Summary Boek Ontwikkelingspsychopathologie

-
687 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Boek Ontwikkelingspsychopathologie

 • 1.1 Ontwikkelingspsychopathologie

 • Ontwikkelingspsychopathologie
  Wetenschappelijke discipline die onderzocht hoe psychische stoornissen ontstaan en zich ontwikkelen
 • Psychiatrie
  Medische discipline die zich bezighoudt met onderzoek, diagnose en behandeling van psyshcise stoornissen
 • Verschillende factoren een rol spelen bij ontstaan en beloop van psychische stoornissen gebruikt de ontwikkelingspsychopathologie de inzichten van verschillende disciplines:

  - Ontwikkelingspsychologie 
  - Klinische psychologie
  - pedagogie
  - kinderpsychiatrie
  - biologie
  - sociologie
  - antropologie
  - epidemiologie 
 • Ontwikkelingspsychologie
  Normale ontwikkeling
 • Klinische psychologie
  Afwijkende ontwikkeling
 • Pedagogie
  Opvoeding
 • Kinderpsychiatrie
  Psychiatrische ziekten
 • Biologie
  Erfelijkheid en lichamelijke rijping
 • Sociologie
  Maatschappelijke processen
 • Antropologie
  Culturele normen en waarden
 • Epidemiologie
  Het voorkomen van ziekten en stoornissen onder de bevolking
 • Waar wordt psychiatrisch meestal door verband gebracht?
  Voorkomen van ziekten en stoornissen onder de bevolking
 • Psychische aandoening
  Moeite om 'normaal' te gedragen
 • Wat is 'normaal' gedrag?
  gedrag dat volgens de Nederlandse normen, waarden en verwachtingen niet te veel afwijkt van het gemiddelde. Het is een tijds- en plaatsgebonden begrip, want in andere culturen en over een aantal jaren wordt er weer iets heel anders ‘normaal’ gevonden. 
 • Vroeger & nu
  “Geschiedenis beïnvloedt ervaringen en ervaringen beïnvloeden de geschiedenis”. Bijvoorbeeld als je vroeger altijd bent gepest heeft dat invloed op je ervaringen en kan je er anders op reageren. En als je vroeger niet blij was met de cadeautjes die je kreeg van je ouders, kan je nu trots zijn op je ouders omdat zij ondanks hun armoede voor je hebben gezorgd. 
 • Dynamisch gezichtspunt
  Onder bepaalde omstandigheden en in wisselende mate heb je meer of minder last van afwijkend gedrag. Ook is gedrag in een bepaalde leeftijdsfase normaal, en op latere leeftijd abnormaal. We vinden het normaal als een 1-jarige bang is om van zijn moeder te worden gescheiden, maar vinden het abnormaal als een 10-jarige moord en brand schreeuwt als hij zijn moeder in de supermarkt even niet ziet. Of we gedrag normaal of wenselijk vinden, hangt dus samen met de ontwikkelingsopgaven die een kind op een bepaalde leeftijd heeft. 
 • Wat beïnvloed het ontstaan en het beloop van gedrag? 
  - Kindgebonden factoren
  - Ouder- en gezinsgeboden factoren
  - Maatschappij- en omgevingsgewonden factoren
 • Kindgebonden factoren 
  Sekse, leeftijd, intelligentie, impulsbeheersing 
 • Ouder- en gezinsgebonden factoren 
  Opleiding, inkomen, opvoedingsvaardigheden, gezondheid
 • Maatschappij- en omgevingsgebonden factoren 
  Sociale gelijkheid, welvaart, onderwijs, televisie, sociale media, culturele normen en waarden 
 • Het gaat om levensfase, waarin kids iets negatiefs meemaken, de intensiteit van die ervaring. De mate waarin er mensen waren om hen te steunen of juist niet, en de (compenserende) vaardigheden die ze zelf hebben kunnen ontwikkelen om met hun aandoening om te gaan

  Kinderen en jongeren zijn unieke mensen met unieke ervaringen. Een psychische stoornis kan het leven van mensen enorm tekenen, maar toch is dat nooit het enige. Ze doen ook altijd andere ervaringen op. Daarom spreken we niet van ‘autisten’ of ‘ADHD-ers’, maar over kinderen met autisme of ADHD. 
 • Wanneer is gedrag abnormaal? 
  1) Als het afwijkt van de sociale norm 
  2) Als het ongemak, lijden of bezorgdheid bij de persoon zelf of zijn omgeving veroorzaakt 
  3) Als er sprake is van een psychopathologisch begrippenkader (hoe vaak het voorkomt) 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat staat er los van dat hun lichaam verandert bij jongeren?
Staan jongeren ook voor de ontwikkelingsopgave zich los te maken van hun ouders en een eigen identiteit te ontwikkelen. Dat zou voor meisjes lastiger zijn dan voor boys. Daarnaast kan ontvredenheid met het lichaam samengaan met angst voor seksualiteit, iets wat kan aanzetten tot lijnen. Opvallend in dit verband s dat van de jongens met eetstoornissen een relatief groot deel, bijna 1/3 homoseksueel is.
Waar wijzen de  wetenschappelijke en populaire pers op?
Het dominante slankheidsideaal in een tijd dat meisjeslichamen groter en forser worden door calorierijke voedsel en een betere gezondheid. Iets anders is, dat tijdens de puberteit en de adolescentie het meisjeslichaam grote en zichtbare veranderingen ondergaat. De lichaamsverhoudingen veranderen, maar ook de productie van hormonen en neurotransmitters
Wie hebben gemiddeld één keer per maand een eetbui en hoeveel %?
Jonge vrouwen en 9%
Wie hebben weleens een eetbui en hoeveel %?
Jonge vrouwen tussen 3 en 83%
Wie hebben ooit de lijn gedaan en hoeveel %?
Mannen 45%

vrouwen 80%
Wie zijn regelmatig aan de lijn en hoeveel %?
Totale bevolking en 38%
Wie op het moment van onderzoek aan de lijn en hoeveel %?
Totale bevolking
tussen 13 en 25%
Wie hebben een wens om af te vallen en hoeveel %?
Mannen 25%
vrouwen 50%
Wie onvrede en hoeveel %?
Mannen 40%
vrouwen 55%
Wie zich zorgen maken over het uiterlijk en het gewicht en hoeveel %?
Jongvolwassen
25%