Summary BuiteNLand.

-
ISBN-10 9011101286 ISBN-13 9789011101289
745 Flashcards & Notes
57 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • BuiteNLand.
 • Adwin Bosschaart concept Geert van den Berg Geert van den Berg ICT Hub Stohr
 • 9789011101289 or 9011101286
 • 2e dr.

Summary - BuiteNLand.

 • 1.2 Welvaart

 • wat is de meest gebruikte maat

  bnp

 • waar staat bnp voor 
  bruto nationaal product per hoofd
 • alles wat in een jaar verdiend wordt gedeeld door het aantal inwoners bnp
 • wat is koop kracht
  hoeveel je voor een dollar in een land kunt kopen
 • wat is de formele sector
  salaris waar je belasting over moet betalen waar de gemeente zicht op heeft
 • informal sector 
  salaris waar geen belasting over wordt betaald illegaal de gemeente heeft er geen zigt over denk aan bijv straten maker of schoonmaker
 • wat is de beroepsbevolking
  alle mensen die tegen betaling werken plus de werklozen
 • tertiaire of dienstsector
 • wat zijn centrum landen
  de meest ontwikkelde landen zoals singapore de vs en nederland ze bevolking zeer productief verdient veel gebruiken moderne machines
 • wat zijn semi periferie landen
  landen die al een eind op weg zijn in hun otwikkeling zoals zuid korea brazilie en china
 • wat is periferie 
  deze wordt gevormd door een grote groep arme landen waar landbouw belangrijkste bron van inkomen is armste landen in de wereld meeste van die landen liggen in afrika
 • arme landen derde wereld landen ontwikkelings landen
 • 1.3 Welzijn

 • wat is welzijn 
  de levensomstandigheden van mensen
 • hoe meet je welzijn , waar kijk je dan naar en wat houdt het in
  1 levensverwachting dankijk je naar hoe oud mensen gemiddeld worden dit hangt af van van hygiene de gezondheidszorg en de voedselsituatie
  2koopkracht
  3 alfebetiserings graad hier aan kun je zien hoeveel mensen kunnen lezen en schrijven
  dit vormt samen het vn welzijn index
 • wat is sociale ongelijkheid
  grote verschillen in welvaart tussen groepen mensen
 • hoe heet het als er tussen gebiede grote verschillen zijn in welvaart
  regionale ongelijkheid
 • 1.4 de wereld word een dorp

 • wat is globalisering?

  proces waarbij gebieden wereldwijd steeds meer met elkaar verbonden worden op een aantal terreinen.

 • wat zijn communicatiemiddelen?

  middelen om informatie uit te wisselen.

 • wat zijn de BRIC-landen?

  Brazilie, Rusland, India en China ; 4 landen uit de semiperiferie met een snelle economische ontwikkeling.

 • 1.7 Waarin een klein land groot kan zijn

 • Wat zijn lagelonenlanden?

  Land in de (semi) periferie waar de lonen veel lager zijn dan in de centrumlanden.

  Zij vormen een aantrekkelijk vestigingsgebied voor arbeidsintensieve bedrijven.

 • in welk opzicht is nederland groot
  economisch gezien
 • nederland heeft een van de grootste zeehavens ter wereld
 • dat nederland zich tot dienstenmaatschappij heef ontwikkeld is een teken van hoge ontwikkeling
 • wat geeft een handelsbalans aan
  een overzicht van de waarde van de goederen die je invoert en die je uitvoert
 • Welke 2 mainports heeft Nederland?

   Haven: Rotterdam- Europoort

  Vliegveld: Schiphol- Amsterdam

 • Wat is een mainport?
  Haven of vliegveld dat een belangrijke rol speelt in het internationale vervoer.
 • Wat is een positieve handelsbalans?
  Een land dat voor meer geld uitvoert dan invoert, heeft een positieve handelsbalans.
 • wat is een arbeids intensief bedrijf
  een bedrijf die veel mensen in dienst heeft om een product te maken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • buiteNLand
 • Adwin Bosschaart
 • or
 • 2009

Summary - buiteNLand

 • 1.1 welvaart

 • Welke 2 manieren gebruiken we om de welvaart van een land te meten?

  bnp per hoofd en de sectoren :periferie , semiperiferie , tertiare sector.

 • Leg uit wat de BNP per hoofd inhoud .

  alles wat er in een jaar verdient wordt gedeeld door het aantal inwoners 

 • wat is koopkracht

  hoeveel je in een land kan kopen voor een dollar

 • leg uit wat de formele sector is 

  het officiële deel van de economie. De activiteiten in de formele sector vind je terug in de statistieken van de overheid.

