Summary Biologie voor jou / Havo B 1 / deel Handboek + diskette / druk 2 tweede fase

-
ISBN-10 9020896253 ISBN-13 9789020896251
135 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biologie voor jou / Havo B 1 / deel Handboek + diskette / druk 2 tweede fase". The author(s) of the book is/are G Smits. The ISBN of the book is 9789020896251 or 9020896253. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Biologie voor jou / Havo B 1 / deel Handboek + diskette / druk 2 tweede fase

 • 1.1 Wat is stofwisseling?

 • Wat verstaan we onder stofwisseling?

  Onder stofwisseling verstaan we het totaal van alle chemische processen in het lichaam.

 • waarvoor is energie nodig?

  energie is nodig bij het bewegen maar ook om je lichaam warm te houden.

 • Wat is stofwisseling?

  Het totaal van alle chemische processen in een organisme

 • Welk verschil in herkomst is er tussen organische stoffen en anorganische stoffen?

  Moleculen van organische stoffen bestaan altijd uit koolstof-, waterstof-en zuurstofatomen.

   

 • Welk verschil in molecuulgrootte bestaat er tussen organische stoffen en anorganische stoffen?

  Moleculen van organische stoffen zijn veel groter dan die van anorganische stoffen.

 • In de urine van mensen komt de afvalstof ureum voor. Uit welke atomen bestaat een ureummolecuul?

  Koolstof-, waterstof-, stikstof- en zuurstofatomen.

 • 1.1.1 Organische en anorganische stoffen

 • Anorganische stoffen:

  komen zowel in de natuur als in een organisme voor.

  Organische stoffen:

  Zijn afkomstig van organismen of van producten van organismen.

   

 • Organische stoffen bestaan uit een of meer atomen van de elementen:

  • Koolstof (C)
  • Waterstof (H)
  • Zuurstof (O)

  Bijvoorbeeld een glucosemolecuul.

 • Anorganische stoffen kunnen heel veel moleculen bevatten.

 • 1.1.2 Assimilatie en dissimilatie

 • wat is assimilatie?

  assimilatie is de opbouw van organische moleculen uit kleinere moleculen.

 • Wat is het doel van Assimilatie?

  Vorming van organische stoffen waaruit een organisme bestaat

 • Wat is dissimilatie?

  Afbraak van organische moleculen tot kleinere moleculen.

 • 1.1.3 ATP

 • De energie die vrijkomt bij dissimilatie wordt niet meteen benut. Eerst wordt die energie opgeslagen in de moleculen van de stof ATP

 • Wat gebeurt er na de derde fosfaatgroep van ATP wordt afgesplitst?

  Dan komt de chemische energie vrij en ontstaat er een ADP molecuul

 • 1.3 Koolstofassimilatie

 • Wat is koolstofassimilatie?
  Koolstofassimilatie is de vorming van glucose en zuurstof uit koolstofdioxiden en water.
 • 1.3.1 Fotosynthese

 • Waar komt fotosynthese bij voor?
  • Planten
  • Cyanobacteriën
 • Waar wordt glucose in omgezet bij de fotosynthese?
  In zetmeel
 • Wat wordt bij de fotosynthese als energiebron gebruikt?
  Dat is (zon)licht
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

wat is assimilatie?
2
Wat verstaan we onder stofwisseling?
1
Welk verschil in herkomst is er tussen organische stoffen en anorganische stoffen?
1
Welk verschil in molecuulgrootte bestaat er tussen organische stoffen en anorganische stoffen?
1
Page 1 of 24