Summary Biologie voor jou 4h leeropdrachtenboek deel b

-
ISBN-10 9034574253 ISBN-13 9789034574251
701 Flashcards & Notes
433 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biologie voor jou 4h leeropdrachtenboek deel b". The author(s) of the book is/are Arteunis Bos. The ISBN of the book is 9789034574251 or 9034574253. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Biologie voor jou 4h leeropdrachtenboek deel b

 • 2.1 De indeling van de levende natuur

 • Darwin, grondlegger evolutie theorie
 • welke drie domeinen zijn er?
  bacterien, archaea en prokaryoten
 • op welke vier kenmerken is de indeling van de rijken gebaseerd?
  celtype, wel/niet celwand, aantal cellen, voedingswijze
 • hoe heten deze kenmerken?celtype, wel/niet celwand, aantal cellen, voedingswijze
  indelingscriteria
 • wat is een organel
  deel van cel met eigen functie
 • voorbeelden van organellen:
  -celkern
  -mitochondrieen
  -vacuole
  -endoplasmatisch riticulum
 • cellen, handig
 • wat zijn organische stoffen?
  stoffen welke afkomstig zijn van organisme of van producten van organismen zoals koolhydraten, eiwitten vetten
 • wat zijn anorganische stoffen?
  dat zijn stoffen die zowel in organsime als in de levenloze natuur voorkomen. zoals: koolstof mono/di oxide, water, keukenzout, zuurstofgas
 • wat is het verschil tussen autotroof en heterotroof?
  autotroof is zelfvoedend  zoals planten met bladgroen (chlorofyl)
  heterotroof betekent dat er andere nodig zijn voor het voedsel
 • indeling rijken:
  stammen, klassen, ordenen, families, geslachten, soorten (al deze verschillende groepen worden tax(a/on) genoemd)
 • wanneer behoren organisme tot dezelfde soort?
  als zij zich onderling kunnen voortplanten. met vruchtbare nakomelingen
 • wat is ene populatie
  een groep individueen van dezelfde soort , zoals ene populatie konijne nin een bos.
 • Zweedse bioloog Linnaeus opzetter binaire naamgeving. geslachtsnaam, soortaanduiding
 • 2.3 Prokaryoten

 • ander woord voor bacteriën 
  bacillen
 • wat hebben bacterien niet?
  bijvoorbeeld een kernmembraan, mitochondrieen, endoplasmatisch riticulum
 • erfelijk materiaal bacterie bestaat uit slechts een kringvormig chromosoom
 • hoe heten de kleinere kringvormige chriomosomen
  plasmiden
 • waarom bacteriën geschikt recombinante dna techniek?
  doordat de chromosomen los in het cytoplasma liggen zijn ze makkelijk te bereiken door enzymen
 • waarvoor worden bacterien gebruikt:
  yoghurt
  kaas
  zuurkool
  wasmiddelenzymen
  afvalwaterzuivering
 • ander woord voor ziekte verwekende bacteriën 
  pathogenen bacteriën 
 • bacteriën voeden zich met dode resten organisme, hierbij worden organische stoffen omgezet in anorganische stoffen.
 • cyanobacterien 
  aparte groep binnen rijk bacterien groot aantal, blauwe kleur , waterbloei
 • 2.4 Eukaryoten

 • wat behoort tot het domein van de eukaryoten?
  protisten, schimmels, planten en dieren
 • schimels planten zich voort door sporen, soms zit dit in de paddenstoelen
 • indeling plantenrijk, handig
 • bij naaktzadige zitten de zaden tussen de schubben van de kegel
 • bij bedektzadigen zitten de zaden in het zaadbeginsel, die in het vruchtbeginsel zit.
 • symmetrie dieren, handig 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.