Summary BuiteNLand 6 VWO

-
ISBN-10 9011111079 ISBN-13 9789011111073
464 Flashcards & Notes
80 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "BuiteNLand 6 VWO ". The author(s) of the book is/are Teunis Bloothoofd Geert van den Berg, Harrie Mennen, Hub Stohr (ICT ). The ISBN of the book is 9789011111073 or 9011111079. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - BuiteNLand 6 VWO

 • 1.1 Introductie: Global City

 • Mumbai is een dichtbevolkte stad die misschien een belangrijke global city kan worden.

 • wat is bla bla
  bla bla
 • Het belang van Londen zit niet in de omvang, maar in haar rol in het mondiale netwerk van wereldsteden.
 • ik typ nu even een stukje voor het idee 
 • Het belang van Londen zit niet in de omvang, maar in haar rol in het mondiale netwerk van wereldsteden.

 • Neemt het aantal mensen dat in steden woont toe?

 • Het belang van Londen zit niet in de omvang, maar in haar rol in het mondiale netwerk van wereldsteden.
 • Istanbul: 1/3 verdient nog de kost in de industrie, maar de dienstverlening rukt snel op. Ook toerisme is een belangrijke bron van inkomsten.
 • Istanbul is een snelgroeiende stad.

 • Mumbai: Gigantische verkeerstromen wurmen zich door een smalle corridor die van zuid naar noord over het schiereiland loopt. Langs deze verkeersaders en in de zompige moerassen aan de oostkant van de stad liggen uitgestrekte slums.
 • 1.1.1 Belang en diversiteit - Londen

 • Steden zijn knooppunten waar stromen van mensen, kapitaal, cultuur en informatie samenkomen. Grote steden herbergen tegenwoordig een bont gezelschap van etnische minderheden, arm en rijk, jong en oud, ingeburgerd en nieuwkomers. De vraag is steeds: leidt de diversiteit tot integratie of segregatie? In Londen gebeurt het allebei.

  Wat informatie over Londen als global city:
  • 8 miljoen inwoners
  • wereldspeler in de zakelijke en financiële dienstverlening
  • relatief lage dichtheid: 4500 inwoners per km2
  • veel stadsparken en tuinen
  • groot aantal immigranten: meest multiculturele stad van Europa
  • hét economische powerhouse van Groot-Brittannië
  • de verschillen in welvaart groeien
 • Beschrijf kort Londen als global city.
  Wat informatie over Londen als global city: 
  • 8 miljoen inwoners
  • wereldspeler in de zakelijke en financiële dienstverlening
  • relatief lage dichtheid: 4500 inwoners per km2
  • veel stadsparken en tuinen
  • groot aantal immigranten: meest multiculturele stad van Europa
  • hét economische powerhouse van Groot-Brittannië 
  • de verschillen in welvaart groeien
 • 1.1.2 Groei - Istanbul

 • Het groeitempo van global cities varieert. Je hebt het relatief rustige tempo van steden als Londen en Parijs, en de onstuimige groei van nieuwkomers als Shanghai, Mumbai en Istanbul

  Wat informatie over Istanbul als global city:
  • 10 miljoen inwoners (daar komen elk uur 18 inwoners bij, vooral migranten van het platteland)
  • economische en culturele hart van Turkije
  • grote industriële sector, maar ook een oprukkende dienstverlenende en toeristische sector
  • vroeger veel gecekundo's (krottenwijken), maar tegenwoordig meer oog voor stadsplanning
  • zakelijk en financieel centrum en een brug tussen Europa en Azië
 • Beschrijf kort Istanbul als global city.
  Het groeitempo van global cities varieert. Je hebt het relatief rustige tempo van steden als Londen en Parijs, en de onstuimige groei van nieuwkomers als Shanghai, Mumbai en Istanbul. Wat informatie over Istanbul als global city:
  • 10 miljoen inwoners (daar komen elk uur 18 inwoners bij, vooral migranten van het platteland)
  • economische en culturele hart van Turkije
  • grote industriële sector, maar ook een oprukkende dienstverlenende en toeristische sector
  • vroeger veel gecekundo's (krottenwijken), maar tegenwoordig meer oog voor stadsplanning
  • zakelijk en financieel centrum en een brug tussen Europa en Azië
 • 1.1.3 Vorm en geleding - Mumbai

