Summary Biologie voor jou 2HV Deel B

-
ISBN-10 9034547655 ISBN-13 9789034547651
466 Flashcards & Notes
214 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biologie voor jou 2HV Deel B". The author(s) of the book is/are Gerard Smits. The ISBN of the book is 9789034547651 or 9034547655. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Biologie voor jou 2HV Deel B

 • 6 Ecologie

 • Wat is ecologie?
  Relaties tussen organismen en hun milieu.
 • 6.1 Invloeden uit het millieu

 • Wat bestuderen we in de ecologie?
  Alle relaties tussen organismen en hun milieu.
 • Waardoor worden alle organismen beïnvloed? En gebeurd dit ook andersom?
  Door hun milieu (leefomgeving). 
  En ja dit gebeurd ook andersom.
 • De invloeden uit het milieu kunnen worden onderverdeeld in 2 groepen. Noem deze groepen.
  • biotische factoren (Invloeden die afkomstig zijn van de levende natuur)
  • abiotische factoren (Invloeden die afkomstig zijn van de levenloze natuur)
 • Noem een paar voorbeelden van biotische factoren.
  • soortgenoten
  • voedsel
  • roofdieren
  • nestgelegenheid
  • ziekteverwekkers
 • Noem een paar voorbeelden van abiotische factoren.
  • licht
  • regen
  • lucht
  • wind
  • temperatuur
  • bodem
  • water
 • 6.1.1 De niveaus van de ecologie

 • Hoe worden de relaties tussen organismen en hun milieu bestudeerd?
  Op verschillende niveau's.
 • Wat is een individu? Wat bestudeer je hiermee?
  Eén enkel organisme (bijv. een olifant).

  Je kunt onderzoeken wat de invloed van de temperatuur is op de groei van één olifant.
 • Waar behoort een individu tot?
  Een bepaalde populatie
 • Wat is een populatie? En wat bestudeer je hiermee?
  Een groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied, die zich onderling voortplanten.

  Je kunt onderzoeken wat de invloed van de hoeveelheid regen op een populatie olifanten doet.
 • De populaties van verschillende soorten vormen samen een?
  Levensgemeenschap (Bijv. de levensgemeenschap van een bos: eiken, beuken, adelaarsvarens, regenwormen, spitsmuizen, koolmezen, vossen en nog veel meer soorten).
 • Hoe worden alle abiotische factoren samen genoemd?
  Een biotoop.
 • Wat is een ecosysteem precies?
  Een bepaald gebied, waarbinnen de biotische en de abiotische factoren een eenheid vormen. 

  Voorbeelden: Duingebied, bos, sloot, heideveld.
 • 6.2 Voedselrelaties

 • Wat is heel belangrijk is een ecosysteem?
  De voedselrelaties.
 • Welke dieren bestaat er allemaal in een voedselrelatie?
  • planteneters
  • vleeseters
  • alleseters
 • Wat een een voedselketen?
  Reeks soorten, waarbij elke soort voedselbron is voor de volgende soort.
 • Wat heeft een voedselketen altijd als eerste schakel?
  Een plantensoort.
 • Hoe wordt het geheel van voedselrelaties in een ecosysteem genoemd?
  • voedselweb
  • voedselnet
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Is er in elk ecosysteem sprake van een energiestroom?
Ja.
Wanneer is een organisme heterotroof?
Dit zijn organismen die andere organismen eten als voedsel.
Zijn planten autotroof?
Ja.
Wanneer is een organisme autotroof?
Wanneer een organisme geen andere organismen nodig heeft als voedsel.
Beschrijf hoe de waterpest eruit ziet?
 • slappe stengel
 • dunne bladeren
 • bladeren bevinden zich onder water
 • bloemen steken boven het water uit
Waarvoor zijn luchtkanalen in planten nodig?
Zo kan zuurstof via de bladeren ook de wortels bereiken.
Beschrijf hoe een waterlelie eruit ziet?
 • water niet dieper dan 4 meter
 • wortels in de grond vast
 • bladeren drijven op het water
 • stengels zijn slap en bevatten luchtkanalen
 • de bloemen van waterlelies steken boven het water uit
Waarom groeien de meeste waterplanten bovenaan het wateroppervlak?
Omdat ze water nodig hebben, en licht kan niet diep in het water doordringen.
Wat zijn aanpassingen om uitdroging tegen te gaan bij landplanten in een droog milieu?
Kleine, dikke bladeren
Een groot wortelstelsel.
Wat zijn aanpassingen om uitdroging tegen te gaan bij landplanten in een vochtig milieu?
Grote, platte bladeren
Een klein wortelstelsel.