Summary Buitenland (2e editie) 5h

-
ISBN-10 901111101X ISBN-13 9789011111011
425 Flashcards & Notes
39 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Buitenland (2e editie) 5h". The author(s) of the book is/are Geert van den Berg Geert van den Berg, Hub Stohr (ICT ). The ISBN of the book is 9789011111011 or 901111101X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Buitenland (2e editie) 5h

 • 1.2 Globalisering: One World?

 • Wat bedoelen we bij aardrijkskunde met het begrip globalisering of mondialisering?
  Het proces waarbij de verwevenheid tussen gebieden en samenlevingen op aarde toeneemt.
 • Noem een voorbeeld van globalisering?
  Overal op de wereld vind je nu McDonald's-vestigingen terug.
 • Globalisering speelt op een aantal terreinen, welke zijn dit?
  • economisch
  • sociaal
  • politiek
  • cultureel
 • Wat is de motor achter het proces van globalisering?
  De multinationale ondernemingen (mno's).
 • Hoe worden de multinationale ondernemingen ook wel genoemd?
  Multinationals.
 • Wanneer kwam er voor het eerst een stroomversnelling van de globalisering?
  Tijdens de ontdekkingsreizen van de 16e eeuw en de daarop volgende kolonisatie.
 • Wat vormen de multinationals met hun vestigingen rondom de hele aardbol?
  Een soort mondiaal netwerk.
 • De mno's worden gesteund door een paar dingen, welke zijn dit?
  • verbetering van transport- en communicatietechnologie
  Vervoer wordt sneller en goedkoper --> gevolg: relatieve afstand tussen gebieden neemt af. De wereld wordt kleiner (global village)

  • overheden die veel handelsbelemmeringen zoals importheffingen hebben opgeruimd.
  Hierdoor is de wereldhandel enorm toegenomen.
 • Hoe noem je de ontwikkeling waarbij tijd en ruimte als het ware in elkaar worden gedrukt?
  Tijdruimtecompressie.
 • Hoe noem je het als de wereld steeds kleiner wordt?
  Global village.
 • Waarvoor zorgt globalisering?
  Voor meer eenheid in de wereld maar ook voor meer tegenstellingen.
 • Wie doen mee met de globalisering?
  Alleen landen en regio's die voor internationale bedrijven interessant zijn.
 • In hun speurtocht naar de beste locaties voor hun bedrijven laten de mno's zich leiden door 4 factoren.
  Wat zijn deze 4 factoren?
  • de arbeidsmarkt
  • de ligging
  • de opkomst van nieuwe (afzet)markten
  • de politieke stabiliteit van een land
 • Waar heeft de arbeidsmarkt mee te maken?
  Met loon- en kennisniveau.
 • Waar heeft de ligging mee te maken?
  Met de toegankelijkheid van een gebied.
 • Waar heeft de opkomst van nieuwe (afzet)markten mee te maken?
  ?
 • Waar heeft de politieke stabiliteit van een land mee te maken?
  Investeren in politiek onrustige landen is voor veel ondernemingen te riskant.
 • Naast deze 4 factoren waar mno's zich door laten leiden, is er nog een ding waarmee gebieden internationale bedrijven proberen te lokken, wat is dit?
  Ze proberen ze te lokken met zeer gunstige vestigingswaarden in zogenaamde exportproductiezones (EPZ's).
 • Wat gebeurd er door deze EPZ's?
  Hierdoor kunnen ook binnen een land grote verschillen in ontwikkeling ontstaan.
 • Noem een voorbeeld van deze grote verschillen binnen een land?
  De oostkust van China heeft zich ontwikkeld in een moderne, industriële regio.
  Maar een miljard Chinezen wonen in het binnenland, daar leven ze nog als 100 jaar geleden en heerst er armoede.
 • Noem nog een ander voorbeeld van globalisering?
  De communistische landen ebben weg (ieder gelijk inkomen).
  Hierdoor hebben sommige mensen geen werk en migreren naar het westen en zien bedrijven hun kansen om in het oosten te groeien.
 • Wat gebeurde er toen het communistische blok in 1991 uit elkaar viel?
  De transitielanden maakte overgang door van communisme naar een markteconomie (globalisering).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Leer nu bron 56.
OKE
Leg de kringloop uit van magma tot basalt tot magma.
 • bij midoceaanische ruggen ontstaat nieuwe oceaanbodem (stollingsgesteente basalt)
 • basalt van oceaanbodem duikt de mantel weer in bij subductie 
 • verandert in magma en doet mee met de convectie
 • magma komt weer omhoog
 • en stolt weer tot basalt
Hoe worden de losse stukjes steen vervoerd naar de zee?
Met ijs, wind en water.
Leg de kringloop van gebergte tot sediment tot gebergte uit.
 • exogene processen zorgen voor losse stukjes steen in de bergen
 • deze processen zorgen voor het vervoer van de stukjes steen
 • lagen sediment worden daar dikker
 • door de druk wordt het sediment sedimentgesteente
 • botsing van aardkorstplaten plooiien de sedimentgesteenten tot een berg
 • en opnieuw
Er zijn 2 soorten gesteentekringlopen, welke zijn dit?
 • van gebergte tot sediment tot gebergte
 • van magma tot basalt tot magma
Wanneer ontstaat marmer, leisteen, gneis of steenkool?
Wanneer kalksteen, schalie of bruinkool onder hoge druk en temperatuur worden samengeperst en omgevormd.
Wat zijn de bekendste voorbeelden van metamorfe gesteente?
Marmer, leisteen, gneis en steenkool
Hoe ontstaat metamorfe gesteente?
Wanneer stollingsgesteenten of sedimentgesteenten diep wegzakken in de aardkorst en daar onder hoge druk en/of temperatuur komen te staan.

Het gesteente verliest zijn oorspronkelijke eigenschappen; gelaagdheid, kleur of korrelgrootte.
Wat herken je vaak in sedimentgesteente?
Laagjes en fossielen.
Hoe ontstaat sedimentgesteente?
Doordat verweringsmateriaal of resten van planten en dieren zich ergens ophopen, bedekt raken, wegzakken en vervolgens samengeperst worden.