Summary BuiteNLand

-
ISBN-10 9011101294 ISBN-13 9789011101296
1556 Flashcards & Notes
178 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "BuiteNLand". The author(s) of the book is/are concept Geert van den Berg. The ISBN of the book is 9789011101296 or 9011101294. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - BuiteNLand

 • 1 meera Bamboemeisje uit mumbai.

 • hoe heete het meisje uit mumbai dat meubels van bamboe maakt?
  Meera
 • Wat vind meera ervan dat ze in een krottenwijk wonen?
  Ze vindt het wel spannend, soms lijkt het net een actie film!
 • 1.1 Drogma, sterspeler in Londen

 • Koopkracht = hoeveel je in 1 land kunt kopen voor 1 dollar
 • 1.2 Welvaart

 • Meten van de welvaart

  1. Bruto nationaal product per hooft van de bevolking per jaar (bnp) -> alles wat in een jaar in een land wordt verdiend gedeeld door het aantal inwoners - echte verschillen kleiner dan BNP aangeeft omdat:
   • koopkracht (=hoeveel je voor 1 dollar in een land kunt kopen) een betere vergelijking geeft.
   • de informele sector (=scharreleconomie) niet officieel geregistreerd is.
  2. Verdeling van de beroepsbevolking (=alle mensen in loondienst en de werklozen) over de sectoren:
   • primair: landbouw en visserij
   • secundair: industrie
   • tertiair: diensten 

   

  Verdeling van de welvaart

  Centrumlanden

  • meest ontwikkelde landen
  • hoge productiviteit dankzij machines en moderne technieken
  • hoge inkomens
  • veel mensen werken in de tertiaire sector
  • belangrijke rol in de wereldhandel

   

  Semiperiferie

  • landen in ontwikkeling
  • primaire sector neemt af, secundaire sector is sterk, tertiaire sector groeit
  • aandeel in de wereldhandel groeit

   

  Periferie

  • onderontwikkelde landen - arme landen - ontwikkelingslanden - De Derde Wereld
  • primaire sector het grootst
  • lage inkomens
  • kleine rol in de wereldhandel

   </p</p</p</p

 • Verdeling van de beroepsbevolking (= alle mensen in loondienst en de werklozen) over de sectoren:

  • primair: landbouw en visserij
  • secundair: industrie
  • tertiair: diensten 

  Verdeling van de welvaart

  Centrumlanden

  • meest ontwikkelde landen
  • hoge productiviteit dankzij machines en moderne technieken
  • hoge inkomens
  • veel mensen werken in de tertiaire sector
  • belangrijke rol in de wereldhandel

  Semiperiferie

  • landen in ontwikkeling
  • primaire sector neemt af, secundaire sector is sterk, tertiaire sector groeit
  • aandeel in de wereldhandel groeit

  Periferie

  • onderontwikkelde landen - arme landen - ontwikkelingslanden - De Derde Wereld
  • primaire sector het grootst
  • lage inkomens
  • kleine rol in de wereldhandel

   

 • Meten van welvaart
  Bruto nationaal product per hoofd (bnp/hoofd)
 • Noem de vier kenmerken van een stad

  - een bepaalde per land verschillende omvang.

  - een hoge bebouwingsdichtheid in vergelijking met het omringende gebied.

  - een beroepsbevolking die uitsluitend in de secundaire en tertiare sector werkt.

  - een hoog aantal functies voor het gebied buiten de stad

                                                                                                                                                

 • Hoe kan je welvaart meten?

  BNP/hoofd

  verdeling van de beroepsbevolking

 • leg de betekenis van welzijn uit.

  de levensomstandigheden van mensen, ook wel de maatschappelijke welvaart.

 • Wat is bnp/hoofd?

  Alles wat in een jaar in een land wordt verdiend gedeeld door het aantal inwoners.

   

 • hoeveel manieren zijn er om de welvaart van een land te meten?

  2 manieren

 • Waar zijn de rijke en waar zijn de arme gebieden?

  De rijken in het noorden, arm in het zuiden

 • wat is de definitie van beroepsbevolking?

  alle mensen die tegen betaling werken plus de werk-lozen

 • Wat is de broepsbevolking?
  Dat zijn alle mensen die werken tegen betaling en werkeloos zijn.
 • Noem 2 manieren waarmee je welvaart van een land kunt meten?
  1. bruto nationaal product per hoofd(bnp/hoofd)
  2. verdeling van de beroepsbevolking
 • koopkracht = hoeveel je in een land kunt kopen voor 1 dolla
 • Begrippen

  Bruto nationaal product per hoofd (bnp/hoofd) = alles wat in een jaar in een land verdiend wordt, gedeeld door het aantal inwoners.

  Koopkracht = hoeveel je in een land kunt kopen voor één dollar.

  Formele sector = het officiële deel van de economie, de activiteiten in de formele sector vind je terug in de statistieken van de overheid.

  Informele sector = het niet-officiële deel van de economie, ook wel 'scharreleconomie' genoemd, de activiteiten van deze sector komen meestal niet in de statistieken van de overheid terecht.

  Beroepsbevolking = alle mensen die tegen betalen werken, plus de werklozen.

  Tertiaire sector = beroepen bij kantoren, banken, winkels, de overheid; beroepen in de dienstverlening.

  Secundaire sector = beroepen in de industrie en in de bouw.