 • Vorm en geleding zijn het DNA van de stad. Zij bepalen in sterke mate het verloop van de mobiliteit in de stad en hebben daarmee een grote invloed op het dagelijks ritme van de stedelingen

  Even wat informatie over Mumbai als global city:
  • de bevolking is de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld tot 18 miljoen inwoners
  • ruim de helft van de bevolking is onder de 20 jaar en de meerderheid komt van het platteland
  • hoge dichtheid: 34000 mensen per km2 (wat zorgt voor een enorm verkeersaanbod)
  • de helft van de stedelingen wonen in slums (sloppenwijken)
  • handels- en zakencentrum van India
 • Beschrijf kort Mumbai als global city.
  Mumbai als global city:
  • de bevolking is de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld tot 18 miljoen inwoners
  • ruim de helft van de bevolking is onder de 20 jaar en de meerderheid komt van het platteland
  • hoge dichtheid: 34000 mensen per km2 (wat zorgt voor een enorm verkeersaanbod)
  • de helft van de stedelingen wonen in slums (sloppenwijken)
  • handels- en zakencentrum van India
 • 1.2 Een wereld van steden

 • Wat hebben wereldsteden als functie in de samenleving?

  Het zijn belangrijke knooppunten.

 • In een wereldstad tref je de volgende punten:
  - een concentratie van hoofdkantoren van mno's
  - een dicht netwerk van verbindingen (vb. vliegverbindingen of telecommunicatie)
  - een intensieve uitwisseling van informatie en ideeën
  - een veelheid aan banken, andere financiele instellingen, en een beurs met een mondiale uitstraling
  -een oververtegenwoordiging van de internationale dienstverlening
 • Wat tref je in wereldsteden en metropolen? Benoem vijf dingen.

  • Hoofdkantoren mno's;
  • dicht netwerk van verbindingen;
  • intensieve uitwisseling van informatie en ideeën;
  • veel banken, andere financiële instellingen en een belangrijke beurs;
  • internationale dienstverlening.
 • Hub en spoke-netwerk: Wereldsteden (Hubs) die onderling uitstekend verbonden zijn hebben ook verbindingen met steden op een lager schaalniveau (Spokes). (vb. Atlanta is een Hub en staat in verbinding met Spokes als Jacksonville, Memphis en Indianapolis)
 • Via welk netwerk hebben wereldsteden verbindingen met steden op een lager schaalniveau?

   

  Hub en spokenetwerk.

 • Global cities top drie zijn Londen, New York en Tokyo. Als men kijkt vanaf het Zenit van de noordpool, zie je dat de drie steden zo gelegen zijn dat 24uurs economie vanuit hen kan worden aangestuurd.
 • Een wereldstad heeft meer dan 10 milj. inwoners. De snelle groei van megasteden kun je verklaren door:
  - de hoge natuurlijke groei (sterftecijfer lager dan op het platteland)
  - het hoge vestigingsoverschot
  - de uitbreiding van de stad (randsteden worden 'opgeslokt')
 • Wat zijn de belangrijkste verschillen in ligging en groei tussen wereldsteden en megasteden?
  Wereldsteden liggen in centrumlanden en groeien traag. Megasteden liggen in de (semi)periferie en groeien snel.
 • Black holes: 
  Black holes profiteren minimaal/niet van de economische groei die de globalisering teweegbrengt. Dit komt o.a. doordat:
  - de koopkracht van de stedelijke bevolking is laag en vormt geen interessante afzetmarkt (vb. Dhaka, India)
  - de steden liggen in een land met veel sociale en politieke onrust en worden door internationale investeerders te riskant ingeschat (vb. Khartoum, Soedan)
  - de nationale ideologie of politieke opvatting verzet zich tegen te veel invloed van de westerse liberale markteconomie (vb. Teheran, Iran)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.