Summary Blok 1.4 - probleem 1

-
114 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Blok 1.4 - probleem 1

 • 1 De mens als speelbal van driften

 • Waar baseerde Sigmund Freud zijn idee├źn op?
  - Gedrag is nooit per ongeluk
  - Oorzaken van gedrag liggen buiten het volledige bewustzijn van de mens
 • Welke drie typen gedrag zijn er volgens Freud?
  - Ego
  - ID
  - Superego
 • Binnen welke drie lagen kan gedrag vallen volgens Freud
  - Bewustzijn
  - Voorbewustzijn
  - Onderbewustzijn
 • Hoe noem je het volgens Freud als iemand iets zegt vanuit het onderbewuste wat niet bij de situatie past?
  Freudiaanse uitschieter => verbale fout
 • Uit welke twee takken bestaat het ID
  - Eros
  - Thanatos
 • Waar vallen 'the pleasure principle' en 'primary process thinking' onder en wat betekenen ze?
  - ID
  - Het onmiddellijk zoeken van bevrediging (pleasure)
  - In je hoofd een beeld vormen van datgeen waar je naar velangd (primary)
 • Waar hoort het 'realiteitsprincipe' bij en wat betekend het?
  - EGO
  - Koppelt verlangens aan de juiste situatie in de realiteit of onderdrukt deze juist
 • Wat doet het SUPER EGO en wat heeft introductie hiermee te maken?
  - Dit kan gezien worden als het engeltje op je schouder en beslist wat goed of fout is om te doen. Het gaat hier dan ook vooral om normen en waarden 
  - Introjectie is het overnemen van normen en waarden van de ouders 
 • Wat is fixatie?
  Het vastlopen in een ontwikkelingsstadium en niet kunnen overvloeien in een volgende
 • Welke vijf psychoseksuele ontwikkelingsstadia zijn er volgens Freud?
  - Orale fase
  - Anale fase
  - Fallische fase
  - Latente fase
  - Genitale fase
 • Wat gebeurt er in de orale fase en wat gebeurd er als er fixatie optreed?
  - Een baby zoekt bevrediging met de mond (zuigen)
  - Bij fixatie kan er gedacht worden aan overmatig zuigen en treden er in de verdere ontwikkeling complicaties op als nagelbijten, duimen, etc
 • Wat gebeurt er in de anale fase en wat gebeurt er als er fixatie optreed?
  - Toilettraining staat hier centraal, zindelijkheid
  - Bij complicaties kan een kind problemen hebben bij impulscontroles
 • Wat gebeurt er in de fallische fase, welk complex is er voor jongens en meisjes, wat betekenen deze en wat gebeurt er als er fixatie optreed?
  - De focus ligt hier op geslachtsdelen
  - Jongens =>  oedipuscomplex (in strijd met de vader om de moeder)
  - Meisjes => elektracomplex (boos op de moeder omdat ze geen penis hebben)
  -  Bij fixatie vertonen jongens macho gedrag en willen meisjes flirten zonder seks
 • Wat  gebeurt er in de latente fase en wat gebeurt er als er fixatie optreed?
  - Een kind is zich hier normaal aan het ontwikkelen
  - Complicaties zouden volgend Freud voortkomen uit eerdere stadia waar kinderen zaken nog niet hadden opgelost
 • Wat gebeurt er in de genitale fasen en wat gebeurt er als er fixatie optreed?
  - Kinderen maken zich hier los van ouders
  - Complicaties liggen ook hier in eerdere stadia en men probeert deze in de genitale fase nog op te lossen
 • Wat is catharsis?
  Dit is het vrijlaten van opgekropte emoties die veroorzaakt zijn door problemen. Het zorgt voor een gevoel van opluchting vanuit het ID, omdat er onderbewuste gedachten vrij komen
 • Welke 11 afweermechanismen zijn er?
  - Ontkenning
  - Onderdrukking (repressie)
  - Projectie
  - Suppressie
  - Rationalisatie
  - Intellectualisatie
  - Sublimatie
  - Reactieformatie
  - Regressie
  - Ongedaan maken
  - Isolatie
 • Wat gebeurt er als afweermechanismen afdoende werken?
  Dan leidt dit tot catharisis
 • Leg het energiemodel van Freud uit
  Dit model gaat ervan uit dat hersenen niet alleen een informatie opslagplaats is maar ook een plek waar energie zit. Die energie is niet oneindig en verminderd dan ook als er voor een taak heel veel is verbruikt en voor een volgende taak dus weinig overblijft. 

  Denk aan voorbeeld met koekjes, radijsjes en puzzels
 • Wat betekend vrije associatie?
  Dit is het meteen zeggen wat er in je naar boven komt. Dit zijn dan dingen vanuit het onderbewustzijn
 • Welke 3 soorten angsten zijn er?
  - Objectieve
  - Neurotische 
  - Morele
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.