Summary Biologie voor jou B

-
ISBN-13 9789402056921
321 Flashcards & Notes
26 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biologie voor jou B". The author(s) of the book is/are Marianne Gommers. The ISBN of the book is 9789402056921. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Biologie voor jou B

 • 5.1 regeling en homeostase

 • *homeostase: het in stand houden van een dynamisch evenwicht in het inwendige milieu van organismen. 
       - een regelkring bestaat uit een sensor, een controlecentrum en          een effector. 
       - via regelkringen worden bepaalde normwaarden              gehandhaafd. Hierdoor is er een dynamisch evenwicht. 
       - bij negatieve terugkoppeling verstrekt een toename van het resultaat het proces. 

  * homeostase is een voorbeeld van zelfregulatie op het organisatieniveau organisme.
  *bij homeostase in meercellige organismen vindt communicatie tussen cellen plaats met signaalmoleculen, zoals hormonen en neurotransmitters.
 • 5.1.1 Homeostase

 • Wat is de normwaarde?
  Factoren die je lichaam handhaaft zoals de zuurstofconcentratie en glucoseconcentratie in het bloed, osmotische waarde van lichaamsvloeistoffen en de lichaamstemperatuur rondom een bepaalde waarde.
 • Wat is een dynamisch evenwicht?
  Factoren zoals de omgevingstemperatuur en activiteiten die je lichaamstemperatuur telkens beïnvloeden, zodat je normale lichaamstemperatuur schommelt rondom een normwaarde van 37 graden Celcius.
 • Wat is een regelkring?
  Een regelkring houdt het dynamisch evenwicht in stand.
 • Wat is homeostase?
  Het in stand houden van een dynamisch evenwicht in het inwendige milieu van organismen.
 • 5.1.2 Regelkringen

 • Wat is een negatieve terugkoppeling?
  Wanneer een toename van het resultaat een remming van het proces veroorzaakt.
 • Wat is een positieve terugkoppeling?
  Wanneer in een regelkring een toename van het resultaat het proces versterkt.
 • Wat is het uitwendige milieu?
  De omgeving.
 • Wat is het inwendige milieu?
  Bloed en weefselvloeistof samen.
 • 5.2.1 Hormonen

 • Wat zijn signaalmoleculen?
  Zorgt voor het overdragen van informatie tussen cellen in organismen.
 • Wat zijn receptoren?
  Binden in het membraan van andere cellen aan signaalmoleculen (de doelwitcellen).
 • Wat zijn hormonen?
  De signaalmoleculen die de cellen van hormoonklieren afgeven.
 • Wat zijn endocriene klieren?
  Een ander woord voor hormoonklieren.
 • Wat zijn exocriene klieren?
  Klieren met een afvoerbuis.
 • 5.2.2 Doelwitorganen

 • Wat is een hormoonconcentratie?
  De concentratie van het hormoon in het bloed.
 • 5.2.3 Hormoonklieren

 • Wat is het hormoonstelsel?
  Bestaat uit een aantal hormoonklieren.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke zenuwen beïnvloeden een doelwitorgaan?
Een orthosympatische en een parasympatische zenuw. Je noemt dit dubbele innervatie. Hierdoor kan de werking van een orgaan worden gestimuleerd of worden geremd.
Wat is het doelwitorgaan?
Het orgaan dat wordt beïnvloed door het centrale zenuwstelsel.
Wat is innerveren?
Het via zenuwen beïnvloeden van organen door impulsen.
Waaruit bestaat een reflexboog?
Een reflexboog bestaat uit een receptor, conductoren in het zenuwstelsel en een effector.
Waar worden activiteiten van het autonome zenuwstelsel ge coördineert?
In bepaalde centra in de hersenstam.
Wat doet het parasympatische deel van het autonome zenuwstelsel?
Het beïnvloed de organen zodat het lichaam in een toestand van rust en herstel kan komen. Het bevorderd de stofwisseling.
Wat doet het orthosympatische deel van het autonome zenuwstelsel?
Het beïnvloed de organen op zo een manier dat het lichaam activiteiten kan verrichten waar energie voor nodig is. Door verbranding te bevorderen wordt energie vrij gemaakt. Het remt de organen van het verteringsstelsel en de nieren in hun werking.
Waarin kun je het autonome zenuwstelsel onderverdelen?
Het orthosympatische en het parasympatische deel. Deze delen hebben een tegengestelde werking. Ze werken samen om de homeostase in het lichaam te handhaven, beide delen zijn steeds actief.
Wat is het autonome zenuwstelsel?
Het autonome zenuwstelsel staat niet onder invloed van de wil. Het werkt nauw samen met het hormoon stelsel en regelt onder andere de werking van de spieren van inwendige organen en klieren.
Noem voorbeelden van reflexen.
Hoest reflex, slikreflex, pupilreflex, ooglidreflex, kniepeesreflex, terugtrekreflex, voetzoolreflex en zuigreflex.