Summary Biologie voor jou handboek 2 vmbo-t/havo/vwo

-
ISBN-10 9020859889 ISBN-13 9789020859881
115 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biologie voor jou handboek 2 vmbo-t/havo/vwo". The author(s) of the book is/are Gerard Smits Ben Waas van Anteunis Bos Jolanda t Lindert Frank Dam ' s Aerophoto Schiphol. The ISBN of the book is 9789020859881 or 9020859889. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Biologie voor jou handboek 2 vmbo-t/havo/vwo

 • 1 Afval en milieu

 • Zijn planten en dieren biologisch afval

   

  Ja

 • waaruit gestaat afval van planten en dieren

  bladeren afgevallen takken omgevallen  bomen     uitwerpselen van dieren  dode dieren

 • waarmee  voeden bacterien en schimmels  zich

  met dode resten van organisme

 • 1.1 Soorten afval

 • Welke soorten afval heb je

  biologisch afbreekbaar en niet biologisch afbreekbaar

 • waarom heten planten producenten?

   

  ze produceren hun eigen voedsel.

 • Voor vogels is niet biologisch afbreekbare produkten een ramp, door een volle buik, sterven ze van de honger

 • waarom zijn dieren consumenten?

   

  omdat ze o.a. planten en vlees eten.

 • verschillende soorten (dieren) consumenten?

  planteneters, vleeseters en alleseters.

 • ander woord voor  vleeseters, planteneters, alleseters?

  vleeseters= carnivoor - planteneters= herbivoor - alleseters= omnivoor

  =Een herbivoor (Latijn herba: gras, kruid, plant; -vorus: etend, eter) is een planteneter. Dit in tegenstelling tot carnivoren, die uitsluitend dieren eten en bacterivoren die bacteriën eten

  =Een carnivoor [Latijn carnis: vlees, -vorus: etend, eter] is een organisme dat dierlijk materiaal als voedsel gebruikt. De term wordt gebruikt voor dieren maar ook voor vleesetende planten en vleesetende bacteriën.

  =Een omnivoor (Latijn: omnis, "elk, ieder"; -vorus, "etend, eter") of alleseter is een dier dat zowel plantaardig als dierlijk voedsel kan eten om te overleven

 • ander woord voor bacterie en schimmel?

  reducent

 • wat maken reducenten voor planten?

  voedingszouten waar ze weer van kunnen leven

 • welke 2 soorten afval onderscheiden we?

  biologisch afbreekbaar afval en niet-biologisch afbreekbaar afbal

 • produceren mensen biologisch afbreekbaar afval?

  ja, bv groenten en fruit

 • waarom gebruiken mensen graag kunststoffen?

  producten van kunststof blijven jarenlang bestaan en je kan er van alles mee maken

 • is steenpuin niet-afbreekbaar afval?

  ja, het is steen dus blijft het lang bestaan

 • wat zijn planteneters?

  dieren die alleen planten eten

 • wat zijn vleeseters?

  dieren die alleen andere dieren eten

 • wat is een voedselketen?

  =een reeks soorten organismen waarbij elke soort voedselbron is voor de volgende soort.

  oftewel...

  =Een voedselweb is meerdere voedselketens die schakels gemeenschappelijk hebben.

 • ander woord voor voedsel web?

  voedsel net

 • wat is een voedsel net?

  een netwerk van met elkaar samenhangende voedselketens

 • is een merel een vlees eter?

  nee een alleseter

 • waarmee begint een voedsel web?

  een plant

 • waarmee eindigt een voedselnet?

  een vleeseter

 • ander woord voor voedingszouten?

  voedingsstoffen

 • welke organisme gebruiken dode resten van planten als voedsel?

  schimmels en bacterien

 • welke stoffen komen vrij door bacteriën en schimmels?

  voedingsstoffen

 • hoe noemen we het kringetje dat stoffen in de natuur maken?

  de kringloop van stoffen

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat neem je op en geef je af als je ademt
je neemt zuurstof op en geeft koolstofdioxide af.
wat bedoelen we met resistentie?

ongevoelig.

wat is biociden?

chemisch bestrijding middel.

noem 2 soorten bestrijding middelen?

chemische en de biologichebestrijding.

noem een paar maatregelen om het mestoverschot te verminderen?

er mogen geen bedrijven voor bio-industrie bijkomen.

bestaande bedrijven mogen alleen maar dieren nemen als een andere veehouder stopt.

meer mest moet worden verwerkt.

noem een paar maatregelen om minder afvalgassen in de lucht te laten komen?

we moeten zuiniger omgaan met energie.

fabrieken en elektriciteitscentrales moeten de rook zuiveren van afvalgassen.

noem maatregelen om minder energie te verwekken?

industrie, elektriciteitcentrales, landbouw (vooral tuinbouw) en huishoudens moeten zuiniger omgaan met energie.

er moet meer gebruik worden gemaakt van alternatieve energiebronnen (zonne-energie en windernergie).

we moeten de auto minder vaak gebruiken en meer gebruikmaken van het openbaar vervoer.

noem een aantal milieu organisaties?

grenpeace natuurmonumenten.

wat is bio gas?

dat is gas dat word gehaald uit mest.

maat regel om het mest overschot te verminderen.

er mogen geen bedrijven van bio-inducstrie bijkomen

bestaande bedrijven mogen alleen meer dieren nemen als een andere veehouder stopt 

meer mest moet worden verwerkt tot b.v biogassen of mest korrels