 • wat is informele sector 

  het niet-officiele deel van de economie , ook wel 'scharreleconomie genoemd 

  wordt meestal niet geregistreerd bij de statistieken van de regering.

 • hoe komst het dat arme landen een hele lage bnp score hebbenb

  door dat de meeste opbrengsten niet worden geregistreerd bij de regering

  dus ook heel weinig verdient word volgens de statestieken.

 • wat is de beroepsbevolking 

  alle  mensen die tegen betaling werken plus de werklozen.

 • hoe worden de beroepen verdeeld

  het werk dat mensen doen wordt verdeeld in drie sectoren:

  de beroepen in de landbouw en visserij ( primaire )

  de beroepen in de industrie (secundaire)

  de beroepen in de diensten sector ( tertiaire)

 • hoe wordt de welvaart verdeeld 

  - centrumlanden : landen  die het meest ontwikkeld zijn (VS,NL)

  -Semiperiferie : zijn landen die al ver zijn met hun ontwikkeling en blijven groeien (Brazilië, China)

  -periferie : arme landen die leven van landbouw en niet zo ver zijn met hun ontwikkeling( meestal in afrika)

 • wanneer spreken we van ontwikkelingslanden ?

  landen die niet horen tot de rijke geindrustraliseerde landen 

 • 1.2 welzijn

 • wat is welzijn 

  de leefomstandigheden van de mensen 

 • wat is levensverwachting ?

  hoe oud gemiddeld mensen worden 

 • wat is kindersterfte ?

  percentage sterfgevallen onder kinderen vanaf het eerste jaar na de geboorte tot 5 jaar.

 • wat is de alfabetiseringsgraad 

  hieraan kun je zien hoeveel mensen kunnen schrijven en lezen.

 • wat is de VN - welzijnsindex

  hiermee meet je hoe het welzijn in een land er voor staat 

 • wat is sociale ongelijkheid 

  grote verschillen in welvaart tussen groepen mensen 

 • wat is regionale ongelijkheid ?

  grote verschillen in welvaart tussen grote gebieden 

 • Waarom worden mensen in armere landen gemiddeld jonger dan mensen in rijke landen?

  slechte hygiëne, slechte voedsel situatie , veel kindersterfte

 • waarom zijn er in arme landen meer analfabeten dan in rijkere landen ?

  - de kinderen moeten op vroege leeftijd werken 

  -weinig onderwijsvoorzieningen  

 • wat is het probleem van bnp/hoofd ?

  het is een gemiddeld getal , het zegt weinig over hoeveel armen er in een land zijn 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • BuiteNLand.
 • Adwin Bosschaart concept Geert van den Berg Geert van den Berg ICT Hub Stohr
 • 9789011073265 or 9011073266
 • 1e dr.

Summary - BuiteNLand.

 • 1 Wereld: Globalisering

 • Waarom worden volksgebieden platgelegd in Shanhai?

  Om nieuw gebied te creëren voor de industrie 

 • Shanghai heeft pas sinds 15 jaar (wereld) industie

 • lukt niet om verder in programma te komen met google chrome is dit geen probleem.

   

 • 1.1 De draak wordt een Aziatische tijger?

 • Wat is de draak?

  China

 • Wat is een Aziatische tijger?

  Landen in Azië die een snelle ontwikkeling doormaken

 • 1.2 Globalisering, one world?

 • Wat is globalisering / mondialisering? 

  het proces waarbij de verwevenheid tussen gebieden en samenlevingen op aarde toeneemt. 

 • Wat houdt globalisering in?
  Het proces waarbij de verwevenheid tussen gebieden en samenlevingen op aarde toeneemt.
 • dmdmmdmd
  sssssss
 • Globalisering/mondialisering=het proces waarbij de verwevenheid tussen gebieden en de samenleving op aarde toeneemt. Gevolg: de aarde wordt kleiner

  Globalisering heeft invloed op de inrichting en de functie van de gebieden. Bv.: in Duitsland eten ze net zo vaak Chinees als zuurkool met worst
 • Globalisering heeft invloed op gebieden, op wat?

  inrichting en funtie

 • Wat vormde de motor achter de ontwikkeling van de globalisering sinds 1980?
  De opkomst van de multinationals, het wegvallen van handelsbelemmeringen en de snelle ontwikkeling van de transport- en informatietechnologie. 
 • halllo ik ben sebje
 • Globalisering is geen nieuw begrip voor ons. In de 16e eeuw bestond het al toen ontdekkingsreizigers de wereld gingen ontdekken en daardoor spullen meebrachten uit ontdekte landen

  Na 1980 ontstond er een stroomversnelling die gekenmerkt wordt door 3 factoren:

  1) De opkomst van de multinationals(Microsoft, Apple etc.)

