Summary boilogie voor jou

-
440 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "boilogie voor jou". The author(s) of the book is/are gerard smits, ben waas, arteunis bos & onno kalverda. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - boilogie voor jou

 • 1 stofwisseling

 • stofwisseling
  alle processen un een organisme waarbij stoffen worden omgezet in andere stoffen
 • organische stoffen
  zijn afkomstig van organismenof van producten va norganismen
 • koolhydraten, vetten & eiwitten
  voorbeelden vaan orghanische stoffen
 • anorganische stoffen
  komenn zowel voor in organismen als in de levenloze natuur

 • mineralen (zouten) en water zijn voorbeelden van anorganische stoffen
  zijn voorbeelden van anorganische stoffen
 • reactie
  r
 • enzymen
  deze stoffen zorgen ervoor dat de reacties snel plaatsvinden
 • eiwitten
  enzymen zijn speciale eiwitten
 • specifiek
  één enzym versnelt slechts één reactie
 • enzymactiviteit
  de snelheid waarmee een reactie wordt versnelt
 • temperatuur 
  één van de factoren
 • zuurgraad
  andere factor
 • optimumkromme
  de diagram waarin de temperatuur en de enzymsnelheid elkaar verbinden
 • minimumtemperatuur
  beneden de minimumtemperatuur is er geen enzymactiviteit
 • optimumtemperatuur
  de enzymactiviteit neemt toe, deze stijging gaat door een bepaalde temperatuur, de optimumtemperatuur
 •   maximumtemperatuur
  stijgt de temperatuur tot boven de optimum, dan neemt de enzymactiviteit weer af deze afname gaat door de maximumtemp.
 • zuurgraag of pH
  de enzymactiviteit is hiervan afhankelijk
 • basisch
  Als een vloeistof een zuurgraad hoger dan 7 heeft
 • fotosynthese
  vindt plaatsw in alle groene plantdelen, die in het licht staan
 • koolstofdioxide en water
  deze stoffen worden bij fotosynthese verbruikt
 • glucose en zuurstof
  deze stoffen worden gemaakt 
 • (zon)licht
  om fotosynthese plaats te laten vinden heb je dit nodig
 • energierijke 
  Als er fotosynthese plaats heeft gevonden, zit deze energie in het gevormde glucose, daarom noemen mensen het een energierijke stof
 • huidmondjes
  koolstofdioxide wordt vooral opgenomen via de huidmondjes
 • wortelharen
  water wordt uit de grond opgenomen via de wortelharen
 • bladgroen
  bladgroen bevat enzymen die de reactie van de fotosynthese versnellen.
 • bladgroenkorrels
   hier vindt de fotosynthese plaats
 • suiker
  glucose kan omgezet worden in suiker
 • zetmeel
  glucose kan ok worden omgezet in zetmeel
 • cellulose
  cellulose komt voor in de celwanden van planten, katoen bestaat vrijwel oor 100% uit cellulose
 • nitraat
  glucose kan samen met nitraat in eiwitten worden omgezet
 • vetten
  glucose kan ook omgezet worden in vetten
 • assimilatie
  alle omzettingen met glucose worden samen assimilatie genoemd
 • bouwstoffen
  veel van de organische stoffen die uit glucose ontstaan, doen dienst als bouwstoffen
 • brandstoffen
  organische stoffen kunnen dienst doen als brandstof
 • brandstof
  bij verbranding reageert brandstof met zuurstof
 • zuurstof
  bij verbranding reageert brandstof met zuurstof
 • glucose
  in de cellen van organismen is glucose meestal de brandstof
 • warmte en beweging
  deze energie wordt meestal verbruikt voor allerlei processen
 • kilocalorie (kcal) 
  de hoeveelheid energie kan worden weergegeven
 • kilojoule (kJ)
  de hoeveelheid energie kan worden weergegeven

 • grondstofwisseling
  de stofwisseling van een lichaam in rust noemen we de grondstofwisseling
 • warmbloedig
  vogels en zoogdieren hebben ± een constante lichaamstemperatuur, dit noemen we warmbloedig. ( bloed is altijd warm) 
 • koudbloedig
  deze dieren passen hun lichaamstemperatuur aan aan hun omgeving, -20C = -20C, -20C is 37,6C
 • zetmeel
  de ontstane glucose die niet gelijk wordt verbruikt wordt omgezet in zetmeel, deze zetmeel wordt tijdelijk opgeslagen in de bladeren. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is dreiggedrag?
vuist maken, loopt dichtbij iemand, roept vreselijke dingen, je gaat dood
WAt is imponeergerag?
probeert indruk te maken (soter uitziet dreigt nieman)
Kies uit deze woorden welke waarden zijn? eerlijkheid, gelijkheid, iemand doden mag niet, liegen mag niet, rechtvaardigheid, stelen mag niet
eerlijkheid, gelijkheid, rechtvaardighed
Kies uit deze woorden welke normen zijn? eerlijkheid, gelijkheid, iemand doden mag niet, liegen mag niet, rechtvaardigheid, stelen mag niet
iemand doden mag neit, liegen mag neit, stele mag neit
Iemand aan kijken in verschillende culturen is anders. Is dat een verschil in normen of waarden?
normen
Zijn gebaren aangeboren of geleerd?
geleerd
Noem drie aangeboren/erfelijke gedragingen
zuigen van een baby, vreugde, woede en angst
Welke twee dingen bepalen gedrag bij een mens?
erfelijke factoren en leerprocessen
Bij wie wordt het gerag wsterker bepaald door leerprocessen, bij mensen of bij paarden
bij mensen
Lees ook opdracht 9
ok