Summary BuiteNLand 6 VWO

-
ISBN-10 9011111079 ISBN-13 9789011111073
500 Flashcards & Notes
82 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "BuiteNLand 6 VWO ". The author(s) of the book is/are Teunis Bloothoofd Geert van den Berg, Harrie Mennen, Hub Stohr (ICT ). The ISBN of the book is 9789011111073 or 9011111079. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - BuiteNLand 6 VWO

 • 1.1.1 Belang en diversiteit - Londen

 • Steden zijn knooppunten waar stromen van mensen, kapitaal, cultuur en informatie samenkomen. Grote steden herbergen tegenwoordig een bont gezelschap van etnische minderheden, arm en rijk, jong en oud, ingeburgerd en nieuwkomers. De vraag is steeds: leidt de diversiteit tot integratie of segregatie? In Londen gebeurt het allebei.

  Wat informatie over Londen als global city:
  • 8 miljoen inwoners
  • wereldspeler in de zakelijke en financiële dienstverlening
  • relatief lage dichtheid: 4500 inwoners per km2
  • veel stadsparken en tuinen
  • groot aantal immigranten: meest multiculturele stad van Europa
  • hét economische powerhouse van Groot-Brittannië
  • de verschillen in welvaart groeien
 • Beschrijf kort Londen als global city.
  Wat informatie over Londen als global city: 
  • 8 miljoen inwoners
  • wereldspeler in de zakelijke en financiële dienstverlening
  • relatief lage dichtheid: 4500 inwoners per km2
  • veel stadsparken en tuinen
  • groot aantal immigranten: meest multiculturele stad van Europa
  • hét economische powerhouse van Groot-Brittannië 
  • de verschillen in welvaart groeien
 • 1.1.2 Groei - Istanbul

 • Het groeitempo van global cities varieert. Je hebt het relatief rustige tempo van steden als Londen en Parijs, en de onstuimige groei van nieuwkomers als Shanghai, Mumbai en Istanbul

  Wat informatie over Istanbul als global city:
  • 10 miljoen inwoners (daar komen elk uur 18 inwoners bij, vooral migranten van het platteland)
  • economische en culturele hart van Turkije
  • grote industriële sector, maar ook een oprukkende dienstverlenende en toeristische sector
  • vroeger veel gecekundo's (krottenwijken), maar tegenwoordig meer oog voor stadsplanning
  • zakelijk en financieel centrum en een brug tussen Europa en Azië
 • Beschrijf kort Istanbul als global city.
  Het groeitempo van global cities varieert. Je hebt het relatief rustige tempo van steden als Londen en Parijs, en de onstuimige groei van nieuwkomers als Shanghai, Mumbai en Istanbul. Wat informatie over Istanbul als global city:
  • 10 miljoen inwoners (daar komen elk uur 18 inwoners bij, vooral migranten van het platteland)
  • economische en culturele hart van Turkije
  • grote industriële sector, maar ook een oprukkende dienstverlenende en toeristische sector
  • vroeger veel gecekundo's (krottenwijken), maar tegenwoordig meer oog voor stadsplanning
  • zakelijk en financieel centrum en een brug tussen Europa en Azië
 • 1.1.3 Vorm en geleding - Mumbai

 • Vorm en geleding zijn het DNA van de stad. Zij bepalen in sterke mate het verloop van de mobiliteit in de stad en hebben daarmee een grote invloed op het dagelijks ritme van de stedelingen

  Even wat informatie over Mumbai als global city:
  • de bevolking is de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld tot 18 miljoen inwoners
  • ruim de helft van de bevolking is onder de 20 jaar en de meerderheid komt van het platteland
  • hoge dichtheid: 34000 mensen per km2 (wat zorgt voor een enorm verkeersaanbod)
  • de helft van de stedelingen wonen in slums (sloppenwijken)
  • handels- en zakencentrum van India
 • Beschrijf kort Mumbai als global city.
  Mumbai als global city:
  • de bevolking is de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld tot 18 miljoen inwoners
  • ruim de helft van de bevolking is onder de 20 jaar en de meerderheid komt van het platteland
  • hoge dichtheid: 34000 mensen per km2 (wat zorgt voor een enorm verkeersaanbod)
  • de helft van de stedelingen wonen in slums (sloppenwijken)
  • handels- en zakencentrum van India
 • 1.2.1 Wereldsteden

 • Belangrijke knooppunten in de moderne netwerksamenleving zijn de wereldsteden. Zij vormen samen een stedelijk netwerk en zijn de ruggengraat van de wereldeconomie.

