Summary buiteNLand 2 VWO Leerboek

-
ISBN-13 9789001827427
363 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "buiteNLand 2 VWO Leerboek". The author(s) of the book is/are Andreas Boonstra, Dion van Groningen, Anton Houtenbos, Harrie Mennen, Huub Prinsen. The ISBN of the book is 9789001827427. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - buiteNLand 2 VWO Leerboek

 • 1 Landschappen.

 • Wat is een aanslibbingskust en door wat wordt het aangevoerd?
  Een kust waarbij aangroei plaatsvind, dit komt door materiaal dat de zee en de rivieren afvoeren.
 • Wat is het laagste deel van een rivier en wat hoopt daar op?
  De benedenloop en daar hoopt zand op (met een beetje klei)
 • Welke verwering is biologisch?
  Verwering van gesteente door de natuur haar wortels
 • Wat verdwijnt er bij bodemerosie?
  Het bovenste deel grond wat vruchtbaar is
 • Hoe het het begin van een rivier en waar is dit?
  Bovenloop, in de bergen
 • 2.1 Leven in de grote stad.

 • Noem de 4 kenmerken van een stad;
  1. Een bepaald aantal inwoners.
  2. een hoge bevolkings- en bebouwingsdichtheid.
  3. Een beroepsbevolking die vrijwel uitsluitend werkt in de secundaire en tertiaire sector
  4. Een groot aantal voorzieningen.
 • Wat was een stad in de middeleeuwen?
  Een stad was een plaats met stadsmuren eromheen gebouwd.
 • Welke invloed is vaak groter dan die van veel staten?
  Waarom?
  De invloed van wereldsteden.
  Omdat ze een centrum zijn wereldwijd op een bepaald gebied. Zoals economie, politiek of cultuur.
  De burgemeesters van dit soort steden komen bij elkaar om hun problemen te bespreken. Die komen vaak overeen. Zoals op het gebied van verkeer, luchtvervuiling, migranten, armoede en klimaatverandering.
 • Megastad.
  Een stad met meer dan 10 miljoen inwoners.
 • Welke voordelen heb je als je ouders niet arm zijn? In welke steden merk je deze voordelen?
  • De kans op beter onderwijs is groot.
  • Het kind vind dan sneller een baan vanwege de onderwijs.
  • Daardoor kan het kind ook meer geld verdienen en dan weer aan zijn/haar kinderen invensteren door een goede school te kiezen voor ze.
 • Wereldstad.
  Grote, meestal westerse stad die voor een deel van de wereld belangrijk is op tal van gebieden.
 • Wat zijn de nadelen als je ouders arm of weinig geld hebben? In welke steden merk je deze nadelen?

  • Als kind van arme ouders is de kan op goed onderwijs klein.
  • Vaak krijgt het kind geen of weinig onderwijs en kan later dus minder goed geld verdienen.
  • Daardoor is de kans op een beter leven in de stad of met meer geld kleiner.
 • Hoofdstad.

  Belangrijkste stad van een land waar meestal de regering zetelt.
 •  Wat is een Hoofdstad?

  Belangrijkste stad van een land waar meestal de regering zetelt.
 • Welke voordelen heb je als je ouders niet arm zijn?
  • De kans op beter onderwijs is groot.
  • Het kind vind dan sneller een baan vanwege de onderwijs.
  • Daardoor kan het kind ook meer geld verdienen en dan weer aan zijn/haar kinderen invensteren door een goede school te kiezen voor ze.
 • Wat zijn de nadelen als je ouders arm of weinig geld hebben?

  • Als kind van arme ouders is de kan sop goed onderwijs klein.
  • Vaak krijgt het kind geen of weinig onderwijs en kan later dus minder goed geld verdienen.
  • Daardoor is de kans op een beter leven in de stad of met meer geld kleiner.
 • Wat zijn de 4 kenmerken van een stad?
  1. Een bepaald aantal inwoners per land (kan verschillend zijn),
  2. een hoge bevolkings- en bebouwings dichtheid,  
  3. een bevolking die alleen in de secundaire en in de tertaire sector werkt.
  4. veel voorzieningen
 • Hoeveel mensen leven onder de armoedegrens waarvan een deel dakloos is?
  1,7 miljoen mensen.
 • Wat is een megastad?
  Een megastad telt meer dan 10 miljoen inwoners.
 • Welke invloed is vaak groter dan die van veel staten?
  De invloed van wereldsteden.
 • Wat is een wereldstad/global city?
  • Heeft veel inwoners
  • is een belangrijk centrum voor de wereld economie, cultuur en politiek
  • Verbonden met andere wereldsteden
 • Wat is het verschil tussen een megastad en een wereldstad?
  Een megastad telt meer dan tien miljoen inwoners en een wereldstad/global city kan dat ook hebben maar is voor een groot deel van de hele wereld een belangrijk centrum op een gebied. Zoals bijvoorbeeld op het gebied van economie, cultuur en politiek.
 • Noem een voorbeeld van een stad die alle 3 de types heeft (hoofdstad, wereldstad, megastad.)
  Tokyo
 • Wat vind je in een global city?
  1. Nieuwste dingen op het gebied van mode, muziek en film
  2. aandelenbeurzen 
  3. Hoofdkantoren van de multinationals zoals Apple of Samsung
 • Wat vind je in een wereldstad/global city?
  1. Nieuwste dingen op het gebied van mode, muziek en film
  2. aandelenbeurzen
  3. Hoofdkantoren van de multinationals zoals Apple of Samsung
 • Noem 3 wereldsteden.
  • New York
  • Tokyo
  • Londen
 • Wat is het verschil in het leven van een wereldstad of in een megastad?
  In een megastad hangt een goed leven af van waar je geboren bent. In een krottenwijk of een villawijk. Als je arm bent geboren heb je weinig kans op goed onderwijs en een goed leven. Er is veel tegenstelling tussen arm en rijk en bijna geen middenklasse. Daar waar als je in een wereldstad bent geboren dat wel zo is. Wereldsteden hebben invloed op de hele wereld. Daar zitten internationale bedrijven en deze stede bieden meer kansen op een goed leven. Ook als je arm geboren bent. Op scholing en een betere baan.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is integraal waterbeheer?
Een gezamenlijk plan van alle landen die deel uitmaken van het stroomgebied van een rivier
Wat zijn retentiegebieden?
Gebieden waar tijdelijk water wordt opgeslagen om de rivier te ontlasten
Wat betekend drietrapsstrategie
Drie manieren waarmee de overheid een piekafvoer wil bestrijden en overstromingen wil voorkomen
Wat is een binnenlandse  dijk?
Gebied langs de rivier of zee dat beschermd wordt door dijken
Wat is een buitendijkse land?
Gebied langs de rivier of zee dat niet beschermd wordt door dijken
Wat is klimaatadaptie?
Het landschap aanpassen aan een ander klimaat
Wat is dynamisch kustbeheer?
Kustbeheer in een breed duingebied waar men de natuur meer zijn gang laat gaan
Wat betekend zandsuppletie?
Het opspuiten van zeezand voor of op het strand om de kust te versterken
Wat is een zeereep?
De eerste hoge duinenrij vanuit zee gezien
Wat is een kustafslag?
Het wegslaan van stukken strand of duin