Summary Biologie-nask.

-
ISBN-10 9001101747 ISBN-13 9789001101749
182 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biologie-nask.". The author(s) of the book is/are Trijnie Akkerman Andy Parker Machteld de Jong PrePressMediaPartners. The ISBN of the book is 9789001101749 or 9001101747. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Biologie-nask.

 • 1.1 Je omgeving onderzoeken

 • wat is een organisme?

  een organisme is alles wat leeft zowel planten, dieren als mensen

 • hoe kun je namen van onbekende organisme vinden? 

  je vind ze door zoek kaarten.

 • wat is een beschrijving van een organisme?

  een beschrijving  is in woorden opgeschreven wat de belangrijkste kenmerken van een organisme zijn 

 • hoe noem je een tekening die heel precies is na  gemaakt

  een natuur getrouwe tekening 

 • wat is een schematische tekening

  een tekening waar alleen de belangrijkste dingen op staan 

 • Waarom moet een preparaat heel dun zijn?

  Omdat het licht van de microscoop van beneden komt en dus door het preparaat heen moet kunnen schijnen

 • Waar leg je het voorwerp dat je wil bekijken op?

  Op een voorwerpglaasjes

 • Leer de onderdelen van een microscoop!

  zie boek

 • 1.2 Onderzoeken en ontdekken

 • wie ontdekte dat een ballon de  lucht in gaat met hete lucht

  de Franse broers Montgolfier  

 • wat is een ander woord voor proef

  een experiment 

 • wie gingen als eerst de lucht in 

  schaap eend en een haan

 • wat zijn waarnemingen

  waarnemen is horen voelen zien en ruiken 

 • wat is een onderzoeks- vraag

  het is een vraag wat je gaat onderzoeken

   

 • in welke 3 stappen verdeel je een onderzoek

  je bereid  je onderzoek voor
  je voert je onderzoek uit
  je sluit je onderzoek af 

 • wat doe je als eerst bij een schriftelijk verslag

  titel 

 •  wat is een mondelijk verslag

  een verslag dat je verteld 

 • wat doe je aan het einde c=van een schriftelijk verslag 

  a. cunclusie treken 

  b. waarnemen 

  a is het juiste antwoord

 • 1.3 Het Lab

 • wat is heel belangrijk  als je met een gasbrander gaat werken

  een veiligheids bril 

 • wat doet de nood stop

  een stop die alles stopt bij een nood geval

 • welke vlam is het warmst de gele de blauwe of de ruizende 

  de ruizende 

 • hoe noem je de gele vlam ook wel

  pauze vlam 

 • hoe krijg je de warmste vlam 

  door de schroef helemaal open te draaen 

 • noem een veiligheids object dat je gebruikt als er iets in je ogen zit 

  oogdouche

   

 • een brandblusser  brand deken  en brand doche zijn er ook nog voor de veilig heid 

 • Wat is een practicum?

  Proeven doen

 • Noem nog eenrede waarom je een veiligheidsbril moet dragen

  als je proeven met vloeistoffen doet, tegen het opspatten

 • Noem drie voorbeelden van glaswerk die gebruikt worden in een practicumlokaal

  reageerbuis, bekerglas en erlenmeyer

 • hoe herken je gevaarlijke stoffen?

  staat op de verpakking, met de symbolen die van toepassing zijn

 • Wat is naast alle andere maatregelen voor de veiligheid een maatregel die je zelf moet nemen?

  je aan de afspraken houden

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.