Summary BMAT

-
253 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - BMAT

 • 1 Biology

 • Wat is een nucleus?
  Celkern
 • Hoe zien bacteriecellen eruit?
  Geen nucleus
  Cytoplasma met genetisch materiaal
  Celmembraan
  Celwand
  Kloneren gaat via binary fission.
 • Hoe zien plantencellen eruit?
  Rigid celwand gemaakt van cellulose, wat de cel ondersteunt en kracht geeft
  Chloroplasten -> fotosynthese
  Vacuole
 • Wat zijn reproductive organs?
  Geslachtsorganen
 • Wat zijn tissues?
  Weefsels bestaand uit een groep gelijke cellen met dezelfde functie.
 • Wat is glandular tissue?
  Dit weefsel zorgt voor het vrijgeven van hormonen en enzymen.
 • Wat is epithelial tissue?
  epitheelweefsel
 • Wat zijn valves?
  kleppen
 • Wat is atrium?
  boezem
 • Wat is ventricle?
  kamer
 • Wat is vena cava?
  Holle ader
 • Wat zijn platelets?
  Bloedplaatjes
 • Wat is sino-atrial node?
  De sinusknoop. Deze zorgt voor de boezemsystole.
 • Wat is atrioventricular node?
  AV-knoop, zorgt voor kamersystole
 • Wat is cardiomyopath?
  Afname van de hartfunctie.
 • Wat is cystic fibrosis?
  Genetic disorder van celmembranen, waarbij slijm in de luchtwegen zich ophoopt en ontstoken is.
 • Wat is tranchea?
  luchtpijp
 • Wat is thorax?
  Bovenkant van je lichaam, gescheiden van de abdomen door het diaphragm.
 • Wat is sternum?
  Borstbeen
 • Wat zijn intercostal muscles?
  Tussenribspieren
 • Wat zijn sensory neurons?
  Neuronen die impulsen vanaf zintuigen naar het centraal zenuwstelsel leiden. Deze bevatten een lange dendrite en een lange axon.
 • Wat zijn relay neurons?
  Neuronen die impulsen vanaf de zintuigen naar de motorische neuronen leiden. Deze bevatten veel korte dendriten en veel korte axonen.
 • Wat zijn motor neurons?
  Neuronen die impulsen vanaf het centrale zenuwstelsel naar de effector leiden. Deze bevatten veel korte dendriten en een lange axon
 • Wat is pituitary gland?
  Hypofyse
 • Wat is constant adjustment?
  voortdurende aanpassing
 • Wat zijn kenmerken voor de ziekte van Huntington?
  Tremoren, onhandigheid, geheugenverlies, stemmingswisselingen.
 • Wat zijn digestive enzymes?
  Ze helpen bij de vertering. Aangezien een aantal moleculen nogal groot is, moeten deze worden afgebroken, zodat ze wel door de wand van de darm heen kunnen.
 • Waar wordt pepsine aangemaakt en wat is de functie?
  Deze wordt aangemaakt in de maag en breekt eiwitten af..
 • Welke stoffen in de maag zijn betrokken bij de vertering?
  Pepsine en zoutzuur.
 • Waar wordt amylase aangemaakt en wat is de functie?
  In de salivory glands, pancreas en small intestine. Dit enzym breekt starch af tot maltose en andere suikers.
 • Wat maakt de lever aan en wat is daarvan de functie?
  De lever maakt gal aan. Dit emulgeert vet en neutraliseert de pH van de zure voedselbrij uit de maag. Gal wordt opgeslagen in de galblaas, die gal aan de dunne darm afgeeft. 
  Daarnaast zet de lever aminozuren om in vetten en koolhydraten, waarvan ureum het afval product is.
 • Welke enzymen bevat de dunne darm?
  Protease, amylase, lipase, adsorptiestoffen.
 • Wat is bile?
  gal
 • Wat is starch?
  zetmeel
 • Wat is salivory glands?
  speekselklieren
 • Wat is hydrochloric acids?
  zoutzuur
 • Wat is pancreas?
  alleesklier
 • Wat is oesophagus?
  slokdarm
 • Wat is gut
  darm
 • Wat is dilate?
  verwijderen
 • Wat is dilute?
  verdund
 • Wat is agglutination?
  samenvoeging
 • Wat is de werking van de nieren?
  Als er te veel water in het lichaam bevindt, wordt minder ADH gegeven, waardoor de nieren minder reabsorberen. Bij te weinig water wordt juist meer ADH afgegeven, waardoor terugresorptie plaatsvindt.
 • Wat is renal artery?
  nierslagader
 • Wat is ureter?
  Urinebuis
 • Wat is interspecific competition?
  Competitie tussen soorten
 • Wat is intraspecific competition?
  Competitie tussen individuen binnen dezelfde sort
 • Wat is distribution?
  leefomgeving
 • Wat is abundance?
  populatiegrootte
 • Welke invloed hebben klimaatveranderingen op de populatie?
  De populatie wordt groter, kleiner of de leefomgeving verandert.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn venn diagrams?
Cirkels die bepaalde 
{elements} = set weergeven.
Universal set: alle elementen waaruit gekozen wordt.
Complement set: alle nummers die niet bij een bepaalde set horen.
Wat is relative frequency?
Geeft aan of je experiment betrouwbaar is.
Frequentie / aantal keer dat je hebt geprobeerd.
Vergelijken met de verwachtingen
Waarschijnlijkheid =
Warschijnlijkheid = number of ways for something to happen / total number of possible result
Histogram?
frequentie = dichtheid x klaswijdte (opervlakte van de staaf)
Mid-interval value =
end values / 2
Modal class?
Class with highest frequency
Data vergelijken?
Averages: median, mode
Spread: range, interquartile range 
Boxplot
Q1=Q2 =Q3=
Q1= n+1 /4
Q2 =2(n+1)/4
Q3=  3(n+1)/4
Wat is interquartile range?
Upper - lower quartile
75%-25% deel
Wat is range?
difference between highest and lowest result