Summary Biology: A Global Approach, Global Edition

-
ISBN-10 1292341637 ISBN-13 9781292341637
357 Flashcards & Notes
7 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Biology: A Global Approach, Global Edition
 • Neil A Campbell Lisa A Urry Michael L Cain Steven A Wasserman Peter V Minorsky Jane B Reece
 • 9781292341637 or 1292341637
 • 2020

Summary - Biology: A Global Approach, Global Edition

 • 5.1 macromoleculen zijn polymeren gemaakt van monomeren

 • Waaruit bestaan macromoleculen
  Polymeren  
 • welke moleculen vormen samen een covalente binding die resulteert in polymeren
  Monomeren

 •  
  Macromoleculenworden ook wel polymeren genoemd. Polymeren worden gevormd door covalente bindingen tussen monomeren
 • 21.1 The Darwinian revolution challenged traditional vieuws of a young Earth inhabited by unchanging species.

 •  Wat zijn de belangrijkste drie observaties over het leven?
  Organismen zijn goed aangepast op hun omgeving, de vele gedeelde eigenschappen van het leven, de rijke diversiteit van het leven.
 • What is the definition of evolution (used by Darwin)?
  Descent with modification
 • Scala naturae:
  Aristoltle zag soorten als vast. De levensvormen kunnen geordend worden op een ladder, of schaal, van oplopende complexiteit, deze werd later de scala naturea genoemd.
 • Carolus Linnaeus:
  Verzon de tweedelige, ook wel binomial, manier van soorten naamgeven die tot op deze dag gebruikt wordt. Hij gebruikte geneste classificatie waarbij hij soortgelijke soorten in oplopende inclusiefe catagorien groepeerde.
 • Wat zijn fossielen?
  De resten of achterblijfselen van organismen uit het verleden.
 • Wat is strata(singular, stratum)?
  Met grote druk op elkaar geplaatste lagen sedimentaire lagen.
 • Hoe heet de studie van fossielen?
  Paleontology
 • Wat zijn de twee principes van Lamark's hypothese?
  Use and disuse
  Inheritance of acquired characteristics
 • 21.2 Descent with modification by natural selection explains the adaptations of organisms and the unity and diversity of life

 • Wat is adaptatie?
  Het erven van eigenschappen die de kans op overleven en reproduceren in bepaalde omgevingen vergroten
 • Wat is natural selection?
  Een porcess waarbij individuen die bepaalde eigenschappen geerfd hebben hogere overlevings en voorplantings kansen hebben wegens deze eigenschappen.
 • Wat is Artificial selection
  Mensen hebben soorten aangepast gedurende vele generaties door individuen met gewilde eigenschappen uit te kiezen en te fokken
 • Observation #1
  Soorten uit een populatie varieren vaak in hun geerfde eigenschappen
 • Observation #2
  Elke soort kan meer nakomelingen produceren dan de omgeving kan houden, en vele van deze nakomeling weten niet te overleven of reproduceren.
 • Inference #1
  Individuen wiens geerfde eigenschappen hun een hogere overlevingskans geven laten vaak meer nakomelingen achter dan andere individuen.
 • Inference #2
  De ongelijke mogelijkheid voor nakomelingen om te overleven en reproduceren zorgt ervoor dat de gunstige eigenschappen over generaties meer voor zullen komen.
 • Individuen evalueren niet
  De populatie evalueert
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Biology: A Global Approach, Global Edition
 • Neil A Campbell Lisa A Urry Michael L Cain Steven A Wasserman Peter V Minorsky Author
 • 9781292170442 or 1292170441
 • 2017

Summary - Biology: A Global Approach, Global Edition

 • 1 pbfg 2 les1

 • what do animals exchange with there environment
  nutrients, waste products, and gases
 • what is the rate of exchange of resources in an animal proportional to
  to the membrane surface area
 • What are the amount of recourses that have to be exchanged in an animal proportional to
  to the body volume
 • what is gastrovasculair
  ze hebben alleen 1 gat in hun lichaam die als de mond en de anus tegerlijkertijd dienen
 • why do complex organisms have more surface area on the inside than on the outside
  to get all the recourses out of the consumed food
 • wat zijn de 4 soorten weefsels
  epitheelweefsel, Bindweefsels, spierweefsel, zenuwweefsel
 • wat behoord tot bindweefsel?
  Los bindweefsel
  Kraakbeen
  vezelig bindweefsel
  vetweefsel
  bloed
  botten
 • wat behoord tot spierweefsel
  Skeletspieren
  Gladspierweefsel
  Hartspierweefsel
 • zenuwweefsel
  neuronen
  gliacellen
 • wat is epitheelweefsel
  dekweefsel wat op de buitenkant van een organisme zit en organen bekleed
 • welke vormen van epitheel weefsel heb je
  Kubusvormig
  kolomvormig
  schubvormig
 • verschillende samenstelling van epitheelweefsel
  1 lagig
  gelaagd(meerder lagen)
  psueudo gelaagd
 • wat is pseudo gelaagd
  1 lag cellen met verschillende lengtes
 • kenmerken van endocrine signalen
  met hormenen en receptor cellen
  via het bloed
  langzaam en langdurig
 • kenmerken van zenuwsignalen
  snel
  via andere zenuwcellen, spiercellen en edocriene.
 • wat is een regulator
  gebruikt interene cntrole mechanismen om het interne milieu aan te passen aan schimmelingen in het externe milieu
 • wat is een comformeerder
  interne milieu veranderd mee met het externe milieu
 • wat is homeostase
  het instant houden van een intern balans
 • 1.1 les 2

