Summary biologie deel 1: neuro anatomie, fysiologie, pathologie

-
ISBN-13 2220050099498
333 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "biologie deel 1: neuro anatomie, fysiologie, pathologie". The author(s) of the book is/are Kaat Verplancke. The ISBN of the book is 2220050099498. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - biologie deel 1: neuro anatomie, fysiologie, pathologie

 • 1 inleiding

 • Hoe ziet het bio psycho sociaal model eruit?
  1. Biologische factoren
  2. sociale factoren
  3. psychologische factoren
 • Wat is het nut van het bio psycho sociaal model?
  Het model laat toe ieder symptoom te analyseren en/of aan te pakken door de drie luiken van het model en de relatie ertussen in beschouwing te nemen
 • Geef voorbeelden van biologie, psychologie en sociologie
  1. Biologie: aanleg, erfelijkheid, ziekte, medicijnen, drugs en alcohol
  2. psychologie: persoonlijkheid, karaktertrekken, eigenschappen
  3. sociologie: gezin, vrienden, werk
 • 2 hoofdstuk 1: algemene kennis

 • Wat betekend anatomie?
  1. Komt van het Grieks 
  2. is de wetenschap van het bestuderen van inwendige en uitwendige structuren en de fysieke relatie tussen lichaamsdelen
  3. met andere woorden wordt bestudeerd hoe het lichaam en alle verschillende onderdelen eruit zien
 • Wat betekend fysiologie?
  1. Komt van het Grieks
  2. bestudeerd hoe het lichaam en de verschillende onderdelen ervan functioneren
  3. het kan op verschillende niveau's bestudeerd worden: hoe functioneert het lichaam of een deel van het lichaam in rust of in actie
 • 2.1 de mens als biologisch organisme

 • Tot welke biologische soort behoren mensen? En hoe zijn mensen opgebouwd ?
  Mensen behoren tot de biologische soort homo sapiens. Alle mensen zijn op een geheel gelijkaardige manier opgebouwd. Met het blote oog en stel dat we in het inwendige van de mens kunnen kijken kunnen we de verschillende orgaanstelsels zien die elk opgebouwd zijn uit minstens 2 organen.
 • Geef een voorbeeld van een orgaanstelsel en functie
  Bloedvatenstelsel: hart, bloed en bloedvaten voorziet het lichaam van zuurstof
 • Omschrijf de organen
  1. De organen, die behoren tot eenzelfde orgaanstelsel, staan in voor een welbepaalde functie
  2. zijn opgebouwd uit 2 of meerdere types weefsels, die samenwerken om een specifieke functie uit te voeren 
 • Omschrijf weefsels
  1. Blijken opgebouwd uit cellen van dezelfde soort
  2. cellen zijn zodanig in het weefsel gerangschikt dat het weefsel zijn functie kan uitoefenen
 • Wat wordt in celbiologie bestudeerd?
  Wordt de structuur en de werking van cellen bestudeerd
 • Beschrijf cellen
  1. Heel gelijkaardig van samenstelling en werking
  2. afkomstig van 1 en dezelfde cel = de bevruchte eicel
  3. verschillen in bouw (morfologie)
  4. in menselijk lichaam onderscheidt men 200 verschillende celtypes; deze celtypes hebben niet alleen een specifieke bouw, ze bezitten ook specifieke functies (bouw dus anatomie en functie dus fysiologie zijn in de biologie met elkaar verweven
 • Geef voorbeelden van celtypes
  1. Spiercel
  2. bindweefselcel
  3. zenuwcel
  4. levercel
 • Beschrijf moleculen
  1. Alle cellen zijn opgebouwd uit water en moleculen 
  2. bestaan in organische verbinding en in anorganische verbindingen
 • Organische verbindingen:
  Liggen aan de basis van het leven: nucleinezuren (dna rna) eiwitten, koolhydraten en vetten
 • Anorganische verbindingen:
  Komen in het lichaam voor in opgeloste vorm (natriumkalium) of in vaste vorm (bv calcium ter hoogte va de botten)
 • Hoe is de mens biologisch gezien te beschouwen?
  Als een zeer complexe verzameling van moleculen
 • 2.2.1 anatomische gebieden

