Summary BuiteNLand AK 3VWO

-
203 Flashcards & Notes
25 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "BuiteNLand AK 3VWO". The author(s) of the book is/are Moniek de Boer, Teunis Bloothoofd, Adwin Bosschaart, Harrie Mennen, Huub Prinsen. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - BuiteNLand AK 3VWO

 • 1 Het Noorden tegenover het Zuiden

 • Basisbehoeften:
  • Wonen
  • Gezondheidszorg
  • Voedsel/Drinken
  • Onderwijs
 • ONTWIKKELING
  1. Welvaart
  2. Welzijn


  WELVAART:
  • BNP/hoofd
  • Koopkracht
  • Verdeling v/d beroepsbevolking:
  1. primaire sector --> wordt iets uit de natuur gehaald
  2. secundaire sector --> wordt iets gemaakt
  3. tertiaire sector --> diensten sector


  WELZIJN:
  • Welzijnsindex:
  1. Alfabetiseringsgraad
  2. Voedsel/Drinken
  3. Sanitatie/Woning
  4. Gezondheidszorg (kindersterfte/levensverwachting)
 • 1.1 BEGRIPPEN H1 2+3+4

 • Aziatische tijgers
  Eerste generatie NIC's: Taiwan Zuid-Korea Hongkong en Singapore
 • Babytijgers
  Tweede generatie NIC's: Thailand Maleisië de Filipijnen Indonesie en Vietnam
 • BRIC-Landen
  Brazilie Rusland India en China: vier reuzenlanden uit de semi periferie die een snelle economische ontwikkeling doormaken
 • comparatieve voordelen
  De gunstige omstandigheden in een gebied die ervoor zorgen dat je daar goedkoper kunt produceren dan elders
 • directe werkgelegenheid
  De banen die rechtstreeks ontstaan door een bepaalde activiteit.
 • exportsubsidie
  Geld van de overheid voor bedrijven voor producten die ze exporteren om zo te kunnen concurreren op de buitenlandse markten.
 • fair trade
  Handel waarbij de producenten een eerlijke prijs voor hun inspanningen krijgen.
 • global shift
  De wereldwijde verschuiving van de kerngebieden van productie, handel en vervoer naar andere regio’s.
 • handelsbarriere
  Alle hindernissen die de handel tussen landen belemmeren (bijvoorbeeld invoerrechten).
 • indirecte werkgelegenheid
  Banen die ontstaan doordat na de komst van een bedrijf ook andere activiteiten opgestart worden.
 • internationale arbeidsverdeling
  Een taakverdeling in de productie van goederen tussen landen.
 • Lagelonenlanden
  Landen waar arbeiders voor weinig geld werken.
 • milleniumdoelen
  VN-afspraken om de Noord-Zuidtegenstelling te verkleinen.
 • NIC's
  Voormalige armen landen in Oost- en Zuidoost-Azië die zich ontwikkeld hebben tot welvarende landen.
 • Noord-Zuidtegenstelling
  De grote verschillen tussen het rijke Noorden en arme Zuiden.
 • ontwikkelingshulp
  Een vorm van ontwikkelinshulp waarbij het donorland vooral bepaalt hoe de hulp gegeven wordt.
 • ontwikkelingssamenwerking
  Een vorm van ontwikkelingshulp waarbij het donorland en het ontvangende land samen de hulp vorm geven.
 • privatiseren
  Overheidsdiensten door een commercieel bedrijf laten uitvoeren.
 • productiemaatregel
  Bescherming van bedrijven uit het eigen land door een maatregel die buitenlandse goederen van de eigen markt weert.
 • schuldendienst
  Het percentage van de inkomsten van een alnd dat gebruikt wordt voor de schuldenverplichtingen.
 • subcontractors
  Bedrijven die als onderaannemers werk voor mno’s verrichten.
 • tarievenescalatie
  Invoerrechten op producten uit ontwikkelingslanden nemen toe naarmate het product verder bewerkt is.
 • wereldtriade
  De drie dominerende handelsblokken in de wereld: Noord-Amerika, Japan en de EU.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het gevolg voor een land als dit niet aantrekkelijk is voor mno's
Ze moeten zichzelf redden en hebben geen mondiale steun
Waar kijken mno's naar als zij wellicht willen investeren in een land?
economische en politiek factoren?
Wat zijn vestigingskoloniën?
gebied waar kolonisten zich blijvend vestigden om hier het land op te bouwen
Wat is het nadeel als exploitatiekolonie?
Je verdient veel minder
Wat zijn  exploitatiekoloniën?
koloniën met de rol om grondstoffen, landbouwproducten en later laagwaardige industriegoederen te leveren
Welke twee externe oorzaken zorgen voor een lage of hoge welvaart?
Koloniaal verleden
Rol van een land in de wereldeconomie
Waarin druk je de sociale ongelijkheid uit?
Gini-coëfficient
Wat is het geval bij sociale ongelijkheid?
Sommigen profiteren meer van de groeiende welvaart dan anderen
Wat is de ideale samenstelling van een bevloking?
een jonge, goed opgeleide en grote beroepsbevolking
Wat is het nadeel van vergrijzing van de bevolking?
Een kleiner wordenere beroepsbevolking moet zorgen voor een groeiend aantal bejaarden