Summary BuiteNLand Onderbouw... 2 havo/vwo : werkboek

-
ISBN-10 9011755340 ISBN-13 9789011755345
366 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "BuiteNLand Onderbouw... 2 havo/vwo : werkboek". The author(s) of the book is/are G A J Berg Dion van Groningen. The ISBN of the book is 9789011755345 or 9011755340. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - BuiteNLand Onderbouw... 2 havo/vwo : werkboek

 • 4.1 Water in beweging

 • Wat is de korte en lange waterkringloop?
  Het proces waarbij zeewater na verdamping,uit de zee via de wolken,neerslag(korte) en via het grondwater en rivieren( lange) weer terugstroomt naar de zee
 •  Waar komt het water terecht bij een korte en waar bij een lange waterkringloop terecht?
  Bij de korte komt het water via neerslag weer terug in de zee waar het vandaan komt en bij de lange kringloop komt het water op het vaste land terecht in de vorm van sneeuw of regen. Soms bij de ijskap duurt dat eeuwen.
 • Hoeveel procent van het aardoppervlak is water en hoeveel procent is bruikbaar voor de mens?
  De aarde bestaat voor 70% uit water en maar 1% van het water is bereikbaar voor de mens. Zout water kunnen we niet drinken en er zit ook een heleboel water wat niet bereikbaar is voor ons in de grond.
 • Wat is grondwater?
  Water wat niet meer zichtbaar is omdat het in de bodem of in gesteenten is getrokken.
 • Wat is landijs?
  Ijsmassa's die op het land liggen.
 • Wat zijn gletchers?
  Groot ijspakket in de bergen dat ontstaat door opeenhoping van sneeuw.
 • Hoeveel procent zoet en hoeveel procent zout water heeft de aarde
  97,5% zout in de oceanen en 2,5% zoet water.
 • Hoeveel procent van dit zoete water is toegankelijk voor de mens.
  1% is toegankelijk voor de mens. 69% zit in de ijskappen en gletchers en 30% zit in het grondwater.
 •  Waar kan je het toegankelijke zoetwater voor de mens vinden?
  52% in de meren. 38% in het grondwateroppervlak, 8% in de lucht,1% in planten en 1% in rivieren.
 • Bereikt bij de korte kringloop het water ooit het land.
  Nee het valt altijd direct weer terug in de zee.
 • 4.2 Water in balans

 • Wat is een waterbalans?
  Het water wat een gebied binnenkomt en wat er uit gaat.
 • Noem 3 manieren hoe een gebied aan water kan komen.
  1 Door neerslag
  2 Door aanvoer van water uit andere gebieden bv rivieren.
  3 Door aanvoer van fossiel water.
 • Wat is nuttige neerslag
  Het verschil tussen neerslag en verdamping,dus wat je aan water overhoud.
 • Wat is infiltratie van Water.
  Het in de grond doordringen van water.
 • Hoe raken we tegenwoordig veel sneller water kwijt als vroeger?
  Nu raken we veel meer zoet water kwijt via riole,sloten,beken en rivieren aan de zee. Ook door ontbossing blijft er minder water in de bodem zitten.
 • Hoe wordt water aangevoerd naar gebieden?
  Bovengronds via rivieren en beken en ondergronds via grondwater.
 • Wat is fossiel water .
  Water in de grond wat komt uit eerdere tijden.
 • Wat is een aquifer?
  Waterhoudende laag in de ondergrond.Een soort waterspaarpotje.
 • Wat is vernieuwbaar water
  Water wat aangevuld kan worden in hetzelfde tempo als het verbruikt word.bv het water uit de rivieren zal weer bijgevuld worden door neerslag
 • Wat is niet vernieuwbaar water?
  Water wat niet aangevuld kan worden Bv water uit een aquifer in een woestijn. Het water zal sneller verbruikt zijn dan dat er neerslag valt.
 • Wat is duurzaam waterbeheer?
  Als  alleen van de voorraad gebuik word gemaakt van het vernieuwbaar water
 • Hoe kan een aquifer ontstaan?
  Er moet een poreuze laag in de ondergrond zijn met daaronder een ondoorlatende laag.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat kun je aan de klimaatverandering doen?
Klimaat adaptatie dat betekent ruimte geven aan de rivieren, meer capaciteit voor waterberging in de steden en betere afwateringssystemen
Hoe gaan we om met de bedreiging van de kust
- De dijken zijn verzwaard na de kustafslag(wegslaan van stukken strand of duin.)dit wordt gedaan door zandsuppletie wat het zand uit zee op het strand spuiten is .
-dynamisch kustbeheer; Je laat de natuur zijn gang gaan , de zee mag hier en daar inbreken.
-Getijdenlandshap in de wadden zee is onder invloed van eb en vloed. Bij verhoging van de zeespiegel wordt extra sediment aangevoerd zodat het evenwicht bewaard blijft.
Wat is de zeereep?
De eerste hoge duinenrij vanuit de zee gezien
Wat zal er gebeuren met de zee door de opwarming van de aarde?
De zeespiegel zal stijgen en er zullen meer stormvloeden zijn
Wat is een kwelder
Een begroeide buitendijkse landaanwas die  meestal niet meer onderloopt
Noem 4 soorten polders
1 Zeepolder dit zijn polders die ontstaan zijn door de indijking van de vroegere kwelders je ziet zo vooral aan de kust van Zeeland,Friesland en Groningen.
2 Veenpolders vooral het Groen Hart doordat de sloten werden ingegraven en de grond daardoor inklinkt
3 Droogmakerijen drooggemalen vroegere plassen bv haarlemmermeer en Beemster
4 ijsslemeerpolder door het droogmalen van de zuiderzee
Wat is een polder?
Een door dijken omgeven stuk land waarin de waterstand kunstmatig geregeld kan worden.
Wat is een dijkring?
Een stelsel van waterkeringen(dijken, dammen en duinen) die het ingesloten gebied beschermen tegen overstromingen
Hoe kin je het landschap zo inrichten dat het voor meerdere functies kunt gebruiken?
Bv door een retentiegebied ook te gebruiken als recreatie of als natuurgebied of misschien zelfs voor een drijvende stad.
Wat is het European flood alert system
Satelieten die extreme watersituaties tussen de 3 en 10 dagen kunnen voorspellen zodat er maatregelen kunnen worden getroffen.