevocht. 
  - De plastiden zijn korrels in het cytoplasma die pigment ( kleurstof ) kunnen bevatten
 • Als we dieper gaan kijken op de functies van de organellen, dan zien we dat deze een kern heeft. Waar bestaat deze kern uit
  De kern bestaat uit kernplasma en kernmembraan
 • Men heeft ontdekt dat in de kern lange, dunne draden liggen. Hoe noemen we dit.
  Dit noemen we chromosomen. (De mens kern van een cel van de mens bevat 46 chromosomen)
 • Welke stof bevatten de chromosomen en wat staat er in het stof beschreven
  -Chromosomen bevatten de stof DNA. 
  - In het stof DNA staat de informatie van erfelijke eigenschappen vastgelegd
 • Het celmembraan is het buitenste vliesje van het cytoplasma. Speelt een belangrijke rol in de uitwisseling van stoffen tussen cel en omgeving. Het blijkt dat de celmembraan semipermeabel is. Wat houdt dat in? En kost de cel dit energie?
  - Dat het celmembraan selectief te werk gaat, O2, CO2 en H2O kunnen gemakkelijk het celmembraan passeren.
  - Opname en afgifte van stoffen kosten de cel geen energie
 • Wat houdt actief transport in?
  Dat stoffen met behulp van energie worden opgenomen of afgegeven
 • Het celmembraan is bestaat uit een dubbele laag vetachtige stoffen, hoe noemen we dit?
  Dit noemen we de fosfolipiden
 • Fosfolipiden zijn vetachtige stoffen zuurgroepen vastzitten, welke zuurgroep is dit?
  Dit zijn de fosforzuurgroepen
 • Stoffen die alleen in het water oplosbaar zijn, kunnen het celmembraan heel moeilijk passeren, hoe komt dit? En betekent dat dat eiwitten wel of niet in celmembraan aanwezig zijn
  - Dit komt omdat celmembraan waterafstotend is
  - Eiwitten zijn wel aanwezig in het celmembraan
 • Het celmembraan is bedekt met een groot aantal uitsteeksels, die een antennefunctie hebben, hoe noemen we dit? En wat kan een stof als bijvoorbeeld hormonen hiermee
  - Deze antenne noemen we receptoren
  - Stoffen zoals hormonen kunnen zich bijvoorbeeld aan bepaalde receptoren vasthechten en reacties in de cel teweegbrengen
 • Alleen in plantaardige cellen komen plastiden voor. Ze bevatten kleurstoffen (pigmenten) en/of reservestoffen. Noem de 5 vormen van plastiden
  - Proplastiden
  - Leukoplasten
  - Amyplasten
  - Chloroplasten
  - Chromoplasten
 • Geef voor de 5 vormen van plastiden aan wat ze hebben en wat de functies zijn
  - Proplastiden zijn kleine korrels die zich tot grotere plastiden kunnen ontwikkelen
  - Leukoplasten zijn kleurloze plastiden
  - Amyloplasten zijn leukoplasten, dus kleurloze plastiden, waarin zetmeel is opgeslagen   
  - Chloroplasten zijn groen van kleur en worden ook wel bladgroenkorrels genoemd. Ze kunnen licht absorberen, waarbij de lichtenergie voor een belangrijk deel wordt omgezet in chemische energie
  - Chromoplasten bevatten rode, oranje en/of gele pigmenten. Ze geven de kleur aan vele plantendelen zoals vruchten
 • Chloroplasten kunnen licht absorberen, waarbij lichtenergie wordt omgezet in chemische energie. Deze chemische energie wordt eerst vastgelegd in een belangrijke organische verbinding, hoe noemen we deze organische binding? En wat kan je ermee?
  - Het ATP is zeer rijk aan energie
  - Met behulp van ATP kunnen verschillende reacties plaatsvinden die resulteren in de vorming van C6H12O6, waarbij ook O2 ontstaat
 • Wat gebruikt de plant bij het proces fotosynthese?
  Koolstofdioxide en water als grondtsof
 • De vacuole is een ruimte die is gevuld met vocht en omgeven is door het vacuolemembraan. In het vacuolevocht vindt opslag plaats van verschillende stoffen, welke zijn deze?
  Reserve stoffen, afvalstoffen en kleurstoffen
 • Wat is een kenmerkend verschil tussen vacuole in plantaardige en dierlijke cellen
  Kenmerkend voor plantaardige cellen is een grote vacuole midden in de cel, de centrale vacuole. In dierlijke cellen komen alleen kleinere vacuole voor, zoals kloppende vacuolen en voedingsvacuolen
 • Na deling van een plantaardige cel ontstaat eerst een dunne laag tussen de twee ontstane cellen. Waar bestaat deze middenlamel uit en wat is.
  Deze middenlamel bestaat uit pectine, een koolhydraat
 • Hoe noem je het laagje wat cellen tegen de middenlamel aanbrengen?
  Dit noemen we cellulose, ook een koolhydraat
 • Wat is het verschil tussen de primaire celwand en de secundaire celwand
  De primaire celwand is elastisch en kan worden uitgerekt, terwijl de secundaire celwand vaak erg dik en bijzonder stevig is
 • Als plantaardige cellen in de vacuolen veel water opnemen zet de cel sterk uit en drukt tegen de celwand aan. De celwand rekt door de druk uit. Hoe noemen we de druk die de cel uitoefent op de celwand? En wat is de functies hiervan?
  - Noemen we Turgor
  - Door turgor wordt de celwand uitgerekt en oefent in uitgerekte toestand een tegendruk uit, de wanddruk
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.