Summary Biologie voor jou A

-
ISBN-13 9789402056914
142 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biologie voor jou A". The author(s) of the book is/are Marianne Gommers. The ISBN of the book is 9789402056914. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Biologie voor jou A

 • 1.1 wat is biologie

 • Wat is het verschil tussen levend, Dood en levenloos?
  Levend dingen vertonen levensverschijnselen, Dode dingen waren ooit levend, En levenloze dingen waren nooit levend.
 • Wat is ontwikkelen
  Optreden van veranderingen in de bouw en het functioneren van het organisme of delen ervan
 • Wat is het verschil tussen een levensloop en een levenscyclus?
  Een levensloop is de loop van het leven van 1 individu, En een levenscyclus is het blijven voortbestaan van een soort.
 • Op welk organisatieniveau leeft een groep grutto's en een koe samen?
  Ecosysteem
 • Wat is het kleinste organisatieniveau?
  Molecuul
 • Uit welke eenheden is een organisme opgebouwd?
  Uit moleculen, Cellen, Weefsel, organen en organenstelsels.
 • 1.2 organen, weefsels en cellen

 • Wat zijn voorbeelden van organenstelsels?
  Bloedvatenstelsel, Verteringsstelsel, Ademhalingsstelsel,
 • hoe noem je een groep cellen met de zelfde vorm en functie?
  Weefsel
 • 1.3 plantaardige en dierlijke cellen

 • Welke van de volgende organellen komen zowel bij plantaardige als bij dierlijke cellen voor: kernmembraan, Vacuolemembraan, Celwand en cytoplasma.
  Kernmembraan en cytoplasma
 • 1.4 celorganellen

 • Op welke plek ligt het endoplasmatische riticulum en welke functie heeft het?
  Het endoplasmatisch riticulum ligt om de celkern heen, en het maakt blaasjes van het eiwit dat ribosomen produceren.
 • Waar worden robosomen gemaakt?
  In het kernlichaampje
 • Hoe heten de 2 soorten endoplasmatisch riticulum en wat is het verschil?
  Het ruw endoplasmatisch riticulum (RER), hier bevinden zich robosomen. En het glad endoplasmatisch rititculum (GER) hier bevinden zich geen ribosomen.
 • Wat gebeurd er met het blaasje eiwit nadat het is afgesnoerd van het RER, en voordat het word afgesnoerd van de cel?
  Het blaasje eiwit word opgenomen door het golgisysteem, hier krijgt het blaasje eiwit zijn uiteindelijke vorm. Daarna word het blaasje afgesnoerd en versmelt het met het celmembraan.
 • Wanneer vind er exocytose plaats?
  Als een blaasje van de cel word afgesnoerd
 • Hoe noem je blaasjes met eiwit die niet versmelten met het celmembraan, en wat is hun functie?
  Lysosomen, die bevatten enzymen en zorgen voor de opbouw en afbraak van stoffen in de cel.
 • Wat doen mitochondriĆ«n?
  Ze produceren en voorzien de cel van energie met de stof ATP.
 • Uit wat voorn delen bestaan celmembranen?
  Een dubbele laag fosfolipiden, eiwitmoleculen en koolhydraatketens.
 • Welke functies heeft het celmembraan?
  Afsluiting van de cel, transport tussen het extern en intern milieu en het communiceren met ander cellen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.