Summary Biologie voor jou.

-
ISBN-10 9020861069 ISBN-13 9789020861068
1405 Flashcards & Notes
118 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Biologie voor jou.
 • Gerard Smits Ben Waas verder werkten mee Anteunis i e Arteunis Bos Jolanda te Lindert Frank Dam ' s Fritz Polking
 • 9789020861068 or 9020861069
 • 5e dr.
Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Summary 2:

 • Biologie voor jou.
 • Gerard Smits Ben Waas Henk van Alst ' s ABC Press
 • 9789020853360 or 9020853368
 • 3e dr.

Summary - Biologie voor jou.

 • 1 Inleiding in de biologie

 • Wat zijn organismen?
  Levende wezens
 • Wat zijn de levensverschijnselen?
  1. Stofwisseling
  2. Groei
  3. Ontwikkeling
  4. Voortplanting
 • 1.1 Wat is biologie?

 • Wat is het verschil tussen dood en levenloos?
  Dood heeft ooit geleefd en levenloos heeft nooit geleefd.
 • 1.2 Natuurwetenschappelijk onderzoek

 • Wat is de Generatio Spontanea?
  De Generatio Spontanea is een theorie die ervanuitging dat er uit rottend vlees maden ontstonden, of uit vuil wasgoed met graankorrels ineens muizen ontstonden
 • 1.2.1 Het maken van een verslag

  1. Titel.
  2. Inleiding: Achtergrond informatie over je onderwerp. Beschrijven wat je wilt onderzoeken.
  3. Je stelt een hypothese en een probleemstelling -> onderzoeksvraag op.
  4. Werkplan: Materiaal en Methode.
  5. Resultaten: Hier schrijf je je bevindingen in een tabel of bijvoorbeeld een grafiek
  6. Conclusie en Discussie: In de conclussie schrijf je wat de uiteindelijke uitkomst is van de proef, was de hypothese juist/onjuist? In de discussie vertel je wat er evt. mis ging en wat je van de proef vond.
  7. Literatuur: Welke bronnen heb je gebruikt bij je onderzoek.
 • 1.3 Organen, cellen en weefsels

 • Waar zijn organen uit opgebouwd?
  Organen zijn opgebouwd uit cellen.
 • Wat is een weefsel?
  Een weefsel is een groep cellen met dezelfde vorm en functie die bij elkaar liggen
 • Wat is tussencelstof?
  Tussencelstof bestaat uit dood materiaal en ligt tussen weefselcellen. De tussencelstof kan hard en zacht zijn afhankelijk van haar functie.
 • 1.4 De microscoop

 • Wat zijn de onderdelen van een microscoop?
  Zie plaatje
 • 1.5 Plantaardige en dierlijke cellen

 • Hoort een celwand bij een plantaardige of dierlijke cel of allebei?
  De Celwand hoort bij een plantaardige cel
 • Wat zijn intercellulaire ruimten? [Plantaardige cel]
  Inercellulaire ruimten zijn tussen de celwanden zijn kleine holtes gevuld met lucht. Dat zijn de intercellulaire ruimten
 • Wat zijn chloroplasten?
  Chloroplasten is een andere naam voor bladgroenkorrels
 • Wat zijn chromoplasten?
  Chromoplasten zijn kleurstofkorrels (gele/rode kleur)
 • 1.7 Stoffentransport tussen cellen en hun omgeving

 • Wat is difussie?
  Diffusie is wanneer een sto zich vermengt met de 'normale lucht' waardoor de stof zich verspreidt over de gehele ruimte
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Biologie voor jou.
 • Gerard Smits Ben Waas verder werkten mee Anteunis i e Arteunis Bos Jolanda te Lindert Frank Dam ' s Fritz Polking
 • or
 • 5e dr.

Summary - Biologie voor jou.

