Summary Biologie voor jou.

-
ISBN-10 902086047X ISBN-13 9789020860474
777 Flashcards & Notes
49 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biologie voor jou.". The author(s) of the book is/are Gerard Smits Ben Waas tevens Frank Dam ' s Fritz Polking. The ISBN of the book is 9789020860474 or 902086047X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Biologie voor jou.

 • 1 Wat is biologie?

 • wat is een domkop?

  jij

 • wat zijn de 7 levensverschijnselen

  ademhalen voeden bewegen groeien uitscheiden waarnemen voortplanten

 • Wat is biologie?
  De leer van het leven
 • nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooob

 • wat is de betekenis van biologie

  de leer van het leven

 • Wat zijn nestvlieders?
  Vogels die snel het nest verlaten.

 • wat is levenloos

  voorwerpen die nooit hebben geleefd

 • Wat zijn nestblijvers?
  Vogels die langer op het nest blijven?
 • wat is dood

  als een organisme geen levensverschijnselen vertoond

 • Wat is het verschil tussen nestblijvers en nestvlieders?
  Nestblijvers kunnen bij de geboorte nog bijna niks , ze zijn blind, kaal en ze kunnen nog niet staan.

  Nestvlieders verlaten snel het nest , ze kunnen na een paar uur al staan .
  Ze leven veel op het land en in het water.
  Ze leggen meer en grotere eieren.
 • Noem een paar nestvlieders?
  Zwanen, kippen , grutto en de kiwi.
 • Noem een paar nestblijvers
  Koolmeesje, pimpelmeesje, roodborstje 
 • Noem de zeven levensverzchijnselen
  Voeden 
  Ademhalen
  Uitscheiden
  Waarnemen
  Bewegen
  Voortplanten 
  Groeien
 • Wat is het verschil tussen een natuurgetrouwe tekening en een schematische?
  Een natuurgetrouwe tekening geeft erg veel details .
  Een schematische geeft alleen de belangrijkste kenmerken.
 • Wat is een loep?
  Een vergrootglas
 • Wat is een levenscyclus ?
  Alle levensfase's
 • Halo
  Klaaar
 • 1.1 Levend, dood, levenloos

 • Hoofdstuk 1, Paragraaf 1.1

   

  Levend - dood - levenloos

  Het woord 'biologie' is gevormd uit de Griekse woorden bios (= leven)  logos (= leer/wetenschap)Biologie is de leer van het leven. 

   

  In de biologie bestudeer je levende wezens, een ander woord voor levende wezens is organismen. In de biologie rekenen we de mensen tot de dieren. Als een levend wezen geen levensverschijnselen meer toont noemen we het dood. Er zijn ook voorwerpen in de natuur die nooit geleefd hebben, die noemen we levenloos.

 • Wat bestudeer je bij biologie
  Levende wezens
 • Wat is biologie?

  De leer van het leven.

 • Wat bestudeert de biologie?

  De biologie bestudeert levende wezens.

 • Wat zijn de 7 levensverschijnselen?

  Voeden, ademhalen, uitscheiden, waarnemen, bewegen, voortplanten en groeien.

 • wat is biologie

  biologie is de leer van het leven

 • Hoofdstuk 1, Paragraaf 1.2

   

  Levensverschijnselen

  Organismen vertonen levensverschijnselen. De levensverschijnselen zijn de kenmerken van het leven.

  De 7 kenmerken (levenschijnselen):          1. Ademhalen

                                                                                     2. Voeden

                                                                                     3. Uitscheiden

                                                                                     4. Bewegen

                                                                                     5. Waarnemen

                                                                                     6. Groeien

                                                                                     7. Voortplanten

 • organisme is een levend wezen, zoals mensen, dieren en planten.

  Bij biologie horen de mensen bij de dieren.

  organismen vertonen levensverschijnselen.

  als ze die niet meer vertonen zijn ze dood.

  levensloos zijn voorwerpen die nooit hebben geleefd zoals lucht, water en stenen.

 • bios betekent leven

  en logos betekent leer of wetenschap

 • wat zijn de zeven levensverschijnselen
  ademhalen,groeien,bewegen,uitscheiden,voortplanten,waarnemen,voeden
 • Wat is een organisme?

  Een levend wezen.

 • wat is het verschil tussen dood en levenloos?

  het verschil tussen dood en levenloos is als iets dood is dan heeft het ooit geleefd en als het levenloos is niet.

 • Sommige levensverschijnselen vinden voortdurend plaats bijvoorbeeld: ademhalen.

  Sommige niet bijvoorbeeld: voortplanting. Bij planten zijn de levensverschijnselen vaak minder goed waar te nemen.

 • een organisme is een levend wezen

   

 • hoe noemen we iets wat nooit geleefd heeft
  levenloos
 • Wat zijn levensverschijnselen?

  1. Ademhalen
  2. Voeden
  3. Bewegen
  4. Uitscheiden
  5. Waarnemen
  6. Groeien
  7. Voortplanten
 • wat zijn de kenmerken van het leven?

  levensverschijnselen zoals:

  1: ademhalen

  2: voeden

  3: uitschijden

  4: bewegen

  5: waarnemen: zien voelen ruiken en horen

  6: groeien

  7: voortplanten 

 • wat besturen we in de biologie

  levende wezens 

 • Sommige levensverschijnselen zijn er altijd,  ademhalen en sommige soms zoals voortplanten.

  sommige levensverschijnselen zijn goed waar te nemen, dier beweegt en sommige zijn niet goed waar te nemen, zoals bij planten. 

 • levende wezens worden ook wel organismen genoemd

  en in de biologie rekenen we de mensen tot de dieren

 • hoe noemen we iets wat geleefd heeft
  dood
 • Als een organisme geen levensverschijnselen toont noemen we dat?

  Dood

 • hoe noemen we iets wat leeft
  levend
 • hoe noemen we iets wat nooit geleefd heeft?

  levenloos

 • wat vertonen organismen 

  levensverschijnselen

 • alle organismen ademen bijvoorbeeld

 • Hoe noemen we iets wat levensverschijnselen toont?

  Levend

 • hoe noemen we organismen als ze geen levensverschijnselen meer vertonen

  dan noemen we ze dood

 • er zijn in de natuur ook voorwerpen die nooit hebben geleefd dan noemen we ze levenloos

 • mensen dieren planten zijn organismen

  en lucht water plassen stenen enz. zijn levenloos

 • waaraan kun je zien dat iets leeft?

  het wezen vertoond levensverschijnselen

 • kunnen planten ook levensverschijnselen?

  ja

 • wat zijn levensverschijnselen 

  de kenmerken van het leven

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.