  2) Wegvallen van de handelsbelemmeringen(=liberalisering)

  3) Snelle opkomst van de transport en informatietechnologie

 • De motor achter globalisering word gevormd door 3 dingen, welke 3?

  - de opkomst van multinationals

  - het wegvallen van handelsbelemmeringen 

  - de snelle ontwikkeling van de transport- en informatie technologie

 • Waarom spreken we van fast world en slow world?
  Fast staat voor snelle ontwikkelingen, slow voor langzaam. De langzaam ontwikkelende landen komen enorm achter te liggen, en kunnen de fast world niet meer bijbenen. 
 • wat is lekker
  sebas
 • Globalisering kent 4 dimensies met zijn eigen ontwikkeling daarbij

  1) Economische ontwikkeling:kleding komt uit arme landen

  2) Sociale ontwikkeling:via internet en telefoon bereik je iemand aan de andere kant van de wereld

  3) Politieke ontwikkeling: onder druk van de VN of andere bondgenoten gaan er Nederlandse soldaten naar bijv. Afghanistan

  4) Culturele ontwikkeling: in alle hoeken van de wereld wordt er naar Amerikaanse films gekeken

 • Waar speeld globalisering zich het meest?

  Noord-Amerika (vs), de EU en Oost-Azië (japan).

 • Waar speelt globalisering het meest?

  Noord-Amerika (vs), de EU en Oost-Azië (japan).

 • Wat houdt fragmentarische modernisering in?
  Wanneer sommige gebieden of sectoren van de economie modern-westers zijn en andere niet.
 • Niet overal op de wereld wordt meegedaan aan verwevenheid. Globalisering speelt zich vooral af in de 3 economische kerngebieden:
  * Noord-Amerika
  * Europa
  * Oost-Azië(vooral Japan)

  Fast world= de kerngebieden bestaan vaak uit grote steden met veel welvaart. De inwoners zijn door hun wijze van produceren, consumeren, vakantie vieren en informatie verschaffen sterk verbonden met de moderne wereld

  Slow world= hier woont 80% van de wereldbevolking. Hun deelname aan de wereldeconomie is er amper. Hun zwakke, traditionele economie heeft geen schijn op de internationale markt. Kenmerken: zwakke, traditionele economie en handelsbarrière uit de fast world

  Fragmentarische modernisering wanneer sommige gebieden in een land welvaart hebben en meedoen met de westerse economie terwijl in andere gebieden dat niet zo is

 • Wat is de fast world en wat is de slow world?

  Fast world s het deel van de wereld dat sterk betrokken is bij mondiale processen die samenhangen met globalisering en de slow world is het tegenovergestelde en lijden onder de fast world. 

   

 • Landen kunnen we indelen in 3 groepen:

  Centrum: rijke westerse landen

  Semiperiferie: de landen die de laatste 20 jaar een flinke groei hebben gehad

  Periferie: de armste landen

 • Wat is fragmentarische modernisering?

  Proces waarbij de modernisering maar in bepaalde gebieden  of sectoren van de economie doordringt. Dan krijg je bijvoorbeeld een gebied met moderne, grootschalige landbouw tegenover een gebied met kleinschalige, traditionele landbouw. 

 • Bij wat voor landen kom fragmentarische modernisering voor?

  Landen in ontwikkeling. 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

waarom is consuminderen bij mensen niet populair 
omdat je dan een stuk(je) welvaart moet inleveren vliegtuig gaat sneller dan paard en koets
waarom zijn benzine kerosine aardolie aardgas en steenkool geen duurzame vormen van energie
ze vervuilen en raken op de langertermijn uitgeput
waarom sla je drie vliegen in een klap als je recycled
de grondstoffen die je nodig hebt raken minder snel op er is minder energie nodig om het te maken en er ontstaat minder afval 
wat is de enige manier om het systeem aarde op langere termijn in evenwicht te houden 
internationaal beheer
waardoor word onze milieu erg overbelast
bio industrie mest veevoer 
waardoor wordt het millie van  nederland nog erger overbelast
omdat we erg veel uit andere gebieden importeren en het afval daarvan is  schadelijk
hoe komt het dat nederland een grote draagkracht heeft
hij koopt als het ware van andere gebieden
wat bedoelen ze met publieke ruimte?
dat deel van de wijk of stad dat voor iedereen toegangelijk is.
(speeltuinen, voetbalveldjes, betere straatverlichting. buurthuizen,cafés en buurtwinkels krijgen ondersteuning. politiepost etc)
wat wordt er bedoelt met segregatie?
het gescheiden wonen van verschillende bevolkingsgroepen in een stad.
wat bedoelen ze met compacte stad?
gebruik de stedelijke ruimte zo goed mogelijk en spaar de open ruimte buiten de stad.