Summary Biologie voor jou - havo B - deel 2

-
294 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biologie voor jou - havo B - deel 2". The author(s) of the book is/are Gerard Smits Ben Waas. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Biologie voor jou - havo B - deel 2

 • 4.1 Voedingsmiddelen en voedingsstoffen

 • Wat verstaan we onder voedingsmiddelen?
  Onder voedingsmiddelen wordt verstaan: alles wat we eten en drinken.
 • Wat zijn voedingsstoffen?
  Voedingsstoffen zijn stoffen die zich in een voedingsmiddel bevinden.
 • Welke belangrijkste voedingsstoffen heb je?
  1. Eiwitten (proteïnen)
  2. Koolhydraten
  3. Vetten (lipiden)
  4. Water
  5. Mineralen (zouten)
  6. Vitamines
 • Waar heb je bouwstoffen voor nodig?
  Bouwstoffen heb je nodig voor:
  • Groei van het lichaam
  • Vorming van cellen en weefsels
  • Herstel van verwondingen
  • Vervanging voor afgestorven cellen
 • 4.1.1 Eiwitten (Proteïnen)

 • Waar zijn eiwitmoleculen uit opgebouwd?
  Eiwitmoleculen zijn opgebouwd uit een groot aantal aan elkaar gekoppelde aminozuren.
 • Wat is het verschil tussen essentiële- en niet essentiële aminozuren?
  Essentiële aminozuren zijn aminozuren die in voedsel voorkomen.
  Niet essentiële aminozuren hoeven niet in voedsel voor te komen. Ze kunnen bv. in de lever worden gevormd uit andere aminozuren.
 • Wat maakt "eiwitten" zo'n belangrijke bouwstof, Welke functies hebben eiwitten?
  Eiwitten zijn belangrijke bouwstoffen omdat
  1. Eiwitten dienst doen als bestanddelen van het cytoplasma.
  2. Eiwitten helpen met het katalyseren van chemische processen in het lichaam.
  3. Eiwitten kunnen processen regelen in het lichaam (hormonen)
  4. Eiwitten hebben een functie in het transport (hemoglobine)
 • 4.1.2 Koolhydraten

 • Welke rol heeft een koolhydraat als bouwstof?
  Koolhydraten kunnen een rol spelen als bouwstoffen, namelijk:

  1. Celmembranen bevatten koolhydraatketens.
 • 4.1.3 Vetten (Lipiden)

 • Waar is een vetmolecuul uit opgebouwd?
  Een vetmolecuul is opgebouwd uit één glycerolmolecuul en drie vetzuurmoleculen.
 • Welke vetten bevatten veel verzadigde vetten?
  Vooral dierlijke vetten bevatten veel verzadigde vetten.
 • Welke vetzuren bevorderen de cholesterol afzetting in de bloedvaten?
  De cholesterolafzetting in de bloedvaten wordt bevorderd door verzadigde vetzuren.
 • Welke functie hebben vetten als bouwstoffen?
  De functie die vetten vervullen als bouwstoffen is dat de fosfolipiden (vetachtige stoffen) een bestanddeel vormen van membranen.
 • 4.1.4 Water

 • Hoeveel procent van de volwassen mens bestaat uit water?
  60% van de volwassen mens bestaat uit water
 • Welke functies vervult water als bouwstof?
  De functies die water vervult als bouwstoffen zijn:
  1. Transportmiddel: bijvoorbeeld in bloed.
  2. Regeling van lichaamstemperatuur (zweet etc.)

 • Hoe kan een klein tekort aan water worden aangevult (Niet door zelf in te nemen?)
  Een kleine hoeveelheid water kan worden aangevuld doordat deze vrijkomt bij de dissimilatie.
 • 4.1.5 Mineralen (Zouten)

 • Welke mineralen heb je dagelijls nodig in de voeding?
  1. Calcium (Ca)
  2. Kalium (K)
  3. Ijzer (Fe)
 • Wat zijn spoorelementen?
  Spoorelementen zijn elementen die je in geringe hoeveelheden nodig hebt.
 • Welke spoorelementen zijn er?
  1. Fluor (F)
  2. Fosfor (P)
  3. Jood) (I)
  4. Magnesium (Mg)
  5. Zwavel (S)
 • Spoorelementen vormen vaak bestanddelen van van enzymen en hormonen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.