Summary buiteNLand ak 2 vwo

-
530 Flashcards & Notes
43 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "buiteNLand ak 2 vwo". The author(s) of the book is/are Adwin Bosschaart. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - buiteNLand ak 2 vwo

 • 1.2 Welvaart

 • bnp/hoofd
  Alles wat in een jaar in een land verdiend wordt, gedeeld door het aantal inwoners.
 • beroepsbevolking
  Alle mensen die tegen betaling werken, plus alle werklozen.
 • ontwikkelingslanden
  Landen die niet horen tot de rijke geïndustrialiseerde landen.
 • primaire sector
  Beroepen in de landbouw, visserij en mijnbouw.
 • tertiaire sector
  Beroepen bij kantoren, banken, winkels, de overheid;beroepen in de dienstverlening.
 • secundaire sector
  Beroepen in de industrie en de bouw.
 • VN-welzijnsindex
  Een aanwijzing voor het welzijnin een land. Je let dan op de koopkracht, de levensverwachting en de alfabetiseringsgraad van de bevolking.
 • welzijn
  De rijkdom van een land gemeten op basis van levensomstandigheden, bijvoorbeeld gezondheid, scholing, voedsel. Ook wel maatschappelijke welvaart genoemd.
 • alfabetiseringsgraad
  Geeft aan hoeveel procent van de bevolking kan lezen en schrijven.
 • koopkracht
  Hoeveel je in een land kunt kopen voor één dollar.
 • levensverwachting
  Geeft aan hoe oud mensen gemiddeld worden.
 • kindersterfte
  Percentage sterfgevallen onder kinderen vanaf het eerste jaar na de geboorte tot 5 jaar.
 • sociale ongelijkheid
  Grote verschillen in inkomen tussen groepen mensen.
 • informele sector
  Het niet-offiële deel van de economie. De activiteiten van deze sector komen meestal niet in de statistieken van de overheid terecht.
 • arbeidsimmigrant
  Iemand die voor kortere of langere tijd in het buitenland werkt.
 • regionale verschillen
  Grote, ongewenste, verschillen in ontwikkelingsgraad binnen een land.
 • centrumlanden
  Meest ontwikkelde landen.
 • semiperiferie
  Landen die zich sterk aan het ontwikkelen zijn.
 • periferie
  De armste landen, die nog sterk agrarisch zijn en vooral grondstoffen uitvoeren.
 • globalisering
  Proces waarbij gebieden wereldwijd een aantal terreinen steeds meer met elkaar verbonden worden.
 • multinationale onderneming
  Grote bedrijven die in meerdere landen fabrieken kantoren hebben.
 • communicatiemiddelen
  Middelen zoals de computer of fax om informatie uit te wisselen.
 • grondstoffen
  Nog niet bewerkte goederen.
 • halffabricaten
  Bewerkte grondstoffen, zit tussen grondstof en eindproduct in.
 • eindproducten
  Producten die gereed zijn en verkocht kunnen worden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is thermische vervuiling?
Warm water wordt in koud water gegooid waardoor het zuurstofarmer wordt de planten en dieren die in dat water leven kunnen hier niet tegen en gaan dood
Wat is chemische vervuiling?
Chemische afvalstoffen kommen in het water terecht.
Wat is organische vervuiling?
Wanneer het water te vies wordt door organisch vuil heeft het niet genoeg zuurstof. Daardoor stopt het zelfreinigend vermogen.
Wat is het verstedelijkingstempo?
De stedelijke bevolking neemt snel toe.
Wat is gentrification?
Wanneer oude panden (of pakhuizen) worden omgabouwd naar woningen
Wat is een getto?
Arme probleemwijken in grote Amerikaanse steden
Wat zijn suburbs?
(Amerikaanse) voorsteden?
Wat is suburbanisatie?
Mensen verhuizen rondom de stad.
Wat is de verstedelijkingsgraad?
Welk deel van de bevolking in de steden woont.
Wat is primate city?
Wanneer er in een land een hele grote stad is en de een na grootste vele maler kleiner is.