Summary Biologie voor jou tweede fase handboek vwo 5

-
ISBN-10 902087330X ISBN-13 9789020873306
697 Flashcards & Notes
43 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biologie voor jou tweede fase handboek vwo 5". The author(s) of the book is/are Gerard Smits Jolanda te Lindert Frank Dam ' s Alfred Pasieka. The ISBN of the book is 9789020873306 or 902087330X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Biologie voor jou tweede fase handboek vwo 5

 • 1.1 Ordening in rijken

 • Wat wordt er met ordening bedoeld?
  Ordening is het indelen van voorwerpen in groepen op basis van gemeenschappelijke kenmerken
 • De ordening van organismen begon met een tweerijkensysteem: dieren en planten. Waarom is er gekozen voor een vierrijkensysteem?
  Er werden steeds meer micro-organismen ontdekt die niet volledig voldeden aan de indelingscriteria van noch het plantenrijk noch het dierenrijk. Om deze micro-organismen in te delen is er gekozen om er 2 rijken bij te maken.
 • Waarom worden organismen over het algemeen ingedeeld volgens het vierrijkensysteem?
  Omdat de indelingscriteria voor ieder rijk een redelijke goede grens trekken tussen de rijken
 • Wat wordt bedoeld met 'morfologische kenmerken'?
  De uitwendige bouw en vorm van organismen en hun organen
 • Wat wordt bedoeld met 'anatomische kenmerken'?
  De inwendige bouw en organisatie van organismen.
 • Wat wordt bedoeld met 'biochemische kenmerken'?
  De chemische reacties die op en in een organisme plaatsvinden of plaats kunnen vinden.
 • Noem de vijf indelingscriteria die gebruikt worden in het vierrijkensysteem.
  1. Aantal cellen
  2. Celgrootte
  3. Organellen
  4. Celwanden
  5. Voedingswijze
 • Wat is het verschil tussen een eukaryoot en een prokaryoot?
  Een eukaryoot heeft een celkern (eu = goed, karyoot = kern). Een prokaryoot heeft geen celkern (pro = voor, karyoot = kern).
 • Noem 3 voorbeelden van organellen
  1. celkern
  2. mitochondriën
  3. vacuolen
  4. het endoplasmatisch reticulum
  5. Het golgisysteem
  6. chlorofyl (bladgroenkorrels)
 • Wat is een organel?
  Een gebied in een cel, omringd door membranen, dat een eigen functie binnen de cel heeft.
 • Is een virus in te delen in het vierrijkensysteem?
  Nee, een virus vertoont in isolatie geen levenskenmerken en verder bestaan ze niet uit cellen.
 • Waar zijn organismen toe in staat wanneer zij chlorofyl in hun cellen hebben?
  Zij zijn dan in staat tot Fotosynthese.
 • Waaruit bestaat een geslacht volgens de ordening?
  Een geslacht bestaat uit soorten die zich uit dezelfde voorouder hebben ontwikkeld.
 • Wat zijn phyla?
  'phyla' is de latijnse naam voor afdelingen.
 • Niet alle organismen hebben dezelfde celgrootte. Welk soort organisme heeft gemiddeld de kleinste celgrootte?
  Bacteriën hebben gemiddeld de kleinste celgrootte.
 • Bij welk(e) soort(en) organisme(n) komen vacuolen voor?
  Bij Bacteriën en Planten
 • Bij welk(e) soort(en) organisme(n) komen celkernen voor?
  Schimmels, Dieren en Planten
 • Bij welk(e) soort(en) organisme(n) komen organellen voor?
  Schimmels, Dieren en Planten
 • Bij welk(e) soort(en) organisme(n) komt chlorofyl voor?
  Planten, Schimmels en sommige soorten Bacteriën
 • Bij welk(e) soort(en) organisme(n) komen celwanden voor?
  Bij Planten en Bacteriën
 • Welke atomen komen in bijna alle organische stoffen voor?
  Koolstofatomen (C)
 • Noem de atomen die voorkomen in een glucosemolecuul
  Koolstofatomen (C), Zuurstofatomen (O) en Waterstofatomen (H)
 • Wat zijn de belangrijkste organische voedingsstoffen?
  Koolhydraten, Vetten en Eiwitten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Uit welke twee delen is de binaire naamgeving opgebouwd?
Uit een geslachtsnaam en een soortaanduiding.
Twee populaties muizen leven naast elkaar, maar zijn gescheiden door een rivier. De muizen komen niet met elkaar in contact totdat de rivier na droogte droogvalt. Kunnen er nieuwe populaties ontstaan?
Dat kan, maar alleen als beide populaties muizen tot dezelfde soort behoren. De nieuwe soort heeft genen die tot stand zijn gekomen door recombinatie van genen van beide soorten.
Hoe noem je een ion of molecuul die de werking van een enzym mogelijk maakt?
co-enzymen
In het speeksel van de mens komt een enzym voor; maltase. Welk substraat heeft dit enzym?
maltose
Hoe wordt het verband tussen de temperatuur en de enzymactiviteit weergegeven?
Met een optimumkromme (blz 81 afb. 14)
Wat gebeurt er als de temperatuur beneden de minimumtemperatuur van een bepaald enzym komt?
Dan vindt er geen enzymactiviteit meer plaats omdat de moleculen te langzaam bewegen.
De temperatuur heeft een sterke invloed op de werking van enzymen. Hoe noem je het als een enzym zo sterk verwarmd is dat het niet meer werkzaam is?
Het enzym is dan gedenatureerd.
Noem een voorbeeld van een co-enzym.
Vitamine C
Waarom heb je maar kleine hoeveelheden enzymen nodig om een reactie te katalyseren?
Omdat enzymen redelijk bestand zijn tegen het ondergaan van een reactie die zij katalyseren. Ze worden gebruikt en niet verbruikt.
Leg uit wat er in dit plaatje gebeurt.
Een enzym gaat een binding aan met twee substraten óf een co-enzym en een substraat. Vervolgens worden de twee stoffen samengevoegd door het enzym en laat ze vervolgens los. Het enzym is weer bruikbaar voor het volgende substraat.