Summary Brock biology of microorganisms

-
ISBN-10 032173551X ISBN-13 9780321735515
625 Flashcards & Notes
22 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Brock biology of microorganisms". The author(s) of the book is/are Michael T Madigan. The ISBN of the book is 9780321735515 or 032173551X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Brock biology of microorganisms

 • 1.1 Introduction to Microbiology

 • Micro-organismen

  Eencellige, inclusief virussen (microscopisch)

  -> onafhankelijk van andere cellen

  Waarborgen de fundamentele processen van het leven

   

  Functies membraan

  • afsluiten compartiment
  • behoud compositie
  • tegengaan 'lekken'
  • stevigheid

  Eigenschappen cellen

  • Metabolisme -> nutriënten uit omgeving omzetten in nieuw cel materiaal en afval
  • Groei en reproductie
  • Evolutie (sneller in microorganismes
  • Bewegelijkheid -> zelfvoortstuwing d.m.v. flagel
  • Differentiatie = productie gemodificeerde cellen
  • Communicatie -> reacties op stoffen omgeving

  Cellen kunnen gezien worden als

  • Biochemische katalysatoren
  • Genetische codering apparaten

  Populatie: groep cellen ontstaan uit een ouder cel -> leeft in een habitat

  Populaties communiceren met andere populaties in microbiologische communities

  Diversiteit en aanwezigheid organismes hangt af van resources en condities

  Ecosysteem = levende organismes + fysische en chemische componenten

  • Eigenschappen ecosysteem bepaald door

   • Abiotische factoren: warmte, wind, pH, water, nutriënten, oppervlakken
   • Biotische factoren: organismen (competitie, samenwerking, prooi/predator
  • Micro-organismes beïnvloeden en soms controleren ecosysteem

  Microbiologische ecologie -> studie micro-organismes op globale ecosysteem

   

  Aarde is 4,6 miljard jaar oud, cellen 3,8/3,9 miljard jaar oud

  Cyanobacteriën -> produceren O2 als afvalproduct

  Gedacht dat alle cellen ontstaan zijn uit een cel: last universal common ancestor (LUCA)

  Bij onderzoek wordt gebruik gemaakt van biomarkers = stoffen die kenmerkend zijn voor bepaalde tijd, toen aanwezig waren

   

  3 hoofdgroepen cellen

  • Bacteria
  • Archea
  • Eukarya (planten en dieren)

  Andere functies van microorganismes

  • Pathogenen = micro-organismes die infectieziektes veroorzaken
  • Vertering en agriculture -> NH3 productie
  • Voedsel -> bederven en fermentatie
  • Productie biofuel
  • Microbial bioremediation -> opruimen vervuiling mens

  Industrial microbiology/biotechnology = productie op 2 manieren

  1. introductie specifieke microorganismes
  2. toevoegen nutriënten zodat populatie gestimuleerd wordt

   

 • Wat is microbiologie?

  Het bestuderen van micro-organismen.

 • Micro-organisme zijn eencellige microscopisch waarneembare organismen.

  In de microbiologie worden deze cellen bestudeerd om te zien hoe ze werken. Vooral bacteriën zijn een belangrijke en zeer grote groep.

   

  Micro-organismen beïnvloeden en helpen alle andere vormen van leven, het is dan ook van zeer groot belang.

   

  Planten en dieren zijn niet in staat te overleven wanneer ze geen onderdeel vormen van een groter geheel. Micro-organisme zijn wel onafhankelijk van andere levensvormen.

 • Wat zijn de functies van het membraan?

  Functies membraan:

  • afsluiten compartiment
  • behoud compositie
  • tegengaan 'lekken'
  • stevigheid
 • Wat zijn de algemene eigenschappen van cellen?

  • Metabolisme
  • Groei en reproductie
  • Evolutie
 • wat zijn de 6 basis eigenschappen van een cel, welke hebben iedere cel?
  alle cellen
  - Metabolisme
  - Groei
  - Evolutie


  sommige cellen: Differentiatie
  • Communicatie
  • Bewegelijkheid
 • Wat zijn de algemene eigenschappen van cellen?

  • Metabolisme
  • Groei en reproductie
  • Evolutie
  • Bewegelijkheid
  • Differentiatie
  • Communicatie
 • wat is het verschil tussen de katobolische en de genetische functies en waarom zijn ze los van elkaar niets waard in een microbiologische cel?

