Summary biologie voor jou

-
ISBN-13 9789402009392
243 Flashcards & Notes
8 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • biologie voor jou
 • arteunis bos, onno kalverde, Ruud passier, Gerard Smits, ben waas, rené westra
 • 9789402009392
 • 6th

Summary - biologie voor jou

 • 4.1.1 Het genoom

 • Wat bepaalt de de eigenschappen en functie(s) van een eiwit?
  Bouw
 • Wat is het genoom?
  Geheel erfelijke informatie in cel organisme
 • Wat omvat het genoom bij eukaryoten?
  DNA in alle chromosomen in:
  •  Celkern (kernDNA)
  •  DNA in mitochondriën (mtDNA)
  •  Chloroplasten
 • Wat omvat het genoom bij prokaryoten?
  DNA los in cytoplasma
 • Welke soort DNA hebben prokaryoten?
  Circulair DNA
 • Wat zijn plasmiden?
  Korte stukjes circulair DNA
 • 4.1.2 De bouw van DNA

 • Wat is een DNA-molecuul?
  Nucleïnezuur
 • Waar komen nucleïnezuren voor?
  Celkern en cytoplasma
 • Waaruit is een nucleotide opgebouwd?
  Desoxyribose (een monosacharide), een fosfaatgroep en een stikstofbase
 • Hoeveel C-atomen heeft desoxyribose?
  Vijf C-atomen
 • Aan welk C-atoom zit de fosfaatgroep gebonden?
  Vijfde C-atoom
 • Aan welk C-atoom zit de stikstofbase gebonden?
  Eerste C-atoom
 • Wat is polymerisatie?
  Wanneer nucleotiden aan elkaar koppelen
 • Wat gebeurt er bij polymerisatie? (2)
  •  Condensatiereactie
  •  Derde C-atoom desoxyribose bindt met fosfaatgroep volgende nucleotide
 • Wat ontstaat er door polymerisatie?
  Polymeer (een lange keten) van afwisselend aan elkaar gekoppelde monosachariden en fosfaatgroepen
 • Wat bevindt zich aan het 5'-uiteinde van een enkelstrengs DNA-molecuul?
  Fosfaatgroep
 • Wat bevindt zich aan het 3'-uiteinde van een enkelstrengs DNA-molecuul?
  OH-groep aan derde C-atoom desoxyribose
 • In welke richting wordt DNA altijd afgelezen en gekopieerd?
  3'→5'
 • Wat gebeurt er bij baseparing?
  Twee DNA-nucleotideketens verbinden
 • Waardoor komt de baseparing tot stand?
  Waterstofbruggen
 • Wat is de structuur van een dubbelstrengs DNA-molecuul?
  Helixstructuur
 • Hoe lopen de ketens van een dubbelstrengs DNA-molecuul ten opzichte van elkaar?
  Tegengesteld:  3'→5' en 5'→3'
 • Is DNA altijd even strak opgerold?
  Nee, hangt af van fase celcyclus
 • Hoe heten de eiwitten waar DNA om gewikkeld is?
  Histonen
 • Wat vormt een aantal histonen met eromheen gewikkeld DNA?
  Nucleosoom
 • Wat is koppelings-DNA?
  DNA tussen twee opeenvolgende nucleosomen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • biologie voor jou
 • Arteunis Bos
 • 9789402029659
 • 7th

Summary - biologie voor jou

 • 1.1 Organismen

 • wat bestudeert biologie?
  al het leven op aarde
 • hoe noemen we alle levende wezens?
  organismen
 • waar kunnen organismen enorm van verschillen?
  grootte en uiterlijk
 • alle organismen hebben 1 ding gemeen, wat is dat?
  alle organismen zijn opgebouwd uit 1 of meer cellen
 • zijn cellen de bouwstenen van het leven?
  ja
 • waarmee kun je cellen bekijken?
  met een microscoop
 • welke levenskenmerken vertonen alle organismen?
  stofwisseling, groei, voortplanting en reageren op prikkels
 • kun je sommige van deze levenskenmerken onderverdelen in andere levenskenmerken?
  ja
 • wat behoord bij het levenskenmerk stofwisseling?
  ademhalen, voeden en afvalstoffen uitscheiden
 • bij stofwisseling worden in je lichaam...
  stoffen omgezet in andere stoffen (als je bijvoorbeeld brood eet, zet je lichaam het brood om in andere stoffen)
 • waar kunnen deze stoffen bijvoorbeeld voor zorgen?
  dat je warm blijft en dat je energie hebt om je spieren te bewegen
 • wat kan een organisme tijdens de groei?
  zich ontwikkelen
 • wat bedoelen we met ontwikkelen?
  dat er veranderingen optreden in de bouw van een organisme
  (bijvoorbeeld jongens krijgen tijdens de pubertijd de baard in de keel en meisjes bredere heupen)
 • kunnen organismen prikkels zoals licht en geur waarnemen?
  ja
 • kunnen organismen reageren op prikkels?
  ja, bijvoorbeeld door te bewegen
 • wat ontstaan er als organismen zich voortplanten?
  nakomelingen
 • hoe noem je elk apart organisme?
  een individu
 • wat heeft elk individu?
  een levensloop
 • waarmee begint een levensloop?
  met de geboorte
 • waarmee eindigt een levensloop?
  de dood
 • hoewel elk individu doodgaat, heeft elke soort een...
  levenscyclus
 • wat gaan de individuen telkens in de levenscyclus?
  dood
 • waardoor blijft de soort bestaan?
  doordat de individuen steeds nakomelingen krijgen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe worden hormonen door het lichaam getransporteerd?
Met bloed
Wat voor een soort klier zijn hormoonklieren?
Endocriene klieren
Hoe heet de afgifte van producten uit klieren aan het bloed via een afvoerbuis?
Excretie of uitscheiding
Hoe heet de afgifte van producten uit klieren via bloed dat dood de klieren heen stroomt?
Secretie
Hoe geven exocriene klieren hun producten af aan het bloed?
Via een afvoerbuis.
Hoe geven endocriene klieren hun producten af aan het bloed?
Het bloed stroomt met haarvaten door de klier.
Welke twee soorten hormoonklieren zijn er?
Endocriene klieren en exocriene klieren.
Welke signaalstoffen produceren hormoonklieren?
Hormonen
Hoe communiceren cellen met elkaar in meercellige organismen?
Via signaalmoleculen (signaalstoffen).
Wat is er nodig in meercellige organismen voor homeostase?
Communicatie tussen cellen.