 • 1 test

 • test

  test

 • test

 • 1.1 basisstof 1 voortplanting

 • Onslachtige voortplanting: een deel van een individu groeit uit tot een nieuw individu

   

  -celdeling : algen

  - stekken : begonia

  - knollen : aardappel

  - bollen : tulp

  - uitlopers: aarbei

  - wortelstokken : lelietje van dalen

   

  mitose: gewone celdeling: aantal chromosomen blijft gelijk

  meiose: reductie deling: aantal chromosomen halveert, genotype is anders

  fenotype: genotype + invloeden van buitenaf (milieu)

 • Wat is onslachtige voortplanting?

  een deel van een individu groeit uit tot een nieuw deel van een individu

 • voorbeeld celdeling

  algen

 • voorbeeld stekken

  begonia

 • voorbeeld knollen

  aardappel

 • voorbeeld bollen

  tulp

 • voorbeeld uitlopers

  aardbei

 • voorbeeld wortelstokken

  lelietje van dalen

 • Wat is mitose?

  een gewonde celdeling, chromosomen blijven gelijk

 • wat is meiose

  reductiedeling, genotype is anders

 • wat is fenotype?

  genotype + invloeden van buitenaf

 • 1.2 basisstof 2 bouw en functie van bloemen

 • geslachtige voortplanting: erfelijke eigenschappen van moeder en dochterel verschillen.

  dit komt door vermeniging van de kern van een stuifmeelkorrel en de eicel.

   

  bloemen --> zaadplanten

  sporen ---> sporenplanten

  stamper --> vrouwelijk gedeelte plant

                 ---> produceert eicellen

  meeldraad --> mannelijk gedeelte plant

                        --> produceert stuifmeelkorrels

   

  één slachtige en tweeslachtige bloemen

 • is meeldraad mannelijk of vrouwelijk

  mannelijk

 • is de stamper mannelijk of vrouwelijk?

  vrouwelijk

 • wat produceert de stamper

  eicellen

 • wat produceert het meeldraad

  stuifmeelkorrels

 • wat is geslachtige voortplanting?

  de erfelijke eigenschappen van moeder en dochter cel verschillen dit komt door vermeninging van de kern van een stuifmeelkorrel en de eicel

 • 1.3 basisstof 3 bestuiving

 • bestuiving: stuifmeel komt van de meeldraad van de ene bloem op de stamper van een andere bloem van dezelfde soort.

   

  2 typen

  - zelfbestuiving: binnen 1 plant

  - kruisbestuiving : tussen 2 planten van dezelfde soort

   

  2 manieren

  - insectenbloemen: felgekleurd , groot , stempel + meeldraden binnen de bloem, weinig stuifmeel, kleverig stuifmeel, veel nectar, stuifmeel heeft weerhaakjes

   

  - windbloemen, niet felgekleurd, klein, veel stuifmeel, geen kleverig stuifmeel, weinig nectar, stuifmeel heeft geen weerhaakjes

   

  eenslachtige bloemen bevatten alleen meeldraden of alleen stampers.

  tweeslachtige bloemen bevatten zowel meeldraden als stampers

 • welke 2 typen bestuiving zijn er?

  zelfbestuiving en kruisbestuiving.

 • welke 2 manieren van bestuiving zijn er?

  insecenbloemen en windbloemen

 • wat bevatten eenslachtige bloemen?

  Alleen meeldraden of alleen stampers

 • wat bevatten tweeslachtige bloemen

  meeldraden en stampers (beide)

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 4:

 • Biologie voor jou.
 • Gerard Smits Ben Waas Jolanda te Lindert Frank Dam ' s Aflo Foto Agency
 • 9789034516688 or 9034516687
 • 5e dr.

Summary - Biologie voor jou.

 • 1 thema 8 het skelet

 • uit hoeveel beenderen bestaat het menselijk skelet ?

  206 beenderen

 • uit welke twee soorten been bestaat het skelet?

  gewoon been (stevig) en kraakbeen (soepel)

 • in een dood skelet zijn de cellen verdwenen de tussencelstof is over.

 • wat is been?

  been is levend, het kan herstellen bij een breuk

 • waar bestaat de tussencelstof in been uit?

  kalkzouten (neemt toe) en lijmstoffen (neemt af) De verhouding in deze stoffen veranderd naarmate wij ouder worden

 • De tussencelstof in been en kraakbeen is verschillend:

  - Been: cellen en tussencelstof dat bestaat weer uit: kalkzouten en lijmstoffen.

  - Kraakbeen: cellen en tussencelstof dat bestaat weer uit: lijmstof en water.

