Summary buiteNLand

-
133 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "buiteNLand ". The author(s) of the book is/are Adwin Bosschaart. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - buiteNLand

 • 1.1 welvaart

 • Welke 2 manieren gebruiken we om de welvaart van een land te meten?

  bnp per hoofd en de sectoren :periferie , semiperiferie , tertiare sector.

 • Leg uit wat de BNP per hoofd inhoud .

  alles wat er in een jaar verdient wordt gedeeld door het aantal inwoners 

 • wat is koopkracht

  hoeveel je in een land kan kopen voor een dollar

 • leg uit wat de formele sector is 

  het officiële deel van de economie. De activiteiten in de formele sector vind je terug in de statistieken van de overheid.

 • wat is informele sector 

  het niet-officiele deel van de economie , ook wel 'scharreleconomie genoemd 

  wordt meestal niet geregistreerd bij de statistieken van de regering.

 • hoe komst het dat arme landen een hele lage bnp score hebbenb

  door dat de meeste opbrengsten niet worden geregistreerd bij de regering

  dus ook heel weinig verdient word volgens de statestieken.

 • wat is de beroepsbevolking 

  alle  mensen die tegen betaling werken plus de werklozen.

 • hoe worden de beroepen verdeeld

  het werk dat mensen doen wordt verdeeld in drie sectoren:

  de beroepen in de landbouw en visserij ( primaire )

  de beroepen in de industrie (secundaire)

  de beroepen in de diensten sector ( tertiaire)

 • hoe wordt de welvaart verdeeld 

  - centrumlanden : landen  die het meest ontwikkeld zijn (VS,NL)

  -Semiperiferie : zijn landen die al ver zijn met hun ontwikkeling en blijven groeien (Brazilië, China)

  -periferie : arme landen die leven van landbouw en niet zo ver zijn met hun ontwikkeling( meestal in afrika)

 • wanneer spreken we van ontwikkelingslanden ?

  landen die niet horen tot de rijke geindrustraliseerde landen 

 • 1.2 welzijn

 • wat is welzijn 

  de leefomstandigheden van de mensen 

 • wat is levensverwachting ?

  hoe oud gemiddeld mensen worden 

 • wat is kindersterfte ?

  percentage sterfgevallen onder kinderen vanaf het eerste jaar na de geboorte tot 5 jaar.

 • wat is de alfabetiseringsgraad 

  hieraan kun je zien hoeveel mensen kunnen schrijven en lezen.

 • wat is de VN - welzijnsindex

  hiermee meet je hoe het welzijn in een land er voor staat 

 • wat is sociale ongelijkheid 

  grote verschillen in welvaart tussen groepen mensen 

 • wat is regionale ongelijkheid ?

  grote verschillen in welvaart tussen grote gebieden 

 • Waarom worden mensen in armere landen gemiddeld jonger dan mensen in rijke landen?

  slechte hygiëne, slechte voedsel situatie , veel kindersterfte

 • waarom zijn er in arme landen meer analfabeten dan in rijkere landen ?

  - de kinderen moeten op vroege leeftijd werken 

  -weinig onderwijsvoorzieningen  

 • wat is het probleem van bnp/hoofd ?

  het is een gemiddeld getal , het zegt weinig over hoeveel armen er in een land zijn 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Welke 2 manieren gebruiken we om de welvaart van een land te meten?
1
Leg uit wat de BNP per hoofd inhoud .
1
wat is koopkracht
1
leg uit wat de formele sector is 
1
Page 1 of 33