Summary biologie

-
132 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - biologie

 • 1 inleiding

 • Leg uit: het bio-psycho-sociaal model
  Het model laat toe ieder symptoom te analyseren en of aan te pakken door de drie luiken van het model en de relatie ertussen in beschouwing te nemen
 • Geef voorbeelden bij het bio psycho sociaal model
  Biologie: aanleg, erfelijkheid, ziekte, medicijnen, drugs en alcohol
  psychologie: persoonlijkheid, karaktertrekken, eigenschappen
  sociologie: gezin, vrienden, werk
 • 2 algemene kennis

 • Wat is anatomie
  - Grieks woord
  - letterlijke betekenis: 'opensnijden'
  - bestudeerd hoe het lichaam en alle verschillende onderdelen eruit zien
 • Wat is fysiologie?
  - Grieks woord
  - bestudeerd hoe het lichaam en de verschillende onderdelen ervan functioneren
  - het kan op verschillende manier bestudeerd worden: in rust of in actie
 • Wat is pathologie?
  - Grieks woord
  - wordt nagegaan wat het effect is van een ziekte op het functioneren van organen en stelsels
 • 2.1 de mens als biologisch organisme

 • Tot welke biologische soort behoren mensen?
  Homo sapiens
 • Hoe zijn mensen opgebouwd? En de orgaanstelsels?
  Alle mensen zijn op een heel gelijkaardige manier opgebouwd. Met het blote oog en stel dat we in het inwendige van de mens kunnen kijken kunnen we verschillende orgaanstelsels zien die elk opgebouwd zijn uit minstens 2 organen
 • Wat zijn organen?
  Organen vervullen een bepaalde functie en zijn opgebouwd uit twee of meer types weefsels die samenwerken om een specifieke functie uit te voeren
 • Wat zijn weefsels?
  Bij het weefsels bestuderen onder de microscoop blijken deze opgebouwd uit cellen van dezelfde soort. De cellen zijn zodanig gerangschikt dat het weefsel zijn functie kan uitoefenen.
 • Geef een voorbeeld van weefsels?
  In het skeletspierweefsel zijn alle skeletspiercellen parallel gerangschikt zodat de cellen bij contractie inkorten in dezelfde richting
 • Wat is contractie?
  Samentrekken
 • Wat wordt in celbiologie bestudeerd?
  - structuur
  - werking
 • Geef de kenmerken van cellen
  - heel gelijkaardig van samenstelling en werking
  - afkomstig van 1 en dezelfde cel = de bevruchte eicel
  - verschillen in bouw (morfologie)
  - 200 verschillende celtypes in het menselijke lichaam
  - hebben specifieke functies
 • Geef voorbeelden van celtypes
  Spiercel
  bindweefselcel
  zenuwcel
  levercel
 • Uit wat zijn cellen opgebouwd?
  - water
  - moleculen
 • In welke verbindingen bestaan moleculen?
  -organische verbindingen
  -anorganische verbindingen
 • Leg uit: organische verbindingen
  Liggen aan de basis van het leven: nucleïnezuren, eiwitten, koolhydraten en vetten
 • Leg uit: anorganische verbindingen
  Komen voor in het lichaam in opgeloste vorm of in vaste vorm
 • 2.2.1 anatomische gebieden

 • Wat is anterieur?
  De voorkant, voor
 • Wat is ventraal? Voorbeeld
  De buikzijde (synoniem voor anterieur)
  voorbeeld: de navel bevindt zich ventraal
 • Posterieur
  De achterzijde, achter
 • Dorsaal
  Meer naar de rug gelegen (synoniem voor posterieur)
  voorbeeld: de schouderbladen bevinden zich dorsaal ten opzichte van de ribbenkast
 • Craniaal
  In de richting van het hoofd/schedel
 • Superieur
  Boven, hoger
 • Caudaal
  In de richting van de staart/stuit
 • Inferieur
  Onder / lager
 • Mediaal
  (naar) het midden van het lichaam (lengteas)
 • Lateraal
  (naar) de zijkant van het lichaam
 • Proximaal
  Dichtbij de romp, in de richting van het aanhechtingspunt
 • Distaal
  Weg van de romp, weg van een aanhechtingspunt
 • Geef de 3 termen waarmee de oriëntatie in het vlak evenwijdig met de lengteas wordt benoemd
  1. Sagittaal
  2. midsagittaal of mediaan
  3. frontaal (of coronaal bij hersenen)
 • Leg uit: sagittaal
  Een sagittale doorsnede scheidt het lichaam in een linker en een rechtergedeelte
 • Leg uit: midsagittaal of mediaan
  Bij een sagittale doorsnede loopt het vlak door de middellijn waar door het lichaam door het midden wordt gedeeld in een evenwaardige linker en rechterzijde worden gescheiden
 • Leg uit: frontaal
  Een frontale of coronale doorsnede scheidt een ventraal en dorsaal gedeelte van het lichaam. Coronaal heeft meestal betrekking op doorsneden door het hoofd
 • Benoem de term waarmee de oriëntatie van het vlak loodrecht op de lengteas
  Transversaal of horizontaal
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.