 • Het beenskelet wordt niet bij alle zoogdieren op dezelfde manier gebruikt. Ook een beer loopt op zijn zool een kat loopt op zijn tenen. Paarden en honden hun functie is rennen. Een paard loop altijd op zijn nagels. Al de 206 botten in ons skelet zitten op verschillende manieren aan elkaar vast.

 • bot verbindingen kunnen zijn:

  - geheel vergroeid

  - naaldverbinding

  - kraakbeenverbinding

  - gewricht

 • Het gewricht: De meeste gewrichten zijn ongeveer op dezelfde manier gebouwd.  
 • welke gewrichtstypen zijn er ?

  kogelgewricht = beweging mogelijk in alle richtingen 

  scharniergewricht= beweging mogelijk in een richting en terug

  zadelgewricht= beweging mogelijk in alle richtingen

  rolgewricht= twee botten die om elkaar heen rollen

 • De menselijke duim is opponeerbaar.

  wij kunnen de duim tegenover de vinger plaatsen.

  dankzij de opponeerbare duim kunnen mensen werktuigen maken.

   

 • 1.1 Het zintuigenstelsel

 • Hoe heet de kleinste prikkelsterkte die een impuls veroorzaakt?

  Drempelwaarde

 • 6.1 het zenuwstelsel

 • waaruit bestaat het centrale zenuwstelsel

  grote hersenen, kleine hersenen, ruggenmerg en de hersenstam

 • waar bestaat het zenuwstelsel?
  centrale zenuwstelsel en uit zenuwen
 • wat is een prikkel?
  een invloed uit het milieu op een organisme 
 • wat zijn impulsen?
  impulsen zijn elektrische signalen die door zenuwen worden voortgeleid 
 • noem twee functies van het zenuwstelsel?
  verwerkt impulsen afkomstig van zintuigen ook regelt het zenuwstelsel de werking van spieren en klieren
 • 6.2 zenuwcellen en zenuwen

 • uit welke delen is een zenuwcel opgebouwd?
  uit een cellichaam en uitlopers
 • waar bevind zich de celkern?
  in het cellichaam
 • waar liggen de cellichamen van zenuwcellen?
  in of vlak bij de celkern
 • waaruit worden impulsen uit voord geleid?
  uitlopers
 • welke drie type zenuwcellen zijn er?
  bewegingszenuwcellen, gevoelszenuwcellen en schakelcellen
 • gaan gevoelszenuwcellen naar het centrale zenuwstelsel of er vanaf?
  naar het centrale zenuwstelsel 
 • waar liggen gevoelszenuwcellen?
  vlak bij het centrale zenuwstelsel
 • gaan bewegingszenuwcellen naar het centrale zenuwstelsel of er van af?
  er van af
 • waar liggen bewegingszenuwcellen?
  in het centrale zenuwstelsel
 • wat doen schakelcellen?
  geleiden impulsen binnen het centrale zenuwstelsel. ze verbinden de uitlopers van gevoelszenuwcellen en van bewegingszenuwcellen met elkaar
 • waar liggen schakelcellen?
  in hun geheel in het centrale zenuwstelsel 
 • wat is een zenuw?
  een bundel uitlopers van zenuwcellen, omgeven door een laagje bindweefsel (bescherming)
 • wat is bindweefsel?
  een stevig laagje die zorgt voor bescherming van de zenuw
 • wat is een gemengde zenuw?
  die bevad uitlopers van gevoelszenuwcellen en uitlopers van bewegingzenuwcellen
 • wat zijn ruggenmergzenuwen?
  de zenuwen die afkomstig zijn van de romp, ledenmaten die bij de ruggenmerg aankomen
 • wat zijn hersenzenuwen?
  zenuwen die afkomstig zijn van het hooft en van de hals die bij de hersenstam aankomen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 5:

 • Biologie voor jou.
 • Gerard Smits Ben Waas Jolanda te Lindert Frank Dam ' s Ace Stock
 • 9789034516640 or 9034516644
 • 5e dr.

Summary - Biologie voor jou.

