Summary Biologie voor jou 3 vmbo-gt deel b

-
ISBN-10 9034560473 ISBN-13 9789034560476
459 Flashcards & Notes
283 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biologie voor jou 3 vmbo-gt deel b". The author(s) of the book is/are Gerard Smits. The ISBN of the book is 9789034560476 or 9034560473. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Biologie voor jou 3 vmbo-gt deel b

 • 1 Het zenuwstelsel

 • waaruit bestaat het zenuwstelsel
   zenuwen en uit het centrale zenuw stelsel 
 • waaruit bestaat het centrale zenuwstelsel
  ruggenmerg, hersenstam, grote hersenen, kleine hersenen
 • noem een paar voorbeelden van prikkels
  lichtstralen en geuren 
 • hoe ontstaan impulsen
  door prikkels in zintuigcellen
 • hoeveel zenuwcellen bevat een zenuwstelsel 
  miljoenen 
 • waaruit is een zenuwcel opgebouwd
  cellichaam en uitlopers
 • waar bevindt het cellichaam zich
  in de celkern
 • waar liggen de cellichamen van de zenuwcellen
  in of vlak bij het centrale zenuwstelsel 
 • hoe worden de impulsen voortgeleid
  door de uitlopers
 • noem 3 typen zenuwcellen
  gevoelszenuwcellen, bewegingszenuwcellen , schakelcellen 
 • wat doen gevoelszenuwcellen 
  die geleiden impulsen van zintuigen naar het centraal zenuwstelsel
 • wat doen bewegingszenuwcellen 
  die geleiden impulsen van het centrale zenuwstelsel naar de spieren  of klieren 
 • wat doen schakelcellen
  die geleiden impulsen binnen het centrale zenuwstelsel
 • hoe zijn schakelcellen onderling verbonden
  door uitlopers

 • wat licht er om een zenuw heen 
  bindweefsel 
 • welke 3 soorten zenuwen zijn er 
  gevoelszenuwen, bewegingszenuwen en gemengde zenuwen
 • wat bevat een gevoelszenuw
  alleen uitlopers van gevoelszenuwcellen
 • noem een voorbeeld van een gevoelszenuw 
  oogzenuwen 
 • wat bevat een bewegingszenuw
  alleen uitlopers van bewegingszenuwcellen
 • waarvan zijn de zenuwcellen afkomstig
  van de romp en de ledematen 
 • waar komen armen en benen aan 
  het ruggenmerg
 • hoe heten de zenuwen in het ruggenmerg
  ruggenmergzenuwen
 • waarin licht de ruggenmerg goed beschermd
  in het wervelkanaal 
 • wat ligt er in het merg
  de grijze stof
 • wat is het schors
  het buitenste gedeelte van het merg
 • wat ligt er in het schors
  de witte stof
 • hoe heten verdikkingen in zenuwen
  zenuwknopen
 • waar ligt de hersenstam
  in het verlengde deel van het ruggenmerg
 • waar ligt de meeste gevoelscentra
  bij elkaar in de hersenschors achter de centrale groeven 
 • waardoor bevindt de bewuste gewaarwording plaats
  doordat er in de grote hersenen impulsen worden verwerkt
 • hoe noemen we impulsen die je van dingen bewust maakt
  bewuste of gewilde bewegingen 
 • noem 3 stoffen die je zenuwstelsel beïnvloeden 
  medicijnen, alcohol en drugs
 • noem twee manieren van reageren 
  bewuste reactie en reflexen 
 • noem een ander woord voor reflex 
  onbewuste reactie
 • waaruit bestaat het hormoonstelsel
  uit een aantal hormoonklieren
 • wat produceren hormoonklieren
  hormonen
 • noem 6 belangrijke hormoonklieren
  hypofyse, schildklier, eilandjes van Langerhans in de alvleesklier, bijnieren, eierstokken, teelballen
 • waar ligt de hypofyse
  aan de onderzijde van de hersenen, tussen beide hersenhelften in
 • wat produceert de hypofyse
  een hormoon dat de groei van de beenderen van het skelet regelt
 • wat gebeurt er als de hypofyse teveel groeihormonen produceert
  dan ontstaat er reuzengroei
 • wat gebeurt er als de hypofyse te weinig groeihormonen produceert
  dan ontstaat er dwergengroei
 • waar ligt de schildklier
  in de hals, voor het strottenhoofd, tegen de luchtpijp aan 
 • wat beïnvloed het schildklierhormoon
  de stofwisseling binnen het lichaam
 • wat gebeurt er als de schildklier teveel hormonen produceert
  dan vind er te veel verbranding in de cellen plaats , die gene wordt dan rusteloos en vermagert sterk
 • wat gebeurt er als de schildklier te weinig hormonen produceert
  dan vind er te weinig verbranding in de cellen plaats, die gene heeft het snel koud en wordt snel moe
 • wat is een ander woord voor een struma
  een kropgezwel
 • wat zijn de eilandjes van Langerhans
  een groep cellen die tussen de cellen van de alvleesklier liggen
 • wat voor klier is de alvleesklier
  een verteeringsklier
 • welke hormonen produceren de eilandjes van Langerhans
  insuline en glucagon 
 • wat doen insuline en glucagon
  die houden het glucosegehalte van het bloed min of meer constant 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Er is een korte periode in het leven van dieren waarin ze iets kunnen leren en die heet
Gevoelige periode
Wat is een rolpatroon
al het gedrag dat bij een bepaalde rol hoort.
Mensen hebben in hun relaties met andere een bepaalde rol. Bij deze bepaalde rol verwacht men een bepaald gedrag (bv leider)
ander woord voor paringsgedrag ?
balts
Geef voorbeeld van signalen bij sociaal gedrag
* zigzagdans bij paringsdrang (balts)-> vrouwtje neemt baltshouding aan
wat is rolpatroon?
al het gedrag dat bij een bepaalde rol hoort.
Wat is de overeenkomst in gedrag van mens en dier?

* gedrag wordt bepaald door erfelijke factoren (bv gelaatsuitdrukkingen) en leerprocessen
* gevoelig voor sleutelprikkels en supranormale prikkels
* vertonen beide territoriumgedrag, dreiggedrag en imponeergedrag
.
NOem een aantal vormen van sociaal gedrag bij dieren.
1) territorium gedrag
2) paarvormend gedrag (= balts)
3) broedzorg
4) pikgedrag (rangorde bepalen)
5) imponeergedraag
6) verzoeningsgedrag
Wat is pikorde?
de rangorde bij kippen
Wat is broedzorg?
het verzorgen van de eieren en jongeren. Vaak heeft of mannetje alleen of vrouwtje alleen de broedzorg.
wat is paringsgedrag
gedrag dat voorafgaat aan de voortplanting. De signalen van het mannetje is een prikkel voor het vrouwtje.