  Primaire sector = beroepen in de landbouw, visserij en mijnbouw.

  Centrumlanden = meest ontwikkelde landen.

  Semiperiferie = landen die zich sterk aan het ontwikkelen zijn.

  Periferie = de armste landen, die nog sterk agrarisch zijn en vooral grondstoffen uitvoeren.

  Ontwikkelingslanden = landen die niet horen tot de rijke geïndustrialiseerde landen.</p

 • Wanneer is een stad een megastad?

  Als er meer dan tien miljoen mensen wonen.
 • waardoor kan het bnp afwijken?

  doordat mensen in de informele sector werken

 • wat is de levensverwachting van mali?

  rond de 45 jaar de levensverwachting is de gemiddelde levensduur van alle mensen in een land

 • welke manieren zijn er om de welvaart van een land te meten?

  1. Het bruto nationaal product per hoofd.
  2. en de verdeling van beroepsbevolking.
 • Wat is een veelgebruikte manier om de welvaart van een land te meten?

  Het bnp/hoofd, bruto nationaal product.

 • in welke drie zones verdelen wij de welvaartsniveaus op de wereld? waar bestaan deze uit?

   

  1. de centrumlanden, de meest ontwikkelde landen: VS, Europa, Australië, Japan en Singapore
  2. semiperiferie, economische groeiers: Zuid-Korea, China, Brazilie
  3. periferie, armste landen: Afrika ten Zuiden van Sahara
 • A. wat is de formele sector?
  B. wat is de informele sector?
  A. landen waar in alles aan het bnp/hooft word opgegeven.
  B. landen waar niet alles aan het bnp/hooft word opgegeven

 • Wat is een wereldstad?
  Een grote stad die voor een deel van de wereld belangrijk is op het gebied van economie, politiek en cultuur.
 • waaruit bestaat de beroepsbevolking?

  alle mensen die tegen betaling werken en werklozen

 • waardoor is de levensverwachting in mali zo laag en wat houd dit in?

  door de hoge kindersterfte, dit betekent dat er erg veel kinderen sterven dit haalt het gemiddelde erg omlaag.

 • Wat is koopkracht?

  Hoeveel je in een land kunt kopen voor 1 dollar.

 • wat is het bruto nationaal product per hoofd?

  alles wat in een jaar in een land verdiend word gedeeld door het aantal inwoners. voor vergelijking word het bnp uitgedrukt in dollars of in euro's.

 • Wat is het bruto nationaal product?

  Alles wat in een jaar in het land verdiend, gedeeld door het aantal mensen dat er wonen

 • wat kun je vertellen over het verschil in welvaart tussen de centrumlanden en de periferie?

  in de centrumlanden is de waarde van de productie per hoofd van de bevolking hoog, hoge inkomens, veel dienstensector, grote rol in de wereldhandel

  in de periferie wordt voornamelijk geld verdient in de landbouw, lage inkomens, kleine rol in de wereldhandel

 • wat is koopkracht?
  Wat je kan kopen in één land voor een dollar.
 • Wat is een hoofdstad?
  Een hoofstad is de belangrijkste stad in een land
 • in welke sectoren kan je de beroepsbevolking verdelen?

  primaire(landbouw)

  secundaire(industrie)

  tertiare(diensten)

 • wat kun je aflezen van de alfabetiseringsgraad?

  hoeveel mensen kunnen lezen en schrijven in een land.

 • Wat is de formele sector?

  Het officiële deel van de economie.

 • waarom zijn de verschillen van het bnp/hoofd in het echt veel kleiner?

  • koopkracht: Hoeveel je voor 1 dollar in een land kunt kopen.
  • formele sector: het officiële deel van de economie, de activiteiten in de formele sector vind je terug in de statistieken van de overheid.
 • waar gebruiken we de term ontwikkelingslanden voor? en waarom is dit niet helemaal juist? hoe noemen we ze ook wel eens?

   

  voor de arme landen

  omdat het moeilijk is te zeggen of een land ontwikkeld is, klinkt een beetje of ze daar dom zijn

  derdewereldlanden

 • wat is het bruto nationaal product?
  Dat is alles wat in een jaar in een land verdient word

 • Wat is een stedelijk netwerk?
  Een groep van steden in een land die op tal van tereinen verbonden zijn.
 • welke soort landen zijn er als je ze op economisch gebied indeeld?

  centrumlanden

  semi-periferie

  periferie

 • wat is de verzamelnaam van alle bovenstaande flaschcards?

  de VN welzijnsindex.

 • Wat is de informele sector?

   

  Het niet officiële deel van de economie.

 • Wat is de ''formele sector''?

  Al het verdiende geld dat wordt aangegeven bij de belasting

   

 • wat is welzijn?

  de maatschappelijke welvaart, de omstandigheden van de mensen

 • noem 2 manieren om de welvaart in een land te meten.
  1.) Bruto nationaal product per hooft.
  2.) De verdeling van de beroepsbevolking.

 • Wat is een primate city?
  Een megastad in een land waarvan de tweede stad vele malen kleiner is.
 • hoe noem je onontwikkelde landen?

  ontwikkelingslanden

 • wat is sociale ongelijkheid ?

  grote verschillen tussen groepen mensen.

 • Wat is de beroepsbevolking?

  Alle mensen die tegen betaling werken, plus de werklozen.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.