Summary Brock Biology of Microorganisms Global edition

ISBN-10 1292018313 ISBN-13 9781292018317
211 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Brock Biology of Microorganisms Global edition". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9781292018317 or 1292018313. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Brock Biology of Microorganisms Global edition

 • 1 Introduction and Major Themes of Microbiology

 • Wat ondervinden 2 organismen in een mutualistische interactie?  
  beide hebben een voordeel
 • explain phylogeny
  The evolutionary relationships between organisms.
 • Een korstmos is een symbiose tussen: 
  alg, schimmel, en gist 
 • What are Koch's four postulates (with limitations)?
  - Suspected pathogen must be present in diseased animal and not in healthy. (several human diseases do not cause disease in other animals)
  - suspected pathogen must be grown in a pure culture. (some bacteria do not grow in a pure culture on a plate) (virusses can not grow on plates)
  - cells from suspected pathogens cause disease in healthy animals.
  - suspected pathogens must be reisolated and shown to be the same as the original pathogen.
 • Wat is een nod-factor?  
  oligosaccharide
 • Wat wordt uitgewisseld bij Mycorrhizae?  
  plant geeft C en krijgt P en N van schimmel  
 • Welk deel van het Ti-plasmide van Agrobacterium wordt overgebracht in de plantencel?  
  het T-DNA
 • Wat gebeurt er in de latente fase bij de virusreplicatie? 
  het aantal vrije virusdeeltjes blijft gelijk
 • Welke suikers vinden we in de glycaan tetrapeptide?
  A) L-alanine, D-alanine, D-glutaminezuur, L-lysine 
  B) N-acetylglucosamine en N-acetyltalosaminuronic acid 
  C) glycoproteins 

  D) N-acetylglucosamine en N-acteylmuraminezuur
  D) N-acetylglucosamine en N-acteylmuraminezuur
 • Bezit een virus ribosomen?  
  nee
 • Welk gedeelte is het toxische gedeelte van LPS  
  het lipide A deel
 • 16. Welk gedeelte van je poep zijn bacteriën?  
  1/3 of ook wel 33%
 • Propionibacteria zijn normale microbiota van: 
  A) de mondholte 
  B) de vagina 
  C) de huid  
  D) de darmen  
  C) de huid
 • . Waar vinden we de meeste microbiota? 
  A) In de dikke darm 
  B) Op de huid 
  C) In de mond 
  D) in de vagina  
  A) in de dikke darm
 • Hyaluronidase is een enzym dat....
  invasie bevordert
 • Wat voor toxine is het cholera toxine? 
  A) Endotoxine en AB-toxine 
  B) Enterotoxine en AB-toxine
  C) Endotoxine en cytotoxine 
  D) Enterotoxine en cytotoxine  
  B) Enterotoxine en AB-toxine
 • Wat zijn azolen?  
  Anti-fungale middelen
 • Tot welke groep antibiotica behoort Vancomycine? 
  A) Beta-lactam antibiotica  
  B) Aminoglycosiden 
  C) Glycopeptiden   
  D) Quinolonen  
  C) Glycopeptiden
 • Wat wordt bedoeld met een bactericide werking?
  het doden van bacterien.
 • Welke proces(sen) zorgt voor horizontale gen overdracht?  
  conjugatie, transformatie en transductie  
 • Protisten belangrijkste groepen:
  Diatoms: phototrophic, phytoplankton, zout en zoet water, cell wand van silica
  Oomycetes (waterschimmels): plant pathogeen, potato disease
  Amoebozoa: pseudopodia
  Slime molds: aggregation, migration, fruiting body formation
 • Waaruit bestaat de cellwand van fungi?
  80-90% polysaccharide, chitin (polymer of NAG), beta-glucans, mannan, galactosan, cellulose
 • Wat hebben virussen nodig om te overleven?
  Obligaten parasieten, dus een host cell voor energy en proteine synthese
 • Wat is de Baltimore classificatie?
  Classificatie voor Virussen: in totaal 7
  DNA Virussen: I, II, VII
  RNA Virussen: III, IV, V, VI
 • Cell wand bacteria
 • peptidoglycan synthese
 • grampos vs gramneg bacteria
 • Cell wand archea
 • verschillende soorten microbiele symbiose
 • functies van de organismen van Lichen
 • Virus replicatie cyclus
 • huid microbiota
 • mond en neus microbiota
 • Vaginale microbiota
 • Maag en darm microbiota
 • Virulence factoren
 • Toxines
 • Waar grijpen antifungale medicijnen aan?
  De cell wand en chitine of beta-glucan syntese en de cytoplasmatische membraan en ergostol synthese
 • Waar grijpen antimicrobiele middelen aan?
  Cell wand synthese: β-lactam antibiotics, glycopeptides;
   proteine synthese: Aminoglycosides, Macrolides, Tetracyclines;
   nucleinzuur synthese: Fluoroquinolones, Sulphonamides; Cytoplasmtische membraan: Polymyxine, colistine

 •  β-lactam antibiotics
  – penicillins
  – cephalosporins
  – monobactam
  – carbapenem
 • Glycopeptides antibiotic
  – vancomycin
 • antibiotische resistentie
 • belangrijkste resistente Micro-organismen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

What is the Ames test for?
to test chemicals for mutagenesis
Diverse exampples of inorganic chemicals are:
H2S / H2 / Fe2+ and NH3
In anoxic green sulfur bacteria there is an molecule that functions as an antenna and captures low light, what is this organelle called?
Chlorosome
Why is a chlorophyll green?
Becaus it absoprs red and blue light and it reflects green light
Chlorophyll and bacteriochlorophyll contain what nutriënt in the middle of the molecle ring structure?
Magnesium (Mg)
When there is no O2 forming during photosynthesis as is for example wih green and purple bacteria the proces is:
Anoxygenic photosynthesis
If O2 is formed during photosynthesis (plants and cyanobac) the proces is called:
Oxygenic photosynthesis
Green plats, green algae and cyanobacteria derive electrons from?
H2O
In autotrophic growth the electrons for the reduction of CO2 come from?
NADH (or NADPH)
In autotrophic growth what is the energy sourse?
ATP