 • wat doen endotherme dieren
  genereren warmte door metabolische processen
 • wat zijn kenmerken van endotherme dieren
  kost veel energie
  kunnen bij veel teperaturen actief zijn
 • wat zijn ectotherme dieren
  haalt warmte uit externe bronnen zoals de zon
 • wat is kenmerkend aan ectotherme dieren
  ze kunnen meer interene temperatuur verschillen aan
 • wat is een poikilotherme lichaamstemperatuur
  een lichaamstemperatuur die meegaat met de omgevings temperatuur
 • wat is een homeotherme lichaamstemperatuur
  een constant lichaamstemperatuur
 • wat zijn de manieren waarop dieren warmte uitwisselen
  geleiding
  luchtstroom
  straling
  verdamping
 • waar komt de meeste warmte regulatie in endotherme dieren plaats
  bij de huid van het organisme
 • wat zijn 5 manieren voor thermoregulatie
  isolatie
  Aanpassingen bloedsomloop
  koeling door verdamping
  gedragsreacties
  aanpassen van metabolische warmteproductie
 • wat isoleerd vogels en zoogdieren
  huid
  veren
  vacht
  vet
 • wat is vasodilatatie
  de verwijding van bloedvatten bij het huid oppervlak om warmte te verliezen
 • wat is vasoconstrictie
  de vernauwing van de bloedvatten om warmte verlies te verminderen
 • wat doet het tegenstroomprincipe
  warmte verlies beperken in vogels, insecten en marine zoogdieren
 • wat is acclimatisatie
  isolatie bij zoogdieren en antivries in vissen in de polen
 • door welk orgaan word thermoregulatie geregeld
  door de hypothalamus
 • wat is het metabolisch ratio
  hoeveelheid energie die een dier nodig heft in een bepaalde tijd
 • wat is BMR
  basaal metabolisch ratio is het metabolisch ratie bij endothereme organisme in rust bij een normale themperatuur
 • wat is SMR
  standard metabolisch ratio van ectotherme organisme bij een bapaalde temperatuur
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat limiteerd dierlijke vormen?
Natuurkundige wetten die gaan over kracht, diffusie, beweging en hitte uitwisseling. Denk hierbij aan snel zwemmende organismen en hun druppelvormige aanpassing aan vloeibare omgeving(dit is trouwens een voorbeeld van convergente evolutie)
Hoe heeft fysologie betrekking tot anatomie?
Omdat structuur en functie samenhangen, wordt bij onderzoek naar anatomy kennis gewonnen over fysologie, de biologische functie.
Wat is de reden dat de anatomie van dieren varieert, desondanks de gelijkenis in levensdoelen?
Dit komt door natuurlijke selectie en adaptatie. Natuurlijke selectie kiest voor de variaties in populaties die zorgen voor relatieve fitheid. 
De evolutionaire aanpassingen die voor overleving zorgen verschillen tussen omgeving en soort maar resulteren in een koppeling van vorm en functie.
Wat zijn schimmels?
Schimmels zijn heterotrofen. Ze groeien op of vlakbij hun voedsel. En voeden zich doormiddel van absorptie. Het voedsel wordt meestal buiten het lichaam verteert.
Wat zijn planten?
Planten zijn autotrofe eukaryoten, die instaat zijn om met behulp van fotosynthese anorganische stoffen om te zetten in organische stoffen. 
wat eten dieren en hoe verteren ze het ?
Dieren voeden zich door het eten van levende organismen of niet levende organische materialen. Ze gebruiken enzymen voor het verteren.
Wat zijn de kenmerken van biologische augumentatie?
Gebruik van organismen om essentiele materialen an gedegradeerde ecosystemen toe te voegen.
Wat zijn de kenmerken van bioremedatie?
Gebruik van organismen om ecosystemen te ontgiften
Prokaryoten,schimmels en planten
Opname en soms metabolisatie van giftige moleculen
Wat houdt natuurherstel(restoration ecology) in en wat zijn de twee methode die ervoor gebruikt worden?
Biologische gemeenschappen kunnnen zich herstellen na verstoringen , mits er voldoende tijd is.
Natuurherstel is het starten of versnellen van herstel natuur.
De twee methoden die voor natuurherstel gebruikt worden zijn bioremedatie en biologische augumentatie
Wat is het effect van decompositiesnelheid op nutrienten niveaus in de bodem?
Snellere decompositie zorgt voor lagere nutrienten niveaus in de bodem(tropen-> meeste nutrienten in bomen en andere levende organismen/ Warme vochtige ecosystemen)
Langzame decompositie zorgt voor hoge nutrienten in niveaus bodem(veengebieden-> veel onverteerd organisch materiaal in de bodem/ Koud en  nat(anaerobe omstandigheden) ecosystemen.