Summary Biologie voor jou.

-
ISBN-10 9020872788
309 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biologie voor jou.". The author(s) of the book is/are Gerard Smits Jolanda te Lindert Henk van der Vrande ' s ABC Press. The ISBN of the book is 9020872788. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Biologie voor jou.

 • 1 Inleiding in de biologie

 • Welke onderwerpen komen er in de biologie ter sprake?
  1. Het bestuderen van levende wezens.
  3. Het bestuderen van cellen en organismen.
  4. Kenmerken van cellen.
  5. Stofwisseling van cellen.
  6. Het doen van onderzoek naar deze aspecten.
 • 1.1 Wat is biologie?

 • Wat is biologie?
  De leer van het leven.
 • Wat zijn de levensverschijnselen?
  1. Ademen
  2. Eten
  3. Uitscheiden
  4. Groeien
  5. Bewegen
  6. Voortplanten
  7. Waarnemen


   
 • Hoe noem je de chemische reacties in een levend wezen?
  Stofwisseling.
 • Waardoor worden de chemische-stofwisselingsreacties versneld?
  Door enzymen.
 • Hoe benoem je deze functie van een enzym in een chemische reactie?
  Een enzym katalyseert de chemische reacties van de stofwisseling.
 • 1.2 Natuurwetenschappelijk onderzoek

 • Welke fasen bestaan er in natuurwetenschappelijk onderzoek?
  1. Observatie
  2. Probleemstelling
  3. Hypothese
  4. Experiment
  5. Resultaten
  6. Conclusie

  OPHERC
 • 1.3 Organen, cellen en weefsels

 • Waaruit zijn cellen opgebouwd?
  Organellen.
 • Waaruit zijn weefsels opgebouwd?
  Cellen.
 • Waaruit zijn organen opgebouwd?
  Weefsels.
 • Waaruit zijn orgaanstelsels opgebuwd?
  Organen.
 • Welke orgaanstelsels zijn er?
  1. Huid
  2. Spieren
  3. Skelet
  4. Ademhalingsstelsel
  5. Verteringsstelsel
  6. Urine-stelsel
 • 1.5 Plantaardige en dierlijke cellen

 • Welke dierlijke organellen zijn er op deze afbeelding te zien?
  1. Celkern
  2. Kernmembraan
  3. Cytoplasma
  4. Celmembraan
 • Welke plantaardige organellen zijn er op deze afbeelding te zien?
  11. Celkern met kernplasma
  12. Kernmembraan
  13. Wandstandig cytoplasma
  14. Celmembraan
  15. Celwand
  16. Centrale vacuole met vacuolevocht
  17. Intercellulaire ruimte
  18. Proplastide hier "chloroplast"
 • 1.6 De submicroscopische bouw van cellen

 • Zie je hier een dierlijke of plantaardige cel?
  Dierlijk
 • Zie je hier een plantaardige of een dierlijke cel?
  Plantaardig
 • Welke organellen herken je in deze cel met celmembraan?
  1. Cytoplasma met grondplasma en organellen
  2. Celkern 
  3. Kernmembraan
  4. Kernplasma
  5. Endoplasmatisch reticulum met ribosomen
  7. Golgi-systeem
  8. Mitochondriën
 • Welke organellen herken je in deze cel met celwand?
  1. Celmembraan
  2. Cytoplasma met grondplasma en organellen
  3. Celkern met kernmembraan en kernplasma
  4. Endoplasmatisch reticulum met ribosomen
  5. Golgi-systeem
  6. Mitochondriën 
  7. Plastiden (chloroplasten met bladgroen)
  8. Vacuole met vacuolemembraan
 • Welke drie plastiden bestaan er in planten?
  Chloroplasten
  Chromoplasten
  Amyloplasten
 • Welke stof synthetiseren de ribosomen?
  Eiwitten.
 • Hoe wordt het genoemd als een cel stoffen afgeeft?
  Secretie.
 • Hoe noem je de blaasjes met stof die het golgi-systeem afsnoerd?
  Lysosomen.
 • Wat zijn lysosomen, welke stof bevatten ze?
  Het zijn belletjes met daarin enzymen, deze bevatten eiwitten, die geproduceerd zijn op de ribosomen en verder gevormd zijn door het endoplasmatisch reticulum. Ze kregen hun uiteindelijke vorm in het golgi-systeem. 
 • Welke processen vinden er in de mitochondriën plaats?
  1. Aërobe dissimilatie van glucose e.a. stoffen met behulp van enzymen.
  2. Het opslaan van bij verbranding vrijgekomen energie in ATP.
 • Waaruit bestaat een celmembraan?
  Twee lagen fosfolipiden 
 • Wat zijn fosfolipiden?
  Twee lagen vetachtige stoffen met daarin ingebed eiwitten en koolhydraatketens die naar buiten kunnen uitsteken.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.