Summary Biologie voor jou V4

-
ISBN-13 9789034574281
221 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biologie voor jou V4". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789034574281. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Biologie voor jou V4

 • 3.1 Jongens en meisjes

 • Wat is de puberteit?
  De periode waarin het lichaam volwassen wordt.
 • Wat is de adolecentie?
  De periode waarin een mens geestelijk volwassen wordt.
 • Hormonen zijn chemische stoffen die door hormoonklieren aan het bloed worden afgegeven. Geslachtshormonen spelen een rol bij de voortplanting.
 • 3.1.1 Geslachtskenmerken

 • Wat is testosteron?
  Mannelijke geslachtshormoon.
 • Wat zijn primaire geslachtskenmerken?
  Geslachtskenmerken die een kind bij de geboorte bezit.
 • Wat zijn secundaire geslachtskenmerken?
  Geslachtskenmerken na de puberteit.
 • 3.1.2 Seksuele selectie

 • Wat is seksuele selectie?
  Selectie op grond van eigenschappen die het voortplanten bevorderen.
 • 3.1.3 Rituelen

 • Wat is de balts?
  Een versierpatroon bij dieren.
 • 3.2.1 Mutaties

 • Wat is een mutatie?
  Een verandering in het DNA.
 • Bacteriën reproduceren zich door celdeling, met hiervoorafgaand de DNA-replicatie.
 • 3.2.2 Het nadeel van seks

 • Nadelen van seks:
  • Er moeten meer nakomelingen ontstaan dan bij geen seks om het populatieaantal op peil te houden.
  • Er moeten gameten gevormd worden
 • Wat zijn gameten (geslachtscellen)
  De eicel en de zaadcel.
 • Wat is de bevruchting?
  Het moment waarop de eicel  en de zaadcel versmelten.
 • 3.2.3 Voordelen van seks

 • Voordelen van seks:
  • Mutaties worden niet direct doorgegeven.
  • Betere kansen in populatie door variaties.
 • Wat is recombinatie?
  Het mengen van de chromosomen van twee individuen door geslachtelijke voortplanting.
 • 3.3.1 Celfusie

 • Wat is celfusie?
  De versmelting van twee cellen.
 • 3.3.2 Meiose

 • Wat zijn haploïde cellen?
  Cellen met een enkel set chromosomen ('n').
 • Wat is een zygote?
  Een bevruchte eicel.
 • Wat zijn diploïde cellen?
  Cellen met een dubbele set chromosomen ('2n').
 • Wat is meiose?
  Een proces waarbij het aantal chromosomen wordt gereduceerd. Dit proces bestaat uit meiose 1 & 2,
 • Wat is een andere naam voor de eicel?
  Oöcyt.
 • Wat is een andere naam voor de zaadcel?
  Spermacel.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn staten in de biologie?
Sommige dieren leven in staten, insecten bijvoorbeeld, maar ook mieren en bijen.
Wat zijn paren?
Sommige vogels en zoogdieren leven in paren (in een groep)
Wat is coöperatie?
Samenwerking tussen individuen.
Wat is een territorium?
Een eigen gebied.
Wat is natuurlijke selectie?
Wanneer individuen zich aanpassen aan het milieu om hun overlevingskans te vergroten.
Wat is competitie?
concurrentie tussen individuen.
Wat is uitspoeling?
Wanneer er in een humusarme bodem het regenwater (met de mineralen) snel weg zakt naar diepere lagen.
Wat zijn landdieren?
Dieren die op het land leven.
Wat zijn waterdieren?
Dieren die in het water leven.
Wat zijn waterplanten?
Planten die in/op het water voorkomen bijvoorbeeld waterlelies.