Summary biologie voor jou 4 vmbo-kgt

-
757 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "biologie voor jou 4 vmbo-kgt". The author(s) of the book is/are s. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - biologie voor jou 4 vmbo-kgt

 • 1.1 Stoffen worden omgezet

 • Noem 2 redenen waarvoor energie nodig is?
  Voor warmte en beweging
 • Hoe ontstaat stofwisseling ?
  Bij de vorming van nieuwe stoffen en vrijmaken van energie
 • Wat is stofwisseling?
  Alle processen in een organisme waarbij stoffen worden omgezet in andere stoffen.
 • Wat is een voorbeeld van stofwisseling?
  de verbranding van cellen in het lichaam
 • Er zijn 2 soorten stoffen. Noem ze op
  organische stoffen en anorganische stoffen
 • Waar zijn organishe stoffen afkomstig van?
  van organismen of producten van organismen
 • Vertel iets over de energie van organische stoffen
  Organische stoffen zijn energierijk
 • Noem voorbeelden van organische stoffen
  -koolhydraten (glucose, suiker, zetmeel
  -eiwitten
  -vetten
 • Waar komen anorganische stoffen voor
  in organismen en de levenlose natuur
 • vertel iets over de energie in anorganische stoffen
  ze bevatten weinig energie
 • noem voor beelden van anorganische stoffen
  -mineralen (zouten,ijzer)
  -water
 • Waar word ijzer uit gewonnen ?
  uit ijzererts
 • Ijzer is een bestand deel van het hemoglobine in rode bloedcellen
  waar
 • Hoe heten de stoffen die zorgen dat reacties snel plaats vinden
  Enzymen
 • Wat zijn enzymen
  speciale eiwitten
 • Wat betekent 'Enzymen werken specifiek'
  een enzym slechts een reactie in de cel versnelt
 • Wat is de enzymactiviteit
  De snelheid waarmee een enzym een reactie versnelt.
 • Waarvan is de enzym activiteit afhankelijk
  van de temperatuur en de zuurgraad(Ph)
 • Wat is de minimumtemparatuur?
  de laagste temperatuur waarbij een enzym nog actief is. Beneden de minimuntemparatuur is een enzym tijdelijk onwerkzaam.
 • Wat is de optimumtemparatuur ?
  De temperatuur waarbij de enzymactiviteit het grootst is
 • Wat is de maximumtemperatuur?
  De hoogste temperatuur waarbij een enzym actief is. Boven een maximum temperatuur word een enzym voorgoed onwerkzaam.
 • Zijn alle enzymen werkzaam in vloeistoffen?
  Ja
 • Hoe lager de pH, hoe zuurder de stof!
  ja
 • Een oplossing kan 3 dingen zijn. Wat
  Zuur, neutraal, basisch
 • pH 7=
  basisch
 • Zuiverwater=
  neutraal
 • Fotosynthese (dat balkje)
  koolstofdioxide + water + lichtenergie -> glucose + zuurstof
 • Verbranding (dat balkje)
  Glucose + zuurstof -> koolstofdioxide + water + lichtenergie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een rolpatroon?
Al het gedrag bij een bepaalde rol hoort
Noem 2 verschillen tussen het gedrag van mensen en het gedrag van dieren.
- Het gedrag van mensen wordt sterker bepaald door leerprocessen.
- Mensen kunnen hun gedrag beoordelen aan de hand van normen en waarden.
Noem 3 overeenkomsten tussen het gedrag van mensen en dieren.
1. Beide worden bepaald door erfelijke factoren en leerprocessen
2. Beide zijn gevoelig voor sleutelprikkels en supranormale prikkels
3. Beide vertonen imponeer gedrag, dreiging gedrag en territotuim gedrag
Wat is een voorbeeld van imponeergedrag?
Gedrag waarbij een dier zich zo groot en indrukwekkend mogelijk maakt. (BV gorilla mannetje)
Wat is dominantie?
Gedrag dat een functie heeft bij het vaststellen van een rangorde binnen groepen
Wat is broedzorg?
Het verzorgen van eieren en jongen
Waardoor vergroot baltsgedrag de bereidheid tot paring?
Tijdens de balts de motivatie voor paring sterker word
Wat is een ander woord voor paringsgedrag?
baltsgedrag
Wat is dreiggedrag?
Gedrag dat kenmerken bevat van zowel aanvalsgedrag als vlucht gedrag
Noem een voordeel van terriroriumgedrag
Zo wordt er voldoenden voedsel of ruimte veiliggesteld om nakomelingen te kunnen grootbrengen