Summary BuiteNLand ak 1 havo /vwo

-
1593 Flashcards & Notes
136 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "BuiteNLand ak 1 havo /vwo". The author(s) of the book is/are Geert van den Berg. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - BuiteNLand ak 1 havo /vwo

 • 2.7 Een gematigd zeeklimaat

 • Wat is de gemiddelde zomertemperatuur in Nederland?
  17 graden

 • Wat is de gemiddelde wintertemperatuur in Nederland
  2 graden

 • Hebben landen die op dezelfde breedtegraad zijn gelegen als Nederland hetzelfde klimaat
  Nee

 • Waarom hebben landen die opdezelfde breedte liggen niet hetzelfde klimaat
  Het klimaat is afhankelijk van de afstand tot de zee

 • Wat warmt sneller op land of water
  land

 • wat koelt sneller af land of water?
  land

 • Wat is aanlandige wind?
  Wind die van zee naar land waait.

 • Welke invloed heeft aanlandige wind op de temperatuur?
  In de winter opwarmend in de zomer afkoelend

 • Wat is aflandige wind
  Wind die van land naar zee waait

 • Welke invloed heeft aflandige wind op de temperatuur?
  In de zomer opwarmend in de winter afkoelend

 • Heeft de windrichting invloed op het klimaat in Nederland?
  Ja aflandig droog en koud (winter) warm (zomer) aanlandig vochtig en (warm (winter) koud (zomer)

 • Wanneer is de kans op een elfstedentocht het grootst?
  In de winter met aflandige wind.
 • Wat is een gematigd zeeklimaat?
  Een klimaat op gematigde breedte dat wordt beinvloed door de zee dat wordt gekenmerkt door koele zomers (gemiddels 17 graden) en warme winters (gemiddels 2 graden).

 • Wat voor klimaat heeft Nederland?
  Gematigd zeeklimaat.
 • 2.8 Weer en klimaat in Nederland

 • Wat is de gemiddelde jaartemperatuur in januari in Nederland?
  1, 5 graden

 • Wat is klimaatverandering
  Als gemeten over een langere tijd de temperatuur of neerslag verandert.

 • Is in Nederland sprake van klimaatverandering?
  Ja het lijkt erop dat het gemiddeld warmer is geworden en meer en heftiger regen valt.

 • Zijn er klimaatverschillen in Nederland
  Ja soms is het warmer in het zuiden dan in het noorden en in het noorden valt minder regen danb in het zuiden

 • Waarom valt er meer neerslag in het zuiden dan in het noorden?
  Door relief (heuvels)  en het soort ondergrond (klei of zand)

 • Waarom is het warmer in het zuiden dan in het noorden?
  Het noorden ligt op een hogere breedte.
 • Wat is smog?

  Opeenhoping van luchtverontreiniging wanneer het windstil is

 • Hoe ontstaat smog?
  Door uitlaatgassen van auto's en fabrieken als het windstil en zonnig is.

 • Wat zijn de voordelen van een gematigd zeeklimaat
  Niet te warm of te koud, niet te droog en weinig smog.

 • Waardoor wordt het klimaatverschil tussen west en oost Nederland veroorzaakt?
  De afstand tot de zee

 • Wat is breedteligging?
  De geografische ligging van een plaats ten opzichte van de evenaar uitgedrukt in graden.

 • Wat is de gemiddelde temperatuur?
  Temperatuur die wordt berekend uit de minimum en maximumtemperatuur op 1 dag.

 • Wat is de maximumtemperatuur?
  De hoogste temperatuur die overdag wordt gemeten.

 • Wat is de minimumtemperatuur?
  De laagste temperatuur die op een dag wordt gemeten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

In welke drie groepen kun je cultuurelementen indelen?
 1. dingen die te maken hebben met je verstand, zoals taal en godsdienst
 2. dingen die te maken hebben met hoe je met elkaar samenleeft, zoals wetten, familiebanden en opvoeding
 3. de zichtbare dingen in een land zoals kleding, voedsel, gebouwen en alle kunstvormen
Wat is segregatie?
Mensen met verschillende culturen die apart van elkaar wonen in verschillende wijken.
cultuurvermenging
elementen van de verschillende culturen worden door elkaar gebruikt
westerse wereld
de culturen van Europa, noord-Amerika en Oceanië
regionale verschillen
de (culturele) verschillen tussen gebieden in één land
multiculturele samenleving
land waar meerdere culturen naast elkaar leven
kolonie
een land dat overheerst wordt door een ander land
islamitische wereld
cultuurgebied waarin het grootste deel van de bevolking islamitisch is
cultuurgebieden
gebieden in de wereld waar de culturen sterk op elkaar lijken
cultuurelementen
het soort dingen waaraan je een cultuur kunt herkennen