 • Gebied of referentie en voor beeld van anterieur
  • De voorkant, voor
 • Gebied of referentie en voorbeeld van ventraal
  De buikzijde (synoniem voor anterieur)
  bv de navel bevindt zich ventraal
 • Gebied of ref en vb van posterieur
  De achterzijde, achter
 • Gebied of ref en vb van dorsaal
  Meer naar de rug gelegen (synoniem voor posterieur)
  bv de schouderbladen bevinden zich dorsaal ten opzichte van de ribbenkast
 • Gebied of ref en vb van craniaal
  In de richting van het hoofd/schedel
  bv: de craniale rand van het bekken bevindt zich boven het dijbeen
 • Gebied of ref en vb van superieur
  Boven, hoger
  vb: de neus bevindt zich superieur ten opzichte van de kin
 • Gebied of ref en vb van causaal
  In de richting van de staart/stuit
  vb: de caudale rand van het schouderblad eindigt in een punt
 • Gebied of ref en vb van inferieur
  Onder, lager
  bv de knieën bevinden zich inferieur ten opzichte van de heupen
 • Gebied of ref en vb van mediaal
  (naar) het midden van het lichaam (lengteas)
  bv: de ellepijp ligt mediaal
 • Gebied of ref en vb van lateraal
  (naar) de zijkant van het lichaam
  vb: de schouders liggen lateraal
 • Gebied of ref en voorbeeld van proximaal
  Dichtbij de romp, in de richting van het aanhechtingspunt
  vb: het scheenbeen bevindt zich proximaal ten opzichte van de voet
  het proximale vingerkootje ligt het dichtst bij de handpalm
 • Gebied of ref en voorbeeld van distaal
  Weg van de romp, weg van een aanhechtingspunt
  vb: de vingers bewegen zich distaal ten opzichte van de pols
  het distaal vingerkootje ligt het verst af van de handpalm
 • Sagittaal: oriëntatie in het vlak en omschrijving
  Oriëntatie: evenwijdig met de lengte-as
  omschrijving: een sagittale doorsnede scheidt het lichaam in een linker en rechtergedeelte
 • Midsagittaal of mediaan: oriëntatie in het vlak en omschrijving
  Oriëntatie: evenwijdig met de lengte-as
  omschrijving: bij een midsagittale doorsnede loopt het vlak door de middellijn, waardoor het lichaam door het midden wordt gedeeld in een evenwaardige linker en rechterzijde worden gescheiden
 • Frontaal (of coronaal bij hersenen): oriëntatie in het vlak en omschrijving
  Oriëntatie: evenwijdig met de lengte-as

  omschrijving: een frontale of coronale doorsnede scheidt een ventraal en dorsaal gedeelte van het lichaam. Coronaal heeft meestal betrekking op Doorsneden van het hoofd
 • Transversaal of horizontaal: orientatie in het vlak en omschrijving:
  Oriëntatie : loodrecht op de lengte as

  omschrijving: een transversale of horizontale doorsnede scheidt een bovenste en onderste gedeelte van het lichaam
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een ander woord voor sterke hunkering?
Craving
Verklaar de fysiologische effecten op hart en bloedvaten
Cocaïne werkt in op het autonome zenuwstelsel en meer in het bijzonder op het orthosympatische systeem
Leg uit: cocaïne heeft een stimulerende werking
Fysiologisch: verhogen bloeddruk, ademhalingsritme, hartslag en lichaamstemperatuur, verwijden van de pupillen en vermoeidheid en honger verdwijnen.
psychische effecten: gebruiker voelt zich alert, euforisch, energiek, vol zelfvertrouwen en spraakzaam. Bij de uitwerking van de dosis kan dit omslaan in somberheid, verlies van vertrouwen, apathie, irritatie of agitatie
Geef de beschrijving van crack
Is een bereiding van cocaïne, ether en water, zuivere cocaïne is niet stabiel bij hoge temperaturen en wordt daarom gesnoven. In de vorm van crack kan het gerookt worden, het dankt zijn naam aan het knappend geluid dat je bij bereiding en gebruik hoort als er een kristalletje verbrandt.
Wat is cocaïne ?wat is crack?
Een wit kristal-achtig poeder dat via een chemisch proces geïsoleerd wordt uit de bladeren van de cocaplant. Crack is een chemisch bewerkte vorm van cocaine.
Wanneer kwam de doorbraak van cocaïne ?
In de jaren 80, tegenwoordig is cocaïne een zeer populaire en veelgebruikte drug
Hoe en wanneer werd cocaïne ontdekt?
Het werd ontdekt als genotsmiddel, de bladeren van de cocaplant worden al minstens 1000 jaar gebruikt om zijn psycho-actieve effecten
Wat zijn de risico's op korte en lange termijn bij het heroïne gebruik?
 1. Op korte termijn: overdosis (levensgevaarlijk) virale infecties door besmette naalden (HIV, hepatitis) verdovend effect, verminderde eetlust (en daardoor uitputting van het lichaam)
 2. op lange termijn: ziekten niet merken door verdovend effect van de drug, sterftecijfer ligt bij heroïnegebruikers hoger dan onder de algemene bevolking
De verslavende effecten van heroïne : noem ze op
 1. Er treden zware ontwenningsverschijnselen ook
 2. gaan sneller het middel opnieuw gebruiken om hetzelfde gevoel terug te krijgen, anderen verhogen de dosis tot wel 100 keer de oorspronkelijke dosis 
 3. er ontstaan aanpassingen die gaan van een vlottere afbraak van het product tot een moeizaam doordringen in de bloedbaan
 4. dergelijke escalatie kan natuurlijk ook leiden tot een levensgevaarlijke overdosis 
Hoe is de tolerantie van opiaten?
Het lichaam geraakt snel gewend aan het verbruik, waardoor steeds hogere dosis nodig zijn om hetzelfde effect te verkrijgen