Summary Biologische basiskennis

-
432 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biologische basiskennis". The author(s) of the book is/are Nijland. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Biologische basiskennis

 • 1 Algemene inleiding + alle Begrippen

 • Cytoplasma

  • 75%water
  • oa eiwitten, vetten, koolhydraten
 • Organellen

  Specifieke taak in cel

 • Mitochondrieen

  Soort organel dat energiepeil in cel regelt

 • Celkern

  • Hierin oa chromosomen (erfelijk materiaal)
  • omgeven door kernmembraam
 • Tussencelstof

  • Bij geen bloedvat hier transport afvalstoffen en voedingstoffen
  • samenstelling wisselt bij verschil in cellen (bloed-bot)
 • Katabolisme

  Verbrandingsproces in cel -> vrijkomen energie en warmte

 • Anabolisme

  Aanmaak structuren in cel, bijv. Eiwitten -> bouwstenen opgenomen uit bloed (aminozuren)

 • Aminozuren

  Bouwstenen eiwit

 • Weefsel

  Verzameling cellen met dezelfde functie en bouw

  • Dekweefsel (epitheel}
  • Zenuwweefsel
  • steun- en bindweefsel
  • spierweefsel
 • intercellulaire stof

  stof tussen de cellen, kan allerlei substanties aannemen afhankelijk bij wat voor cellen het voorkomt.

 • oxytocine

  hormoon uit hersenen (uit klierepitheel) dat zorgt voor samentrekken baarmoeder en melkklieren

 • Exocriene klieren

  Maken stoffen die naar buiten afgevoerd worden -> traanklieren, zweetklieren etc.

 • Endocriene klieren

  Geven eindproduct aan bloedbaan -> bijv. schildklier, bijnieren

 • Orgaan

  Lichaamsdeel waarin verschillende weefsels samenwerken om een specifieke functie te vervullen

 • Hyperthermie

  Verhoging temperatuur door inspanning of warmte

 • Benigne

  Goedaardige tumor

 • Maligne

  Kwaadaardige tumor

 • Metastaseren

  In omgeving verspreiden en uitzaaien

 • Gepredisponeerd

  Verhoogde kans

 • Anatomie

  ontleedkunde -> omschrijving van hoe een structuur er uit ziet

 • Fysiologie

  Omschrijving van hoe een lichaam(sonderdeel) funktioneert

 • Pathologie

   

  Ziekte leer -> omschrijving van wat er mis kan gaan in het lichaam

 • Anamnese

  Vraaggesprek -> stellen van gerichte vragen

 • Symptomen

  Verschijnselen

 • Diagnose

  Vaststelling van de aard van de ziekte

 • Differentiaal diagnose

  De verschillende diagnoses die nog mogelijk zijn

 • Prognose

  Inschatting van de kansen

 • Alveoli

  Longblaasje

 • Bronchioli

  Kleinste luchtwegen

 • Larynxparalyse

  Strottenhoofdverlamming

 • Brachycefale honden

  Kortschedelige honden

 • Receptoren

  • Speciale ontvangers die in de zintuigen gelegen zijn
  • vangen neurotransmitters op in dendriet, waardoor dendriet electrisch stroompje verstuurd
 • Neuronen

  Zenuwcellen (vrijwel allemaal bij geboorte aanwezig, delen niet meer)

 • Dendriet

  Uitlopers uit cellichaam, die prikkels opvangen van aangrenzende zeuwcellen -> geleiden naar cellichaam

 • Neuriet

   

  Een neuriet is een uitloper van het cellichaam van een zenuwcel (neuron). Dit kan een axon of dendriet zijn.

 • Myelineschede

  om zenuwuitlopers heen voor betere geleiding prikkel

 • Synaps

  Plaats waar prikkels worden overgedragen van ene op andere zenuwcel. Uiteinde scheidt chemische stof af in synaptische spleet.