 • 1 Organen en cellen

 • wat zijn organismen

  dat zijn levende wezens

 • onder wat word de organismens gerekent

  onder andere planten, dieren en mensen

 • onder levens verschijnselen behoren

  ademhalen, voeden en afvalstoffen uitscheiden

 • waar zorgen deze levendverschijnselen voor?

  voor stof wisseling in de stoffen

 • waar zorgen deze levensverschijnselen voor

  voor stofwisseling in de organismen

 • wat is stofwisseling

  het omzeetten van stoffen in andere stoffen

 • door wat kunnen organismen groeien en zich ontwikkelen?

   

  door stofwisseling

 • Wat is een individu

  1 enkel organisme

 • wat is een orgaan

  Deel van een organisme met een bepaalde functie

 • Wat is een organenstelsel

  groep samen werkende organen

 • Wat is weefsel

  Groepcellen met dezelfde vorm + functie

 • 1.1 Organismen

 • Levensverschijnselen: kenmerken die organismen vertonen.
  Levenscyclus: wat een organisme van geboorte tot dood allemaal doet.

 • Wat verstaan we o.a. onder levensverschijnselen?

  Ademhalen, voeden en uitscheiden.

 • Wat zijn organismen??

  Levende wezens

 • wat is een organisme?

  alle levende dingen op de aarde zoals de mens de dieren en de planten

 • wat zijn organismen ?

  Planten , dieren en Mensen

 • wat is een idividu
  een organisme
 • Wat gebeurd er bij stofwisseling?

  Dan worden er stoffen omgezet in andere stoffen.

 • Noem levensverschijnselen

  Ademhalen, voeden , uitscheiden, voortplanten, groeien

 • wat wordt er bedoelt met ontwikkelingen?

  dat er veranderingen vertoond worden in de bouw van een organisme

 • wat zijn levensverschijnselen?

  alle organismen vertonen lichaamsverschijnselen, bijvoorbeeld ademhalen, voeden en afvalstoffen uitscheiden

 • Wat zijn Levensverschijnselen ?

  ademen , voeden en alvalstoffen uitscheiden 

 • wat is een organisme?
  Een organisme is iets wat levensverschijnselen toont
 • deze levensverschijnselen samen zorgen voor stofwisseling in een organisme

 • Wat bedoelen we met ontwikkeling?

  Dan treden er veranderingen op in de bouw van het organisme.

 • hoe noemen we een apart organisme?

  een individu

 • wat zijn stofwisselingen?

  bij stofwisselingen worden stoffen omgezet in andere stoffen

 • de levensverschijnselen zijn....
 • Wat is een individu?

  elk apart organisme

 • wat kunnen stoffen doen door stofwisselingen?

  groeien en zich ontwikkelen

 • levenscyclus

  geboorte tot dood

 • wat is een levenscyclus?

  geboorte tot dood

 • wat zijn levenskenmerken (levensverschijnselen)?
  o.a. ademhalen, voeden, uitscheiden, voortplanten, ademhalen
 • een organisme is een......
  een levendwezen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

VOORBEELDVRAAG: Wat is afbreekbaar afval?
Afval dat door de natuur zelf kan worden afgebroken.
Wat is de functie van de hersenstam ? 
Geleiden van impulsen van het ruggenmerg naar grote en kleine hersenen en omgekeerd, van impulsen van zenuwen in hoofd en hals naar de grote hersenen en omgekeerd, en van impulsen in reflex boven van hoofd en hals 
Wat is de functie van de kleine hersenen ?
Het coördineren van bewegingen 
Waar ontstaan impulsen voor gewilde bewegingen? 
In motorische centra 
Waar worden binnenkomense impulsen verwerkt?
In de sensorische centra 
  Wat zijn de hersencentra? 
Groepen cellichamen van schakelcellen in de hersenschors 
Wat ligt er in de witte stof dat in het merg ligt?
Uitlopers van schakcellen 
Wat bevat de grijze stof dat zich in de schors bevindt ? 
Cellichamen van schakelcellen
Wat is de functie van de hersenen ?
Het verwerken van impulsen afkomstig van receptoren en het regelen van gewilde bewegingen 
Wat gebeurt er als er kunstmatig een prikkeling wordt toegevoegd?
De impulsen worden in twee richtingen voortgeleid.