Summary Biologie voor jou.

-
ISBN-10 9020853368 ISBN-13 9789020853360
352 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biologie voor jou.". The author(s) of the book is/are Gerard Smits Ben Waas Henk van Alst ' s ABC Press. The ISBN of the book is 9789020853360 or 9020853368. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Biologie voor jou.

 • 1 Inleiding in de biologie

 • Wat zijn organismen?
  Levende wezens
 • Wat zijn de levensverschijnselen?
  1. Stofwisseling
  2. Groei
  3. Ontwikkeling
  4. Voortplanting
 • 1.1 Wat is biologie?

 • Wat is het verschil tussen dood en levenloos?
  Dood heeft ooit geleefd en levenloos heeft nooit geleefd.
 • 1.2 Natuurwetenschappelijk onderzoek

 • Wat is de Generatio Spontanea?
  De Generatio Spontanea is een theorie die ervanuitging dat er uit rottend vlees maden ontstonden, of uit vuil wasgoed met graankorrels ineens muizen ontstonden
 • 1.2.1 Het maken van een verslag

  1. Titel.
  2. Inleiding: Achtergrond informatie over je onderwerp. Beschrijven wat je wilt onderzoeken.
  3. Je stelt een hypothese en een probleemstelling -> onderzoeksvraag op.
  4. Werkplan: Materiaal en Methode.
  5. Resultaten: Hier schrijf je je bevindingen in een tabel of bijvoorbeeld een grafiek
  6. Conclusie en Discussie: In de conclussie schrijf je wat de uiteindelijke uitkomst is van de proef, was de hypothese juist/onjuist? In de discussie vertel je wat er evt. mis ging en wat je van de proef vond.
  7. Literatuur: Welke bronnen heb je gebruikt bij je onderzoek.
 • 1.3 Organen, cellen en weefsels

 • Waar zijn organen uit opgebouwd?
  Organen zijn opgebouwd uit cellen.
 • Wat is een weefsel?
  Een weefsel is een groep cellen met dezelfde vorm en functie die bij elkaar liggen
 • Wat is tussencelstof?
  Tussencelstof bestaat uit dood materiaal en ligt tussen weefselcellen. De tussencelstof kan hard en zacht zijn afhankelijk van haar functie.
 • 1.4 De microscoop

 • Wat zijn de onderdelen van een microscoop?
  Zie plaatje
 • 1.5 Plantaardige en dierlijke cellen

 • Hoort een celwand bij een plantaardige of dierlijke cel of allebei?
  De Celwand hoort bij een plantaardige cel
 • Wat zijn intercellulaire ruimten? [Plantaardige cel]
  Inercellulaire ruimten zijn tussen de celwanden zijn kleine holtes gevuld met lucht. Dat zijn de intercellulaire ruimten
 • Wat zijn chloroplasten?
  Chloroplasten is een andere naam voor bladgroenkorrels
 • Wat zijn chromoplasten?
  Chromoplasten zijn kleurstofkorrels (gele/rode kleur)
 • 1.7 Stoffentransport tussen cellen en hun omgeving

 • Wat is difussie?
  Diffusie is wanneer een sto zich vermengt met de 'normale lucht' waardoor de stof zich verspreidt over de gehele ruimte
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.