Summary Biologie voor jou 5vwo B

-
ISBN-13 9789402065084
489 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biologie voor jou 5vwo B". The author(s) of the book is/are Marianne Gommers. The ISBN of the book is 9789402065084. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Biologie voor jou 5vwo B

 • 3.1 Chemie in cellen

 • Metabolisme (stofwisseling)
  Het geheel van alle chemische omzettingsprocessen in een organisme
 • Basale metabolisme (de grondstofwisseling)
  Alle processen die in rust doorgaan
  • intensiteit kan bepaald worden door de hoeveelheid zuurstof te meten die een individu in rust verbruikt 
 • Chemische energie
  De energie die in de atoombindingen van energierijke stoffen (tussen C-H bindingen zit energie opgeslagen, wanneer deze verbroken wordt komt energie vrij) is opgeslagen.
 • Assimilatie
  De opbouw van organische moleculen uit kleinere moleculen (energie is nodig)
 • Dissimilatie
  De afbraak van grote organische moleculen tot kleinere moleculen (energie komt vrij)
 • Koolstofassimilatie
  Het vormen van glucose uit koolstofdioxide en water
  Dit doen autotrofe organismen (planten en cyanobacterien)
 • Voortgezette assimilatie
  Het ontstaan van grote organische moleculen met energierijke bindingen. Vanuit de grondstof glucose worden koolhydraten, eiwitten, vetten en DNA gevormd
 • ATP (adenosinetrifosfaat)
  Stof die chemische energie transporteert naar plaatsen in de cel waar energie nodig is.
  Adine - ribose - 3x fosfaatgroep
 • ADP (adenosinedifosfaat)
  Wanneer er 1x fosfaatgroep van ATP is afgesplitst, ontstaat ADP en komt er bindingsenergie beschikbaar
 • Wat is fosforylering en waar vindt dit plaats?
  Binding van een fosfaatgroep aan ADP --> ontstaat energierijke ATP.
  • Gevormd bij in chloroplasten bij fotosynthese
  • Gevormd bij verbranding in mitochondriën
 • Wat zijn andere energiedragende moleculen?
  • NADP+
  • NAD
  --> zijn chemisch aan ATP verwante moleculen
 • 3.2 Enzymen

 • Enzymen
  Eiwitten die chemische omzettingsprocessen katalyseren zonder zelf te verbruikt te worden
 • Actieve centrum
  Het deel van het enzymmolecuul waar de reactie plaats vindt. Hier past het substraatmolecuul precies op.
 • Substraat
  De stof waarop het enzym inwerkt
 • Substraatspecifiek
  Elk enzym kan slechts inwerken op een stof (of op een groep van stoffen). Elke reactie vereist een eigen enzym.
 • Enzym-substraatcomplex (E-S-complex)
  Moment van binding tussen substraat en enzym, korte durende binding. Na deze binding is substraat omgezet in product. Enzym laat los en kan weer met ander substraat verbinden
 • Cofactor
  Molecuul dat nodig is om een enzym te laten werken. Kan organisch of anorganisch zijn.
  • Als cofactor organisch is: co-enzym  
 • Bij de werking van ATP'ase is ATP zowel substraat als co-enzym.
  Als ATP'ase gebruikt wordt voor fosforylering (synthese van ATP) dan wordt het ook wel ATP-synthase genoemd
 • Activeringsenergie
  De energie die moet worden toegevoerd om de reactie op gang te brengen
 • Reactie-energie
  Energie die bij de reactie vrij komt
 • Enzymactiviteit
  De mate waarin een enzym een reactie versnelt. Deze wordt bepaald door te meten hoeveel substraat per tijdseenheid wordt omgezet.
 • Denaturatie
  Wanneer de temperatuur zo hoog wordt (boven de max. Temperatuur) dat de specifieke ruimtelijke structuur verloren gaat. 
  Dit is onomkeerbaar.
 • Invloed van pH op enzymactiviteit:
  De ruimtelijke structuur blijft intact bij de optimum pH. Wanneer deze omhoog/omlaag gaat verandert het actieve centrum bij enzymmoleculen, waardoor deze zijn werking verliest. 

  Dit is omkeerbaar: bij de optimum pH krijgt het enzym de passende structuur weer terug
 • Activator
  Een stof die bindingen aan gaat met enzymmoleculen waardoor de activiteit verhoogt wordt.
  E-S-complexen worden sneller gevormd.
 • Remstoffen
  Een stof die bindingen aan gaat met enzymmoleculen waardoor de activiteit verlaagt wordt.
  Er worden minder of geen E-S-complexen meer gevormd
 • Reactieketen
  Een reeks opeenvolgende stofwisselingsreacties die leidt tot een eindproduct. Er ontstaat hierdoor een evenwicht.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe werkt genetische modificatie met virussen?
 • Er wordt kopie gemaakt van mRNA 
  • dit bevat geen introns of andere overbodige info
 • met enzym: reverse-transcriptase kan langs een mRNA-keten een enkelstrengs DNA-keten worden gevormd
 • Er ontstaan complementair DNA (of copyDNA -cDNA-)
Hoe werkt recombinant-DNA-techniek?
Met restrictie-enzymen DNA fragmenten uit DNA knippen
En vervolgens inbrengen in het gewenste organisme
 • via bacterie (en zijn plasmide)
Wat is recombinant-DNA-techniek?
Bij deze techniek wordt de nucleotidevolgorde van het DNA in een organisme gewijzigd door DNA in te brengen dat afkomstig is van een ander individu.
 • cisgenese
  • als DNA van organisme van dezelfde soort komt
 • transgenese
  • als DNA van organisme van andere soort komt 
Wat is een transgeen/ggo?
Een organisme waarbij het DNA is veranderd
Genetische modificatie
= een gen van een bepaald organisme kan worden overgebracht naar het DNA van een ander organisme
Celkerntransplantatie
= een manier van klonen. Hierdoor kunnen de gunstige eigenschappen worden doorgegeven.
Biotechnologie
= een verzamelnaam voor technieken waarbij organismen worden gebruikt om producten te maken voor de mens.
Crossing-over
= als delen van chromosomen worden uitgewisseld tussen de homologe chromosomen. Dit kan door afbreken chromosoom die zich aan ander chromosoom hecht (=chromosoommutatie)
 • versterkt het effect van recombinatie tijdens de meiose
 • kan in elk chromosoom op elke willekeurige plaats optreden
Kwaadaardige tumoren
= door mutaties is de cel ongevoelig geworden voor stoffen die de celdeling remmen. Delingssnelheid is hoog
 • metastase 
  • uitzaaiing van tumoren naar andere lichaamsdelen 
Wanneer ontstaat gezwel
= als suppressorgen er niet voor zorgt dat de cel overgaat tot apoptose