Summary Biologie interactief.

-
ISBN-10 9042528591 ISBN-13 9789042528598
397 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biologie interactief.". The author(s) of the book is/are B K Dertien, W G Kuijer Feitsma, N M Walsarie Wolff Cox. The ISBN of the book is 9789042528598 or 9042528591. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Biologie interactief.

 • 1.1 Het grote geheel

 • Stofwisseling
  Alle reacties wat in je lichaam gebeurd
 • assimilatie
  opbouw van moleculen
 • dissimilatie
  afbraak van moleculen
 • 1.2 Transport van stoffen

 • permeasen
  speciale transporteiwitten
 • selectief permeabel
  niet alle stoffen gaan even makkelijk door het membraam
 • passief transport
  kost geen energie
 • actief transport
  kost energie
 • Membranen bestaan uit 2 laagjes vetten genaamd: 
  Fosfolipiden
 • membraam goed doorlaatbaar voor: ,Maar slecht voor: 
  water en gassen, suiker of zoutmoleculen die in dat water is opgelost
 • niet alle stoffen gaan makkelijk door het membraan dus noemen we de membranen selectief permeabel 
 • 1.2.1 Passief transport

 • diffusie
  beweging van moleculen van een hoge concentratie naar een lage concentratie
 • hypertoon
  water concentratie  is laag, veel opgeloste stoffen
 • isotoon
  als beide concentraties even groot zijn
 • hypotone
  water concentratie is hoog, weinigopgeloste stoffen
 • osmose
  semi-parmeabel: (half doorlaat baar) transport van water van lage concentratie naar hoge concentratie opgeloste stoffen
 • concentratiegradiënt is het verschil in concentraties bij passief transport 
 • 1.2.2 Actief transport

 • actieftransport
  transport waar energie voor nodig is
 • 3 momenten waar het om kan gaan wanneer actief transport nodig is
  - kan niet zomaar door membraan diffunderen
  - tegen een concentratie verschil in moet  
  - tegen een ladingsverschil in vervoerd worden 
 • permeasen
  speciale eiwitten
 • Hoe noemen we permeasen?
  Permeasen noemen we natrium/kalium- pompjes
 • 1.2.3 Transport met behulp van grotere membraangedeeltes

 • endocytose
  cel neemt stof op
 • exocytose
  cel werpt een stof naar buiten
 • exo = uit en cyto= cel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Membranen bestaan uit 2 laagjes vetten genaamd: 
Fosfolipiden
Glucagon bevordert
Afbraak van glycogeen en vet
Insuline bevordert
De opname van glucose in de cellen door de doorlaatbaarheid van de celmembranen
Betacellen maken 
insuline
Alfacellen maken
glucagon
Eilandjes van Langerhans bevatten 2 soorten cellen
Alfa en beta cellen
De eilandjes van Langerhans zijn te vinden in de 
Alvleesklier
Ander woord voor de concentratie glucose in het bloed
de bloedsuikerspiegel
Als je diabetes heb is er een tekort aan
insuline
Het bijniermerg levert het
Adrenaline hormoon