 • Synaptische spleet

  Ruimte tussen Axon en Dendriet

 • Axon

  Is een uitloper van een neuron die elektrische impulsen geleidt. Axonen zijn de primaire elementen van informatieoverdracht in het zenuwstelsel. Ze kunnen soms langer dan één meter worden.

 • Homeostasis

  Fysiologisch evenwicht in lichaam

 • Animaal zenuwstelsel

   

  Willekeurig zenuwstelsel

 • Vegetatief zenuwstelsel

  Onwillekeurig zenuwstelsel, bestaat uit 2 delen

  • parasympatisch
  • sympatisch
 • Depolarisatie

  Van lading veranderen

 • Actiepotentiaal

  Electrisch stroompje

 • Rustpotentiaal

  Lading van voor de prikkeling

 • Plasticiteit

  Aanpassingsvermogen vh brein onder invloed van prikkels vanuit de omgeving

 • Gliacellen

   

  Cellen die een rol spelen in voeding en immuniteit in de hersenen. Komen in het zenuwstelsel voor en verzorgen de neuronen. De verhouding gliacellen/zenuwcellen is ongeveer 10:1.

 • experience expectant plasticity

  Gedurende de gevoelige periode worden er in de hersenen in verhoogd tempo nuttige verbindingen gevormd.

 • experience dependant plasticity

  Gedrag aanpassen/leren/leggen van juiste verbindingen onder invloed van het leerproces

 • Status epilepticus

  Snel opvolgende aanvallen

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is ectopische ureteren?
Aangeboren afwijking waarbij ureteren niet in de blaas uitmonden maar meer naar achteren van de blaassluitspier. -> incontinentie -> operatie
Wat zie je op een dwarsdoorsnede van een nier?
 1. Schors -> glomeruli (filtereenheden van de nieren) liggen hier -> bloedfiltering -> filtraat via buizensysteem teruggewonnen -> komt uit in nierbekken -> urine via urinebuizen naar blaas
 2. Merg
 3. Nierbekken
Wat zijn celdelingen: mitose
 1. Normale celdeling
 2. in de celkern splitsing van chromosoom plaats, wenteltrap splijt -> je hebt nu 2 complementen (aanvulling)
 3. elke helft maakt nieuwe wederhelft aan uit omliggende bouwstenen. Zo onstaan er 2 nieuwe, exact gelijke chromosomen 
 4. Hierna wordt cel gesplitst
 5. onveranderd overgedragen op 2 dochtercellen
Welke hormonen worden in het bijniermerg gemaakt?
adrenaline en noradrenaline
Wat doen schimmels?
 1. uiterst besmettelijk
 2. laten sporen en schimmeldraden achter in omgeving die jarenlang infectueus kunnen blijven
 3. 5% honden draagt Microsporum canis symptoomloos bij zich!!!! Katten 5-35%
Wat is rood en wat is blauw
Rood zijn de slagaders en haarvaten, blauw de venen en de holle aders
Welke slagaders ontspringen vanuit het hart?
 1. Aorta
 2. Longslagader
Wat is het middenrif?
 • Middenrif is grote spier. Scheidt hart en longen in borstholte van overige organen in de buikholte.
 • Vorm van koepel
 • Inademing vindt plaats doordat middenrif samentrekt.
 • Longen zitten door longvliezen vast aan middenrif.
 • Inademing kost energie.
Wat gebeurd er  in de synaps
 • Plaats waar prikkels worden overgedragen van de ene op de andere zenuwcel
 • bestaat uit uiteinde van een neuriet, begin van dendriet van de volgende zenuwcel en daar tussen een kleine ruimte die de synaptische spleet heet.
 • neuriet scheidt chemische stof af, neurotransmitter, in synaptische spleet
 • komt in contact met dendriet die hiervoor receptoren heeft
 • geeft weer elektrisch stroompje als prikkel
 • synapsvroming enorm belangrijk voor reguleren prikkels, ook belang bij leren en onthouden
Wat is de functie van een neuriet?

Lange uitloper die de prikkels van het cellichaam af transporteert