Summary Biologie voor jou 5h leeropdrachtenboek deel a

-
ISBN-10 9034574261 ISBN-13 9789034574268
602 Flashcards & Notes
84 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biologie voor jou 5h leeropdrachtenboek deel a". The author(s) of the book is/are Arteunis Bos, Marianne Gommers, Arthur Jansen, Onno Kalverda, Theo de Rouw, Gerard Smits, Ben Waas, René Westra. The ISBN of the book is 9789034574268 or 9034574261. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Biologie voor jou 5h leeropdrachtenboek deel a

 • 1.1 Verzuurde spieren

 • Wat is assimilatie
  De opbouw van organische moleculen uit kleinere moleculen
 • Wat is het resultaat van assimilatie
  De vorming van organische stoffen waaruit het organisme bestaat
 • Wat is dissimilatie
  De afbraak van organische moleculen tot kleinere moleculen
 • Wat is het resultaat van dissimilatie
  Energie komt beschikbaar voor processen in het organisme
 • Wat is stofwisseling
  Het totaal van alle chemische processen in een organisme
 • Wat waren de eerste organismen op aarde
  Heterotroof
 • 1.2 Wat is stofwisseling

 • Wat is chemische energie
  Energie die is opgeslagen in energierijke verbindingen van moleculen
 • Waarin kan chemische energie worden omgezet bij dissimilatie
  -bewegingsenergie (bij het maken van beweging)
  -warmte (op peil houden lichaamstemperatuur)
  -elektrische energie (bij het geleiden van impulsen)
  -chemische energie (bij het assimileren van organische stoffen)
  -lichtenergie  (bij het uitstralen van licht)
 • Wat gebeurt er bij aerobe dissimilatie van glucose
  Hierbij worden glucosemoleculen afgebroken waarbij veel energie vrijkomt
 • Waar vindt aerobe dissimilatie voor het grootste deel plaats
  In de mitochondrieen
 • Anaerobe dissimilatie van glucose (gisting) levert...
  Per glucosemolecuul minder energie op dan aerobe dissimilatie
 • Vetten bevatten per gram...
  Relatief veel energie
 • 1.3 Dissimilatie

 • Benoem transport over kleine afstanden
  -diffusie (zuurstof, co2)
  -osmose (water)
  -actief transport
 • Benoem transport over grote afstanden
  -Anorganische sapstroom door houtvaten
  - organische sapstroom door bastvaten
 • Hoe ontstaat diffusie van zuurstof en koolstofdioxide in bladeren
  Vooral via huidmondjes, luchtholten en intercellulaire ruimten naar en van de bladcellen
 • Wat is een huidmondje
  Een opening in de opperhuid omgeven door twee sluitcellen die bladgroenkorrels bevatten
 • Waar bevinden de huidmondjes zich voornamelijk bij planten
  Aan de onderkant van de bladeren
 • Hoe ontstaat er transport door houtvaten
  Door verdamping van water uit de celwanden rondom bladcellen wordt water aangezogen uit de houtvaten ( via de nerven)
 • Door capillaire werking van de houtvaten wordt...
  Het water als een draad omhooggetrokken
 • Waardoor ontstaat worteldruk
  Door osmotische werking van ionen in de houtvaten
 • Waar liggen de houtvaten in vaatbundels in stengels
  Aan de binnenkant
 • Waar liggen houtvaten in nerven van bladeren
  Aan de bovenkant
 • Benoem transport door bastvaten
  - het tijdelijk in de bladeren opgeslagen zetmeel wordt omgezet in sacharose en die sacharose wordt vervoerd naar andere delen van de plant
 • Waar liggen bastvaten in de vaatbundels in stengels
  Aan de buitenkant
 • Waar liggen bastvaten in de nerven in bladeren
  Aan de onderkant
 • Waar worden reserve stoffen opgeslagen
  In verdikte delen, wortels, knollen, bollen, wortelstokken en in zaden
 • Waaruit bestaat de levenscyclus van een plant
  Zaad, kiemplant en het volwassen stadium
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn genoommutaties?
Mutaties waarbij het aantal chromosomen in een cel is veranderd.
Wat is puntmutatie?
Puntmutatie is een verandering in één nucleotidepaar.
Wat is genexpressie?
Wanneer een gen aanstaat, wordt de informatie van het DNA overgeschreven naar het RNA en vertalen ribosomen de informatie op het RNA in een eiwit.
Wat is genregulatie?
Het aan- of uitzetten van een gen.
Wat is de genetische code?
De vertaling van nucleotidevolgorde RNA naar aminozuren.
Wat is RNA?
RNA is een molecuul dat de code van een gen overbrengt naar de ribosomen in het cytoplasma.
Wat is DNA-sequentie?
De volgorde van de 4 stikstofbase. Bepaalt welk eiwit er wordt gevormd.
Wat is een genoom?
Het geheel aan erfelijke eigenschappen in een cel van een organisme (kernDNA).
Wat is de intensiteit van fotosynthese?
De snelheid waarmee glucose wordt gevormd en zuurstof ontstaat bij de fotosynthese.
Wat is de intensiteit van basale stofwisseling?
De snelheid waarmee de basale stofwisseling plaatsvindt.