Summary buiteNLand ak 2 havo/vwo

-
191 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "buiteNLand ak 2 havo/vwo". The author(s) of the book is/are adwin bosschaart. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - buiteNLand ak 2 havo/vwo

 • 1.2 WELVAART

 • Wat is het bruto nationaal product per hoofd (bnp/hoofd)?

  Alles wat in een jaar in een land verdiend wordt, gedeeld door het aantal inwoners.

 • Wat is koopkracht?

  koopkracht is hoeveel je in een land kunt kopen voor één dollar.

 • Wat is de formele sector?

  Het officiële deel van de economie. De activiteiten in de formele sector vind je terug in de statistieken van de overheid.

 • Wat is de informele sector?

  Het niet-officiële deel van de economie, ook wel 'scharreleconomie' genoemd. De activiteiten van deze sector komen meestal niet in de statistieken van de overheid terecht.

 • Wat is de beroepsbevolking?

  Alle mensen die tegen betaling werken , plus de werklozen.

 • Wat is de Tertiaire sector?

  Beroepen bij kantoren, banken, winkels en de overheid; beroepen in de dienstverlening. Het wordt ook wel de dienstensector genoemd.

 • Wat is semiperiferie?

  Landen die zich sterk aan het ontwikkelen zijn.

 • wat is periferie?

  De armste landen, die nog sterk agrarisch zijn en vooral grondstoffen uitvoeren.

 •  

  Wat zijn de centrumlanden?

  De meest ontwikkelde landen, zoals Singapore, de Verenigde Staten en Nederland.

 • Wat zijn ontwikkelingslanden?

  Landen die niet horen tot de rijke geindustrailiseerde landen.

 • Wat is de primaire sector?

  Hier werken de mensen in de landbouw, mijnbouw en visserij.

 • Wat is de secundaire sector?

  Hier werken de mensen in de industrie, de ambacht en de bouw.

 • 1.3 WELZIJN

 • Wat is welzijn?

  De rijkdom van een land gemeten op basis van levensomstandigheden, bijvoorbeeld gezondheid, scholing, voedsel. Ook wel maatschappelijke welvaart genoemd.

 • Wat is levensverwachting?

  Geeft aan hoe oud mensen gemiddeld worden. Dit hangt sterk samen met de hygiëne, de gezondheidszorg en de voedselsituatie in een land.

 • Wat is de kindersterfte?

  Percentage sterfgevallen onder kinderen vanaf het eerste jaar na de geboorte tot 5 jaar.

 • Wat is de alfabetiseringsraad?

  Geeft aan hoeveel procent van de bevolking kan lezen en schrijven.

 • Wat is de VN-welzijnsindex?

  Een aanwijzing voor het welzijn in een land. Je let dan op de koopkracht, de levensverwachting en de alfabetiseringsgraad van de bevolking.

 • Wat is sociale ongelijkheid?

  Grote verschillen in inkomen tussen groepen mensen.

 • Wat is regionale ongelijkheid?

  Grote, ongewenste, verschillen in ontwikkelingsgraad binnen één land.

 • Waardoor is een groot deel van de bevolking in arme landen analfabeet?

  De kinderen moeten al vroeg meewerken. Ze verlaten de school na een paar jaar en lezen en schrijven daarna bijna niet meer. En er zijn te weinig onderwijsvoorzieningen, vooral op het platteland.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.