  • Genetische eigenschappen, DNA 
  • Katalytische eigenschappen, het genereren van ATP 

  zonder ATP kan DNA niet worden gerepliceerd, zonder DNA kan ATP niets
 • Hoe kunnen cellen gezien worden?

  1. Biochemische katalysatoren
  2. Genetische codering apparaten
 • Verschillende celtypes halen uit verschillende verbindingen hun benodigheden

  • Energie -> Zonlicht, H2 (hydrogenase)
  • Koolstof -> Glucose, CO2
  • Ademhaling -> SO4, )2

  Energiebron -> verbrand/geoxideerd/elektronen aan ontrokken voor ATP d.m.v. enzymatische reacties

  Verbindingen voor ademhalingsketen -> mogelijkheid elektronen opname in buitenste ring

   

  Thermofiel = organisme dat leeft onder een hoge temperatuur (>45C)

  Chemoautotroof = de eigenschap van een organisme om zelf een stof aan te kunnen maken of energie vrij te maken zonder daarbij de hulp van een ander organisme nodig te hebben. Bij chemoautotrofie wordt de energie verkregen uit oxidatieprocessen van anorganische stoffen.

   

  Antibiotica

  In ziekenhuizen steeds minder, in veterinaire praktijk veel meer

  Activiteit organismes in dieren onderdrukt door organismes

  Veel in urine en mest waardoor bodem en water vol komt -> micro-organismes worden hier resistent

 • Wat zijn de eigenschappen van sommige cellen?
  • Mobility
  • Differentiation (sporen vormen)
  • Communication
  • Genetic exchange
 • Wat is essentieel voor het welzijn van de mens, dier en planten?
  Micro-organismen, zeer veel meer zijn befficial en zelfs essential dan schadelijk.  
 • 1.1.1 The Science of Microbiology

 • Microbiologie draait om twee thema's:

  • het begrijpen van basis levensprocessen
   - microbe zijn hier zeer geschikt voor om zowel cellulaire processen in unicellulaire als in multicellulaire organismen te onderoeken.
  • deze kennis toepassen in het voordeel van mensen
   - microbe spelen een belangrijke rol in de medicijnwereld, agricultuur en de industrie.

   

   

 • 1.1.2 Microbial cells

 • Alle cellen bevatten een celmembraan. dit membraan zorgt ervoor dat er een barrier is tussen de binnenkant van de cel en de buitenkant. De meeste cellen hebben ook nog een celwand, die voor meer sterkte geeft.

   

  Het membraan zorgt echter niet voor een volledige afsluiting. Doordat het semipermeabel is, is de cel een open dynamische structuur. Hierdoor kunnen cellen onderling communiceren en materiaal uitwisselen.

   

  eigenschappen van alle cellen

  • metabolisme: 
    -voedingsstoffen worden opgenomen uit het milieu en getransformeerd  naar nieuwe celmaterialen en afvalproducten
  • groei:
   -cellen vermenigvuldigen zich
  • evolutie:
   -cellen bevatten en genen en ovolueren zo naar nieuwe levensvormen.

   

  eigenschappen van sommige cellen:


  •  -veel cellen zijn in staat zich te verplaatsenv door middel van flagellen. Dit geeft ze de kans te ontkomen aan gevaar en nieuwe gebieden te ontdekken.

  • -sommige cellen kunnen nieuwe structuren vormen, zo ontstaan er cellen die gespecialiseerd zijn in groei of verspreiding.
  • communicatie:
   - veel cellen kunnen onderling communiceren door middel van chemische reacties.


   

  Cellen hebben twee functies. Ten eerste hebben ze een genetische functie. Door replicatie en transcriptie zijn ze in staat te groeien. Voor deze groei hebben ze echter energie nodig. Dit brengt ons bij de tweede functie van cellen. De katalysatische functie. Deze functie zorgt ervoor dat er voldoende ATP wordt aangemaakt voor energie.

   

   

 • wat betekent de term groei in de microbiologie?

  groei betekent hier het vermenigvuldigen van cellen.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat zijn de functies van het membraan?
8
Hoe kunnen cellen gezien worden?
8
Wat is microbiologie?
8
Wat zijn de algemene eigenschappen van cellen?
7
Page 1 of 116