Summary BuiteNLand

-
ISBN-10 9011099885 ISBN-13 9789011099883
411 Flashcards & Notes
42 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "BuiteNLand". The author(s) of the book is/are concept Geert van den Berg. The ISBN of the book is 9789011099883 or 9011099885. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - BuiteNLand

 • 1 bevolking

 • Waar vluchten ze voor?
  Om naar school te gaan om te werken en niet meer armoedige klusjes te doen
 • In welke gebieden leeft men veelal dicht op elkaar?

  In gebieden langs rivieren en de kust leeft men vaak dicht op elkaar

 • Migreren

  Verhuizen

 • Aantekening

 • Buitenlandse migratie

  Verhuizen naar het buitenland

 • Binnenlandse migratie 

  Verhuizen in het binnenland

 • Ecologische reden

  Wegens natuurrampen

 • Politieke reden

  Wegens oorlog

 • Economische reden

  Geen geld en werkeloos

   

 • sociale reden

  dat er famillie woont

   

   

   

   

 • pushfactor

  een ding waarom je weg wil en naar een ander land vertrekt

 • pullfactor

  een ding wat je aantrekt om ergens heen te gaan

   

 • bevolkingsdichtheid

   het gemiddeld aantal inwoners per vierkante kilometer in een gebied of land

 • bevolkingsgrafiek

  gekanteld staafdiagram waarin je per leeftijdsgroep van vijf jaar het aantal mannen of vrouwen kunt aflezen

 • bevolkingsgroei 

  groei van bevolking of land

 • bevolingsspreiding

  de manier waarop de bevolking over een gebied verdeeld is

 • geboortecijfer

  gemiddeld aantal geboortes per 1000 inwoners

 • natuurlijke bevolkingsgroei

  er worden meer mensen geboren dan dat er sterven

   

 • zuid-noordmigratie

  migratie van de armere landen naar rijke landen

 • welke landen vluchten ze meestal

  landen in het noorden

   

 • 1.2 waar zit iedereen

 • dichtbevolkt
  veel mensen
 • wat is bevolkingsdichtheid
  het gemiddeld aantal inwoners per vierkante kilometer in een gebied of land
 • In welke gebieden leeft men dicht op elkaar?

  In gebieden langs de kust en langs rivieren.

 • dunbevolkt
  weinig  mensen
 • wat is een bevolkingsgrafiek
  gekanteld staafdiagram waarin je per leeftijdsgroep van vijf jaar het aantal mannen of vrouwen kunt aflezen
 • Waar wonen nauwelijks mensen?

  In gebergten, tropische regenwouden en Arctische streken.

 • emigratie
  je land verlaten om je in een ander lan te vestigen
 • Hoe noem je de manier waarop de bevolking over een gebied verdeeld is?

  Bevolkingsspreiding

 • Wat wordt er met bevolkingsdichtheid bedoeld?

  Het gemiddelde aantal inwoners per vierkante kilometer in een land of gebied.

 • Hoe bereken je bevolkingdichtheid?

   

  Het aantal inwoners delen door  het aantal vierkante kilometers.

 • Hoe komt het dat er in China te weinig vrouwen zijn?

  In China geldt de 1-kind politiek. Men geeft vaak de voorkeur aan een jongen. Meisjes worden soms geaborteerd.

 • Wat is bevolkingsopbouw?

  Hoeveel mensen in een bepaalde leeftijdsgroep zitten en hoeveel daarvan man of vrouw zijn.

 • Wat is een bevolkingsgrafiek?

  Een grafiek waarmee je in een oogopslag kunt zien hoe de bevolkingsopbouw eruit ziet.

 • Wat is een bevolkingspiramide?

  Dat is een bevolkingsgrafiek die de bevolingsopbouw weergeeft

 • Welke informatie heb je nodig om een bevolkingsgrafiek te kunnen tekenen?

  Je moet weten hoeveel mensen er in elke leeftijdsgroep van telkens vijf of tien jaar zitten. Zo'n groep heet een cohort.

 • Wat is een cohort?

  Een cohort is een leeftijdsgroep van telkens vijf of tien jaar.

 • Hoe teken je een bevolingsgrafiek?

  Voor elke cohort teken je een balk en deze stapel je op.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.