  Een wereldstad of metropool heeft een mondiale uitstraling en speelt een belangrijke rol op economisch, cultureel of politiek gebied. Je moet denken aan:
  • grote concentratie aan multinationale ondernemingen (mno's)
  • dicht netwerk van verbindingen (telecommunicatie, vliegverbindingen)
  • uitwisseling informatie en ideeën
  • veel financiële instellingen en een internationale beurs
  • oververtegenwoordiging van de internationale dienstverlening
  • broeinesten van creativiteit, ondernemingszin en sociale mobiliteit

  Wereldsteden zijn onderling uitstekend verbonden en hebben ook tal van verbindingen met steden op een lager schaalniveau via een hub en spoke-netwerk.

  Tokyo, Londen en New York vormen steevast de top drie wereldsteden. Elk van deze steden vormt een centrum in de triade die de wereldeconomie beheerst. Door de globalisering neemt de concurrentie uit de niet-westerse gebieden wel toe, denk aan steden als Singapore, Shanghai, São Paulo en Istanbul.
 • Wat is een wereldstad?
  Een wereldstad of metropool heeft een mondiale uitstraling en speelt een belangrijke rol op economisch, cultureel of politiek gebied.  Zij vormen samen een stedelijk netwerk en zijn de ruggengraat van de wereldeconomie.
 • Welke onderdelen vind je in een wereldstad?
  Bij een wereldstad moet je denken aan: 
  • grote concentratie aan multinationale ondernemingen (mno's)
  • dicht netwerk van verbindingen (telecommunicatie, vliegverbindingen)
  • uitwisseling informatie en ideeën
  • veel financiële instellingen en een internationale beurs
  • oververtegenwoordiging van de internationale dienstverlening
  • broeinesten van creativiteit, ondernemingszin en sociale mobiliteit
 • Wat is de functie van een hub en spokenetwerk?
  Wereldsteden zijn onderling uitstekend verbonden en hebben ook tal van verbindingen met steden op een lager schaalniveau via een hub en spokenetwerk. 
 • Welke drie steden vormen de top drie wereldsteden?
  Tokyo, Londen en New York vormen steevast de top drie wereldsteden. Elk van deze steden vormt een centrum in de triade die de wereldeconomie beheerst. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe komt het dat ongeveer de helft van de bevolking van Washington Afro-Amerikaan is?
 • Er is bij de toelating van migranten nooit onderscheid gemaakt naar ras of geloof.
 • De suburbanisatie is ook hier selectief. De rijkere, veelal blanke bevolking heeft de stad de rug toegekeerd en is in de suburbs gaan wonen. De arme, zwarte bevolking blijft achter in ZO van de stad.
Wat is clustering?
Concentratie van elkaar aanvullende bedrijven en instellingen waardoor er een omgeving ontstaat waar innovaties tot ontwikkeling kunnen komen.
Wat valt er op als je inzoomt op het platteland van Washington?
Je ziet dat het bestuurscentrum is van een machtig land. Meteen zie je de clustering op van politieke instellingen in NW van de stad. In een relatief klein gebied zitten hier grote internationale organisaties.
Wat is BosWash?
Een stedelijke zone die van Boston doorloopt tot Washington.
Wat versterkt de segregatie sterk?
Suburbs die veranderen in gated communities die voor één bepaalde doelgroep zijn
Hoe komt het dat de bevolkingsdichtheid in LA erg laag is voor een wereld stad?
Door grote bouwkavels en veel laagbouw
Waarom heeft LA geen echt centrum?
Door het gridpatroon van de autowegen. Ze verdelen de stad in blokken.
Wat is sociale polarisatie?
Proces waarbij de tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen steeds sterker worden en leiden tot oplopende spanningen en onenigheid
Wat ontstaat er vaak in een migrantennetwerk?
Schaduweconomie (informele sector) die gevormd wordt door etnische minderheden in grote steden. Deze schaduweconomie trekt nieuwe migranten aan.
Waar worden de meeste migranten opgevangen?
In een migrantennetwerk, die gevormd is door familie en streekgenoten.